เลี้ยง กุ้งก้ามทอง 9 ตัว/โล ควบคู่เลี้ยงกุ้งขาว 40 ตัว/โล ได้กุ้งคุณภาพ แข็งแรง โตเร็ว

โฆษณา
AP Chemical Thailand

พื้นที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงกุ้งกันเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นกุ้งขาวแวนนาไม กุ้งก้ามกราม หรือบางที่เลี้ยงรวมกันทั้งสองสายพันธุ์ เพราะอะไรที่แห่งนี้ถึงมีการเลี้ยงกุ้งกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มีแหล่งน้ำที่ดี แถมยังเป็นพื้นที่ที่ไม่ไกลจากแหล่งน้ำเค็มมากนัก

บางจุดเป็นน้ำกร่อย จะเป็นน้ำกร่อยอยู่ 6 เดือน และเป็นน้ำจืดอีก 6 เดือน ซึ่งเหมาะแก่การเพาะพันธุ์กุ้งเป็นอย่างมาก จึงทำให้พื้นที่แถบนี้มีการเลี้ยงกุ้ง เพาะลูกกุ้ง และชำกุ้งขาย เป็นแหล่งใหญ่ของประเทศ ผลผลิตจะถูกส่งไปยังฟาร์มเลี้ยงกุ้งเนื้อ ด้วยเหตุนี้ทีมงานนิตยสารสัตว์น้ำ จึงลงพื้นที่เข้าพูดคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่แถบนี้

1.กุ้งขาวและกุ้งก้ามกราม
กุ้งขาวและกุ้งก้ามกราม

สภาพพื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้ง 

คุณลุงแดง เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมปนกับกุ้งก้ามกราม ในพื้นที่ ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา อดีตเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลามาก่อน จนมียุคหนึ่งที่กุ้งกุลาดำมีความนิยมมากจึงลองเลี้ยง จนมาถึงช่วงที่ราคากุ้งกุลาดำตกในปี 2544 ตนจึงเลิกเลี้ยงไป และหันมาเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้งก้ามกรามแทน

จนกุ้งขาวมีปัญหาในเรื่องราคาที่ไม่แน่นอน และมีปัญหาเรื่องโรคเข้ามา ทำให้กุ้งขาวตายไปเยอะ เลยหันมาเลี้ยงแบบผสมกับกุ้งก้ามกราม เพราะการเลี้ยงแบบนี้ช่วยลดปัญหาของโรค หากกุ้งขาวตายก็ยังมีกุ้งก้ามกรามให้ได้ขายอยู่ ปัจจุบันมีพื้นที่การเลี้ยงทั้งหมด 9 บ่อ ในพื้นที่ 40 ไร่ แต่ละบ่อจะมีความกว้างไม่เท่ากัน อยู่ที่ประมาณ 2-6 ไร่กว่าๆ สลับไปทั้งฟาร์ม

4.บ่อกุ้งขนาด-2-6-ไร่
บ่อกุ้งขนาด-2-6-ไร่

กุ้งก้ามทอง และกุ้งขาว 

ทางฟาร์มจะเน้นรับลูกกุ้งก้ามกราม และกุ้งขาว ขนาดกุ้ง P มาชำเลี้ยงเองในฟาร์ม เพราะอยากดูแลเองตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการรับลูกกุ้งชำจากที่อื่นมาเลี้ยง ฟาร์มที่รับลูกกุ้งก็ต้องเป็นฟาร์มที่ทางเราเชื่อใจและไว้ใจเป็นอย่างมาก เพราะติดต่อกันมานาน และกุ้งก้ามกรามที่ใช้เลี้ยงจะเป็นพันธุ์ก้ามทองเท่านั้น

เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง ส่วนกุ้งขาวจะรับมาจาก “ขาวผ่องฟาร์ม” เพราะลูกกุ้งแข็งแรง กินอาหารเก่ง เมื่อรับลูกกุ้ง P มาแล้วทำการปล่อยลงบ่อเลี้ยง ในช่วงแรกจะให้อาหารไปเรื่อยๆ ให้อยู่ที่ 3-4 มื้อต่อวัน ปล่อยที่ความหนาแน่น 100,000-150,000 ตัว ต่อ 1 ไร่ จากนั้นฟาร์มจะเลี้ยงไปจนถึง 80 วัน จึงจะทำการย้ายลงสู่บ่อเลี้ยง

โฆษณา
AP Chemical Thailand
5.เปิดเครื่องตีน้ำแทบทั้งวัน เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับ กุ้งก้ามทอง
5.เปิดเครื่องตีน้ำแทบทั้งวัน เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับ กุ้งก้ามทอง

ขั้นตอนการเตรียมบ่อเลี้ยงกุ้ง

ส่วนของบ่อเลี้ยงการเตรียมบ่อต้องตากบ่อให้แห้ง หลังจากนั้นหว่านตัวผลิตภัณฑ์มินเนอร์สตาร์บริเวณพื้นบ่อแล้วตามด้วยปูนขาว แล้วปล่อยน้ำเข้าบ่อเลี้ยง ในระหว่างการเลี้ยงก็จะมีการหว่านแคลเซียม และ “ไดมอนแม็ก” เตรียมน้ำทิ้งไว้ 12 วัน แล้วจึงนำกุ้งลงปล่อย

“ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส์ จำกัด เป็นตัวช่วยในการเลี้ยงกุ้งของที่ฟาร์มเป็นอย่างมาก คุณภาพน้ำดี pH คงที่ และยังมีบริการวัดคุณภาพน้ำให้ฟรีอีกด้วย การเลี้ยงกุ้งให้สำเร็จได้นั้นต้องอยู่ที่ความใส่ใจของผู้เลี้ยง และต้องมีความอดทน ดูแล คอยสอดส่องความผิดปกติในบ่อเลี้ยงอยู่เสมอ จะมาหวังแต่ปริมาณ แต่ไม่มีคุณภาพ ก็ไม่ได้ เข้าใจถึงหัวอกคนซื้อ ยิ่งใส่ใจมาก ผลผลิตที่จะได้ก็ดีมากไปด้วย ผมให้ผลิตภัณฑ์มาริโอฯ แทบทุกตัว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ใช้แล้วกุ้งแข็งแรง รวมถึงราคาที่เกษตรกรเข้าถึงง่ายอีกด้วย” คุณลุงแดงกล่าว

กุ้งขาวอายุ-1-เดือน
กุ้งขาวอายุ-1-เดือน

การให้อาหารกุ้ง

ขั้นตอนการใช้ไม่ยุ่งยาก อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ “แอล วี-วัน” เพียงแค่นำมาคลุกเคล้ากับอาหารที่ผสมไคโตซานแบบเข้มข้นทุกครั้งที่ให้อาหารกุ้ง จะช่วยเสริมสร้างให้กุ้งลอกคราบเร็ว หลักจากลอกคราบเสร็จกุ้งจะสร้างเปลือกเร็ว เปลือกใหม่จะสวย และแข็งแรง อัตราการใส่ก็ไม่ยุ่งยาก แอล วี-วัน จะใช้ 3 กรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เมื่อคลุกเคล้าเสร็จแล้วก็สามารถนำไปให้กุ้งกินได้เลย

โดยใช้ตั้งแต่เริ่มลงกุ้งวันแรกจนวันที่จับขาย นอกจากนี้ยังมี “แร่ธาตุมินเนอร์สตาร์” ที่เป็นแร่ธาตุรวมชนิดเข้มข้น เป็นแร่ธาตุจำเป็นจากธรรมชาติที่อยู่ในรูปที่สามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที ช่วยในการควบคุมความสมดุลของค่าอัลคาไลน์ในน้ำให้คงที่ ทำให้กุ้งลอกคราบสมบูรณ์ อัตราการรอดสูง  อัตราการติดดี และช่วยควบคุมระบบการแลกเปลี่ยนแร่ธาตุ ระหว่างกุ้งกับน้ำในบ่อเลี้ยงได้อีกด้วย อัตราการใช้ 1 ถุง/พื้นที่ 1-1.5 ไร่ ขึ้นอยู่กับจำนวนน้ำในบ่อ

โดยให้ทุกๆ 5-7 วัน จนกว่าจะจับกุ้ง ซึ่งทั้ง 2 ตัวนี้ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมประมงแล้ว สามารถมั่นใจได้ว่าปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง มีคุณภาพที่ดี และได้มาตรฐาน  สุดท้าย คือ “ไดมอนแม็ก” คือ แร่ธาตุแมกนีเซียมชนิดเข้มข้น ที่จำเป็นต่อการเลี้ยงกุ้ง เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งทุกคนจะต้องใช้แร่ธาตุนี้เป็นประจำอยู่แล้ว

2.คุณจรัญและลุงแดง-มั่นใจผลิตภัณฑ์มาริโอเลี้ยงกุ้งได้เป็นอย่างดี
คุณจรัญและลุงแดง-มั่นใจผลิตภัณฑ์มาริโอเลี้ยงกุ้งได้เป็นอย่างดี กุ้งก้ามทอง กุ้งก้ามทอง กุ้งก้ามทอง กุ้งก้ามทอง

ซึ่งแน่นอนว่าตัวช่วยที่ดี คือ ร้านค้าปัจจัยการเกษตร ซึ่งคุณลุงแดงเลือกที่จะไว้วางใจใช้บริการของร้าน “นฤภัยฟาร์ม ผู้ใหญ่จรัญ” ในการเป็นผู้ช่วย เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการคัดเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพสำหรับฟาร์มกุ้ง จึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์คุณภาพ ของ บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส์ จำกัด ที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์น้ำหลากหลายชนิด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

แต่ลุงแดงใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำ 3 ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส์ จำกัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแร่ธาตุมินเนอร์สตาร์, แอล วี-วัน และผลิตภัณฑ์ไดมอนแม็ก

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี ช่วยให้กุ้งเลี้ยงมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น เพิ่มภูมิคุ้มกัน ต้านทานโรค ทำให้กุ้งแข็งแรง กินอาหารเก่ง และที่สำคัญไม่ทิ้งสารตกค้าง ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ กุ้งที่เลี้ยงจะอ่อนแอ เจ็บป่วย และตายบ่อยมาก

พอได้ผลิตภัณฑ์ทั้งสามมาลองใช้ ปรากฏว่ากุ้งแข็งแรงขึ้น โรคที่เคยเกิดก็ลดลง การตายลดลง แถมตัวกุ้งยังสวย ตัวใส ตัวอ้วน กินอาหารเก่ง เวลาเช็คยอกุ้งมีการดีดตัวดี ตัวใส ไม่เอื่อย จนบางครั้งยกยอขึ้นมาเพื่อดูกุ้ง แต่ไม่ได้กุ้ง เพราะพากันดีดตัวออกหมดนั่นเอง

3.ผลิตภัณฑ์แอล-วี-วัน
ผลิตภัณฑ์แอล-วี-วัน กุ้งก้ามทอง กุ้งก้ามทอง กุ้งก้ามทอง กุ้งก้ามทอง กุ้งก้ามทอง กุ้งก้ามทอง กุ้งก้ามทอง

หากท่านใดสนใจกุ้งก้ามกรามสวยๆ 9 ตัว/โล หรือกุ้งขาว 40 ตัว/โล สามารถติดต่อได้ที่ คุณทองเย็น สีเขียว โทร.061-5893873 ที่อยู่ 182 หมู่ 4 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

สนใจสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส์ จำกัด หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์โทร: 02-9887203, 081-3111511, Line ID : mario-bp