นิมิตฟาร์ม สร้างเครือข่ายกะพงขาว ผลิต ลูกปลา ป้อนตลาดทั้งประเทศ ด้วยมาตรฐานเดียวกัน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

นิมิตฟาร์ม สร้างเครือข่ายกะพงขาว ผลิต ลูกปลา ป้อนตลาดทั้งประเทศ ด้วยมาตรฐานเดียวกัน

“ปลากะพงขาว” สัตว์น้ำเค็มมากมูลค่า ที่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้สามารถนำมาเลี้ยงในน้ำจืดได้ ซึ่งมีเกษตรกรหลากหลายพื้นที่ต่างสนใจและศึกษาการเลี้ยงปลาชนิดนี้ ด้วยผลตอบแทนหลังจากจับขายสามารถสร้างผลกำไรเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดี

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จอันดับแรกที่ลืมไม่ได้เลย คือ “ลูกพันธุ์ปลา” ที่นำมาเลี้ยง จนมีคำพูดที่มักได้ยินบ่อยๆ ว่า “ลูกพันธุ์ดีถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งทาง”

ถ้าถามถึงแหล่งผลิตลูกพันธุ์ปลากะพงแหล่งใหญ่คงหนีไม่พ้น “สองคลอง” ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสม มีแหล่งน้ำที่ดี จึงทำให้ ต.สองคลอง ขึ้นชื่อเรื่องเพาะพันธุ์ลูกปลากะพง ทำให้มีฟาร์มอนุบาลจำนวนมากต่างเข้ามาซื้อลูกปลาจากที่นี่เพื่อนำไปอนุบาลให้ได้ขนาดและแข็งแรง ก่อนขายให้เกษตรกรผู้ผลิตปลาเนื้อ

1.คุณหนิง และคุณนิมิต แฮวอู เจ้าของนิมิตฟาร์ม
1.คุณหนิง และคุณนิมิต แฮวอู เจ้าของนิมิตฟาร์ม

จุดเริ่มต้นการเพาะเลี้ยงลูกปลาปลากะพง

ฉบับนี้เราเดินทางมาไกลถึงจังหวัดเพชรบุรี เพื่อมาพบกับ คุณนิมิต แฮวอู เจ้าของนิมิตฟาร์ม ฟาร์มอนุบาลลูกปลากะพงขาวคุณภาพ ได้มาตรฐานจากกรมประมง จุดเริ่มต้นของนิมิตฟาร์ม คุณมิตเล่าว่าแต่ก่อนตนเคยทำงานในกรมประมงมาก่อน มีองค์ความรู้เรื่องสัตว์น้ำ และการอนุบาลลูกปลากะพง จนเมื่ออิ่มตัวกับงานราชการจึงตัดสินใจออกมาทำฟาร์มของตนเอง

โดยฟาร์มแรกตั้งอยู่ที่ ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่ออนุบาลลูกปลากะพงขายเป็นอาชีพหลัก คุณมิตยอมรับว่าช่วงนั้นธุรกิจของตนสามารถสร้างเม็ดเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดี จนเข้าสู่ปีที่ 5 ได้ย้ายฟาร์มมาตั้งที่ จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิด

โฆษณา
AP Chemical Thailand
2.ถังไฟเบอร์เลี้ยงปลากะพง
2.ถังไฟเบอร์เลี้ยงลูกปลากะพง

สภาพพื้นที่เลี้ยงลูกปลากะพง

“สาเหตุที่เราย้ายฟาร์ม มาจากเราคิดถึงบ้าน ครอบครัว อยากกลับไปอยู่บ้าน ก็เลยตัดสินใจ ตั้งแต่ทำฟาร์มที่แม่กลองปีที่ 2 เงินส่วนหนึ่งที่ขายลูกปลาได้ก็มาลงทุนสร้างฟาร์มที่บ้าน จนเข้าปีที่ 5 ฟาร์มเสร็จ เราถึงย้ายเข้ามา ซึ่งช่วงแรกที่กำลังก่อสร้างฟาร์ม ผมคุยกับน้องที่ทำลูกปลาว่าฟาร์มที่เพชรบุรีจะสร้างอย่างไร จะทำเป็นบ่อปูน หรือใช้ถังไฟเบอร์ เพราะต้นทุนเท่ากัน

แต่การสร้างบ่อปูนจะมีค่าใช้จ่ายตามหลัง และที่สำคัญการจัดการจะยากกว่า และยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ ตามรอยแตกของบ่อ แต่สำหรับถังไฟเบอร์ การจัดการจะง่ายกว่า ไม่มีรอยแตกให้เชื้อโรคสะสม คนงานจะทำงานสะดวกกว่า สุดท้ายได้ข้อสรุปเลือกใช้ถังไฟเบอร์ขนาดน้ำ 3 ตัน แทนการทำบ่อปูน” คุณมิตเล่าที่มาของฟาร์ม

3.ลูกปลากะพง ไซซ์กำลังฝึกกินอาหาร
3.ลูกปลากะพง ไซซ์กำลังฝึกกินอาหาร

การอนุบาลลูกปลากะพง

การอนุบาลลูกปลา สไตล์นิมิตฟาร์ม เริ่มต้นจากการคัดเลือกลูกปลาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือลูกปลาแข็งแรง ปลอดโรค และมีอัตราการโตที่ดี โดยทางฟาร์มเลือกใช้ลูกปลาตุ้มจากฟาร์มละแวกสองคลอง ซึ่งเป็นฟาร์มที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และซื้อขายกันมานาน

ก่อนนำลูกปลามาอนุบาลในฟาร์ม คุณมิตจะทำการทรีตน้ำก่อน โดยใช้น้ำจากคลองธรรมชาติผ่านบ่อพัก และตัดเชื้อด้วยคลอรีนในอัตราการใช้ที่เหมาะสม เมื่อคลอรีนหมดฤทธิ์จึงจะสูบน้ำเข้าถังเลี้ยง เติมหัวทราย และเปิดอ๊อกทิ้งไว้ 1 คืน

เมื่อได้ลูกปลาแล้วจะทำการสุ่มตรวจโรคก่อน โดยคุณหนิงภรรยาคุณมิตจะทำหน้าที่เช็คคุณภาพ เมื่อได้ผลออกมาว่าลูกปลาไม่มีโรค จึงจะนำลูกปลาเหล่านี้มาอนุบาลในถัง อัตราหนาแน่น 40,000-50,000 ตัว/ถัง/น้ำ 3 ตัน

ในช่วงแรกทางฟาร์มจะเน้นให้ปลากินอาร์ทีเมียนาน 1-2 วัน จากนั้นจะเริ่มฝึกอาหารเม็ด โดยจะค่อยๆ ผสมอาหารเม็ดปนไปกับอาร์ทีเมีย จนลูกปลาอายุ 5 วัน ก็จะสามารถกินอาหารเม็ดได้ 100% และจะเริ่มออกลูกปลาเมื่อได้อายุประมาณ 45 วัน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

หลังจากที่ลงลูกปลาไปแล้วในถัง ทุกๆ 5 วัน ทางฟาร์มจะร่อนคัดไซซ์ปลา เพื่อป้องกันการกินกันเอง และ ทำไซซ์ปลาให้เสมอกัน นอกจากนี้ในระหว่างการเลี้ยงจะมีการให้วิตามิน อาหารเสริมต่างๆ ร่วมด้วย เพื่อให้ลูกปลาแข็งแรง และทางฟาร์มจะคอยสุ่มตรวจหาเชื้อโรคในปลาตลอดระยะเวลาการเลี้ยง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

“เราให้ความสำคัญเรื่องโรคในปลามาก เพราะเราเคยเจอปลาตายโดยไม่รู้สาเหตุ เสียหายไปหลายแสนตัว มูลค่าเยอะพอสมควร ดังนั้นฟาร์มเราจะสุ่มตรวจโรคตลอดเวลา ทั้งก่อนเอามาเข้าฟาร์ม ระหว่างการเลี้ยง และก่อนออกปลาให้ลูกค้า เราจะสุ่มตรวจลูกปลาตลอด ดังนั้นเกษตรกรที่ซื้อลูกปลาของเรามั่นใจได้ว่าจะได้ลูกปลาที่แข็งแรง ปลอดโรค 100% คุณมิตกล่าว

4.คัดไซส์ลูกปลากะพง
4.คัดไซส์ลูกปลากะพง

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายลูกปลากะพง

นิมิตฟาร์ม มีกำลังการผลิตลูกปลาออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง มีถังอนุบาลมากถึง 22 ถัง สำหรับขนาดลูกปลาที่ออกจำหน่ายนั้นจะมีทั้งขนาด 3 นิ้ว, 2.5 นิ้ว หรือตามที่ลูกค้าต้องการ และที่สำคัญ คือ จะออกเฉพาะรุ่นหัวปลาเท่านั้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับลูกปลาที่แข็งแรง และโตเร็วจริงๆ

5.คุณกิ๊ก (ซ้าย) คุณหนิง (กลาง) คุณต้น (ขวา)
5.คุณกิ๊ก (ซ้าย) คุณหนิง (กลาง) คุณต้น (ขวา)

การสร้างเครือข่ายนิมิตฟาร์ม

นอกจากการผลิตลูกปลาให้ได้คุณภาพตามที่เกษตรกรต้องการแล้ว ความต่อเนื่องของปริมาณผลผลิตคือสิ่งสำคัญ ที่ทางฟาร์มให้ความสนใจ “เพราะเราขายปลาหัว ดังนั้นในลูกปลาตุ้มแต่ละชุด เราเลี้ยงแล้วจะได้ปลาที่สมบูรณ์ มากน้อยแค่ไหน บางครั้งเรากะปริมาณไม่ได้

ด้วยเหตุนี้เราจึงสร้างเครือข่ายพันธมิตรขึ้นมา โดยใช้รูปแบบการผลิตแบบเดียวกัน เพื่อให้คุณภาพของที่ออกไปแข็งแรงเหมือนกัน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน นิมิตฟาร์ม มีเครือข่ายทั้งหมด 4 ฟาร์ม คือ 1.นิมิตฟาร์ม (เพชรบุรี) 2.ซาน ซาน ฟาร์ม (สมุทรสงคราม) 3.ต้นทรัพย์เจริญฟาร์ม (นครปฐม) และ 4.เกษตรสมบูรณ์ฟาร์ม (สุพรรณบุรี)

6.คุณหนิง และบ่อเลี้ยงกุ้งในฟาร์ม ซาน ซาน ฟาร์ม
6.คุณหนิง และบ่อเลี้ยงกุ้งในฟาร์ม ซาน ซาน ฟาร์ม

สภาพพื้นที่อนุบาลลูกปลากะพง

ซาน ซาน ฟาร์ม ถือว่าเป็นฟาร์มน้องใหม่ ที่ คุณศิริพร ชูเชิด หรือคุณหนิง ก่อตั้งขึ้นมาบนพื้นที่กว่า 5 ไร่ ใน จ.สมุทรสงคราม จากความตั้งใจที่ต้องการเปิดฟาร์มอนุบาลลูกปลากะพงเป็นสาขา 2 ต่อจากนิมิตฟาร์ม และ อยากให้ฟาร์มแห่งนี้เป็นโรงฉีดพ่อแม่พันธุ์ปลากะพงด้วย โดยคุณหนิงจะเป็นผู้ดูแลเองทั้งหมด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

“ความตั้งใจแรกตรงนี้เราจะทำโรงฉีดพ่อแม่พันธุ์ เราตั้งใจอยากผลิตลูกปลาเองอยู่แล้ว เพื่อเอามาช่วยลดต้นทุนการซื้อลูกปลาได้ อีกทั้งเรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการฉีดผสมพันธุ์ปลา แต่พอมาเจอสถานการณ์ “โรคโควิด” โครงการเราก็ชะลอไปก่อน แต่ไม่ล้มเลิกแน่นอน”

พื้นที่ฟาร์มแห่งนี้ส่วนหนึ่งแบ่งออกเป็นโรงอนุบาลลูกปลากะพง และส่วนหนึ่งทำเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งขาว เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนในฟาร์ม เป็นการผสมผสานการใช้พื้นที่ที่เหมาะสม ในส่วนของกระบวนการผลิตลูกปลากะพง ในเรื่องเทคนิคไม่ต่างจากนิมิตฟาร์ม เพียงที่แห่งนี้เป็นฟาร์มใหม่ที่ระบบยังไม่สมบูรณ์ 100% กำลังการผลิตอาจจะยังไม่มาก แต่มีเพียงพอกับออเดอร์ที่สั่งเข้ามา

7.คุณหนิง และคุณต้น เจ้าของต้นทรัพย์เจริญฟาร์ม
7.คุณหนิง และคุณต้น เจ้าของต้นทรัพย์เจริญฟาร์ม

การเพาะพันธุ์ลูกปลาปลากะพง

เป็นอีกหนึ่งฟาร์มในเครือข่ายของนิมิตฟาร์ม  ที่มุ่งเน้นการผลิตลูกพันธุ์ปลากะพงคุณภาพ ป้อนตลาดอย่างต่อเนื่อง  “ต้นทรัพย์เจริญฟาร์ม” เป็นฟาร์มอนุบาลลูกปลาที่มี คุณจิรวัฒน์ โสวนะประชา หรือคุณต้น เป็นเจ้าของฟาร์ม

คุณต้นได้เล่าให้ทีมงานฟังว่า เดิมทีก่อนที่ตนจะหันมาจับธุรกิจอนุบาลลูกปลากะพงขาวนั้น เดิมทีต้นเป็นเกษตรกรเลี้ยงกุ้งมาก่อน เลี้ยงมาหลาย 10 ปี ตั้งแต่ยังไม่มีการนำเข้ากุ้งขาวมาเลี้ยงในเมืองไทย เรียกว่าสมัยนั้นใครเลี้ยงกุ้งได้ถือว่าเป็น “เศรษฐีนากุ้ง” เลยทีเดียว

แต่จากเศรษฐีนากุ้งชีวิตพลิกผัน เมื่อกุ้งเจอโรค EMS ระบาดอย่างหนัก บวกกับช่วงราคากุ้งตกต่ำ ทำให้คุณต้นไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนการเลี้ยงกุ้งได้ต่อไป จึงล้มเลิกอาชีพนี้ แต่ชีวิตยังต้องกิน ต้องใช้ ดังนั้นคุณต้นจึงเริ่มมองหาอาชีพใหม่ที่จะสามารถนำเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวได้

จากการชักชวนของคุณกิ๊ก ทำให้คุณต้นเริ่มมองเห็นเส้นทางเดินใหม่ ตัดสินใจไปศึกษาการอนุบาลลูกปลากะพงกับรุ่นพี่ที่รู้จัก เกษตรสมบูรณ์ฟาร์มนั่นเอง กินนอนอยู่นาน 2 เดือน ลงมือเรียนรู้ ลงมือทำเองทุกขั้นตอน จนประสบความสำเร็จ สามารถนำวิชาที่เรียนมาปรับใช้จนสร้างฟาร์มของตนได้สำเร็จ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

“ผมเริ่มต้นจากศูนย์ เพราะเราเลี้ยงแต่กุ้ง แต่ก็ได้อาจารย์ดีอย่างพี่กิ๊ก เจ้าของเกษตรสมบูรณ์ฟาร์ม ที่ให้ความรู้แบบไม่มีกั๊ก ให้เราได้ลงมือทดลองเลี้ยง ทดลองทำ จนสำเร็จ ปิดครอปการเลี้ยงได้ เราก็เริ่มมาปรับพื้นที่บ้าน ซื้อถัง ซื้ออุปกรณ์ กู้เงินมาลงทุนหลายแสน กว่าจะได้ฟาร์มแห่งนี้

ที่สำคัญถึงจะมีฟาร์ม ถึงจะเลี้ยงปลาได้ แต่ตลาดอยู่ที่ไหน ก็ได้น้องหนิงมาช่วยดูเรื่องตลาด คอยหาออเดอร์ให้ เพราะเราหน้าใหม่ในวงการนี้ พออยู่ไปสักระยะคนเริ่มรู้จัก ก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาเองบ้าง  เพราะเขาเห็นคุณภาพของลูกปลาที่เราขาย มันแข็งแรง ไม่มีโรค เลี้ยงแล้วอัตรารอดดี แค่นี้ลูกค้าก็เดินเข้ามาหาเรา”

ปัจจุบัน ต้นทรัพย์เจริญฟาร์ม ผลิตลูกปลากะพงขาวคุณภาพ ฟาร์มตั้งอยู่ที่ จ.นครปฐม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟาร์มในเครือข่ายของนิมิตฟาร์มที่มีกระบวนการผลิตแบบเดียวกัน ใช้มาตรฐานฟาร์มเดียวกัน ที่สำคัญลูกปลาตุ้มที่ใช้จะใช้จากแหล่งเดียวกัน ดังนั้นเรื่องคุณภาพของลูกปลาจะเหมือนกันทุกอย่าง

8.คุณอภิสิทธิ์ คล่องชอบ ผู้บริหารเกษตรสมบูรณ์ฟาร์ม
8.คุณอภิสิทธิ์ คล่องชอบ ผู้บริหารเกษตรสมบูรณ์ฟาร์ม

การบริหารจัดการบ่อลูกปลากะพง

ฟาร์มใหญ่ในเขตพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี โดยมี คุณอภิสิทธิ์ คล่องชอบ หรือคุณกิ๊ก เป็นผู้บริหารฟาร์ม เดิมทีฟาร์มแห่งนี้ คือ โรงผลิตลูกกุ้งก้ามกราม และกุ้งขาว มาก่อน แต่ด้วยช่องทางการตลาดของธุรกิจปลากะพงที่มองดูไปได้ไกลกว่ากุ้ง อีกทั้งเมืองไทยมีแหล่งผลิตลูกพันธุ์ปลากะพงที่ค่อนข้างดี และส่วนตัวคุณกิ๊กก็มีบ่อดินสำหรับรองรับลูกปลาจากฟาร์มด้วย

จึงเริ่มปรับเปลี่ยนจากอนุบาลลูกกุ้งมาอนุบาลลูกปลากะพงขาวแทน นับเป็นเวลากว่า 8 ปี มาแล้ว  แน่นอนว่าก้าวแรกเมื่อเปลี่ยนมาอนุบาลปลากะพงย่อมมีอุปสรรค ทั้งเรื่องคุณภาพลูกปลาเรื่องการจัดการฟาร์ม เรื่องโรค สารพัดอย่าง กว่าจะลงตัวใช้เวลาร่วมปี ในการศึกษา แก้ปัญหาต่างๆ ที่เข้ามา

ปัจจุบัน “เกษตรสมบูรณ์ฟาร์ม” มีกำลังการลงลูกปลาตุ้มมากถึง 200,000 ตัว กระจายลูกปลาอนุบาลในถังมากกว่า 36 ใบ โดยทางฟาร์มจะมีเคล็ดลับในการอนุบาลลูกปลาให้แข็งแรง โดยเน้นการดูแลน้ำเป็นพิเศษ ซึ่งน้ำที่ใช้เลี้ยงนั้นจะมาจากคลองธรรมชาติที่น้ำส่งตรงมาจากเขื่อนเมืองกาญ ผ่านบ่อพักน้ำและการทรีตอย่างดี ทำให้น้ำที่ใช้อนุบาลลูกปลามีความสะอาด ปลอดโรค รวมถึงตัวปลาเองที่จะคอยสุ่มตรวจโรคอยู่เสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้อีกระดับหนึ่ง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เมื่อถามถึงที่มาของการเข้าร่วมเครือข่ายกับทางนิมิตฟาร์ม คุณกิ๊กได้เล่าว่าส่วนตัวตนรู้จักคุณหนิงมานานเพราะเป็นรุ่นน้อง เรียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะประมง) เหมือนกัน รวมถึงฝึกงานที่เดียวกัน จนเมื่อคุณหนิงเปิดธุรกิจของตนเอง ก็มีการชักชวนให้เข้าร่วมเครือข่ายเพื่อสร้างฐานลูกค้าให้มากขึ้น

โดยทางคุณหนิงจะรับหน้าที่เป็นการตลาดคอยหาออเดอร์มาให้ที่ฟาร์มอยู่สม่ำเสมอ ซึ่งการสร้างฐานแบบนี้จะช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเรามีปริมาณปลาที่เพียงพอในทุกๆ ช่วงของปี  อีกทั้งยังได้ลูกปลาที่แข็งแรง  ลูกปลาหัวโตเร็ว  ปลอดโรค แน่นอน รับประกันซื้อแล้วไม่ผิดหวัง

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อลูกปลากะพงได้ที่

“นิมิตฟาร์ม” คุณนิมิต แฮวอู (มิต) 62/2 หมู่ 6 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ เพชรบุรี โทร.083-758-8245

“ซาน ซาน ฟาร์ม” คุณศิริพร ชูเชิด (หนิง) หมู่ 5 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โทร.084-987-1950

“ต้นทรัพย์ฟาร์ม” คุณจิรวัฒน์ โสวนะประชา (ต้น) 180 หมู่ 2 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม โทร.082-128-6178

โฆษณา
AP Chemical Thailand

“เกษตรสมบูรณ์ฟาร์ม” คุณอภิสิทธิ์ คล่องชอบ (กิ๊ก) 69 หมู่ 9 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทร.099-782-6951

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์น้ำ ฉบับที่ 373

ใบสมัครสมาชิก