แทนคุณ ออร์แกนิค ฟาร์ม เร่งขยายไก่เนื้อ ไก่ไข่อินทรีย์ครบวงจร

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ปัจจุบันทางเลือกในการดูแลสุขภาพมีมากมายหลายทาง 1 ในทางเลือกที่หลายคนเลือกนำมาใช้เพื่อดูแลสุขภาพของตัวเอง คงหนีไม่พ้นในเรื่องของอาหาร ซึ่งปัจจุบันมีทางเลือกในการทานอาหารมาก ที่ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อาหาร ออร์แกนิค ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายคนให้ความสนใจ

1.คุณอำนาจ เรือนสร้อย
1.คุณอำนาจ เรียนสร้อย

การเลี้ยง ไก่ไข่ และ ไก่เนื้อ

“แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม” หนึ่งในเป็นฟาร์มไก่ออร์แกนิคที่มีประวัติน่าสนใจ โดย คุณอำนาจ เรียนสร้อย ซึ่งนิตยสารสัตว์บกเคยนำเสนอ แต่วันนี้ได้มีการขยายพื้นที่ในการเลี้ยง ไก่ไข่ และ ไก่เนื้อ แบบออร์แกนิค ปัจจุบัน แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์มได้จดทะเบียนนิติบุคคลแบบบริษัท ซึ่งจะส่งผลต่อระบบการทำงานที่ดีขึ้น มีการเพิ่มฐานการผลิตที่มากและสูงขึ้น

อีกทั้งยังได้รับใบรับรองจากทางกรมปศุสัตว์ว่า เป็นฟาร์ม ไก่เนื้อ  ไก่ไข่  และเป็นไข่แบบออร์แกนิคอีกด้วย  โดยใบรับรองฟาร์มด้านออร์แกนิคแบบนี้ ที่ได้รับใบรับรองมีจำนวนที่น้อยมาก จึงเป็นความภูมิใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งในปัจจุบันทางฟาร์มได้มีการเริ่มผลิตอาหารสัตว์แบบอินทรีย์ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างฐานลูกค้าในด้านอาหารสัตว์ ได้มีการจดทะเบียนสูตรอาหารสัตว์อินทรีย์ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคตที่จะเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์รายแรกของประเทศไทย

การเลี้ยงไก่ “แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม” จะเป็นการเลี้ยงแบบเปิด ในเวลากลางวันจะปล่อยให้ไก่ได้ออกมาเดินตามปกติ มีเล้าไก่ที่เป็นจุดให้อาหารและน้ำสำหรับไก่ในเวลากลางคืน ทำให้ไก่ภายในฟาร์มได้รับสารอาหารตามธรรมชาติและครบถ้วน ตามเป้าหมายที่คุณอำนาจต้องการ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตที่ได้มีมาตรฐานตามที่ต้องการอีกด้วย โดยโรงเรือนเป็นรูปแบบนิยมที่ใช้กัน เน้นการปล่อยให้ออกมาด้านนอกเพื่อให้สัมผัสถึงธรรมชาตินั่นเอง ซึ่งจะตรงกับนิยามของการเลี้ยงในรูปแบบอินทรีย์ว่า “สัตว์และธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกัน” นั่นเอง

2.โรงเรือนไก่
2.โรงเรือนไก่

การบริหารจัดการฟาร์มไก่

ปัจจุบัน แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม ได้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในแต่ละภาค ในการจัดตั้งฟาร์มในรูปแบบอินทรีย์ให้มีมาตรฐานร่วมกัน และยังส่งเสริมในด้านการตลาดในหลายภาคส่วน ให้ผลผลิตที่ได้กระจายสู่ตลาดกลางให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น อย่างในภาคเหนือ เช่น จังหวัดน่าน และ เชียงใหม่ เป็นต้น

ปัจจุบันผลผลิต แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม จะถูกแบ่งเป็นเนื้อไก่สด จะมีจำนวน 500 ตัวต่อสัปดาห์ โดยส่งออกสู่ตลาดทุกๆ สัปดาห์ และไข่ไก่จะถูกส่งออกสู่ตลาด 8,000 ต่อสัปดาห์ ไก่เนื้อก่อนจะส่งออกมีอายุ 8 สัปดาห์ ก่อนจะถูกนำส่งไปแปรรูปเป็นผลผลิตในแต่ละสัปดาห์

โฆษณา
AP Chemical Thailand

แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม  มีสายพันธุ์ไก่เนื้ออยู่ 2 สายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์เนื้อปกติ และ สายพันธุ์พื้นบ้าน  โดยไก่สายพันธุ์พื้นบ้านเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 เดือน ก่อนจะนำไปแปรรูป และทางฟาร์มได้มีการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ไก่เนื้อ มีการนำเอายีนเด่นจากทั้ง  2 สายพันธุ์มาผสม ได้ลูกผสมมีการเจริญเติบโตกว่าสายพันธุ์ไก่บ้านโดยตรง และมีความแข็งแรงกว่าสายพันธุ์ไก่เนื้อแบบปกติ ผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพที่มากกว่า และยังคงพัฒนาสายพันธุ์ให้ดียิ่งขึ้น

ในส่วนของไก่ไข่ในฟาร์มจะมีอายุในการให้ไข่มากขึ้นถึง 80 สัปดาห์ ก่อนจะปลดระวางแม่ไก่ไข่ เมื่อปลดระวางแล้ว ทาง แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม จะนำแม่ไก่ไปทำการแปรรูป และส่งไปบริจาคไปยังศูนย์ดูแลเด็กกำพร้า ซึ่งจะทำเป็นประจำอยู่ทุกๆ ปี คุณอำนาจกล่าวว่า การบริจาคไก่เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กกำพร้า เป็นสิ่งที่เริ่มทำมาตั้งแต่สร้างฟาร์มใหม่ๆ

เนื่องจากไก่ที่ฟาร์มถูกเลี้ยงในระบบอินทรีย์ ดังนั้นจึงไม่มีการใช้ยาหรือสารเร่งใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เมื่อนำไปบริจาคให้กับเด็กยากไร้ที่ร่างกายต้องการโปรตีนที่มีคุณภาพ จะช่วยส่งเสริมให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรง จะมีการส่งไก่ไปบริจาคทุกปี อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง โดยทยอยส่งกระจายไปยังพื้นที่ยากไร้

3.ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่
3.ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายไก่

ปัจจุบันเนื่องจากภาวะของโควิด-19 ทำให้ทางฟาร์มได้มีการปรับตัวในการส่งขายสู่ท้องตลาด ทั้งร้านอาหารสุขภาพ ฐานการตลาดในด้านลูกค้าย่อยที่มากขึ้น และในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เป็นการเพิ่มฐานการส่งออกที่มากขึ้น และยังมีตัวแทนจัดจำหน่ายอีกด้วย

คุณอำนาจเล่าว่า เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้กลุ่มลูกค้าที่เคยมีถูกเปลี่ยนขั้วไป จากที่เคยส่งให้ร้านอาหารขนาดใหญ่ หรือ โรงแรม  ก็ต้องปรับตัวเพื่อส่งไปตลาดที่เล็กลง เช่น ลูกค้าที่จับจ่ายขายปลีก  ทางฟาร์มจะไม่ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายโดยตรง จะมีตัวแทนจัดจำหน่ายของฟาร์มเป็นคนกลางในการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือของผู้บริโภค ซึ่งในการจัดจำหน่ายเรียกได้ว่าเทียบเท่ากับตลาดของร้านอาหารที่เคยส่งออก 1 ร้านเลย

อีกทั้งการซื้อขายในตลาดรูปแบบนี้ยังช่วยให้ด้านของการจัดจำหน่ายให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งผลดีต่อฟาร์มเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคาที่ขายมีมูลค่าที่สูงมากกว่า เรียกได้ว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ซึ่งต่อยอดให้ทางฟาร์มได้มีรายได้ที่เห็นได้ชัด เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบในการซื้อของผู้บริโภคถูกปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ทำให้การจับจ่ายมีการติดต่อขอซื้อโดยตรงที่มากขึ้น

โฆษณา
AP Chemical Thailand
4.ปล่อยไก่ให้ออกมาข้างนอก
4.ปล่อยไก่ให้ออกมาข้างนอก

ปัญหาและอุปสรรคในฟาร์มไก่

แม้ว่าในช่วงเกิดการระบาดครั้งแรก ทางฟาร์มจะได้รับผลกระทบในด้านของโรงเชือดอยู่บ้าง แต่คุณอำนาจก็ไม่ได้ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เจอ และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ทำให้ “แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม” สามารถยืนหยัดสู้กับสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างมั่นคง อีกทั้งยังได้ลูกค้าหน้าใหม่มาใช้บริการ เรียกได้ว่า ยอดในการซื้อขายมีจำนวนที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

อีกหนึ่งปัญหาที่ “แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม” เจอ คือ อาหารสัตว์ที่ใช้ เนื่องจากการเลี้ยงรูปแบบของอินทรีย์จะมีอาหารพิเศษที่ไม่สามารถผลิตในรูปแบบปกติได้ จึงส่งผลให้เกิดปัญหา ทำให้คุณอำนาจได้เฟ้นหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหา โดยได้ส่งเสริมเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ได้ เป็นการเพิ่มฐานการผลิตภายในประเทศให้มีจำนวนที่เพิ่มขึ้น เช่น การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดแบบอินทรีย์ โดยทางฟาร์มจะทำการรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง ก่อนจะนำมาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์นั่นเอง

และในตอนนี้คุณอำนาจมีแผนในการสร้างโรงเชือดในรูปแบบออร์แกนิคขึ้น เพื่อเป็นการการันตีว่า เนื้อที่ถูกส่งมาใน โรงเชือดนี้จะเป็นเนื้อสัตว์ที่ถูกเลี้ยงมาด้วยวิธีออร์แกนิคจริง ๆ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าเนื้อสัตว์ที่ได้จะไม่มีการปนเปื้อนในเรื่องของสารต่างๆ อย่างแน่นอน

ในอนาคตคุณอำนาจจะสร้างเป็นโรงงานอาหารสัตว์ที่เป็นอาหารสัตว์อินทรีย์โดยตรง ซึ่งปัจจุบันคุณอำนาจยังต้องจ้างโรงงานขนาดใหญ่ในการผลิต หากเป็นไปได้ ก็อยากให้มีโรงผลิตอาหารสัตว์ ที่เป็นอาหารสำหรับการเลี้ยงแบบออร์แกนิคโดยตรง

5.ไก่อินทรีย์ ไข่มีคุณภาพ
5.ไก่อินทรีย์ ไข่มีคุณภาพ

ฝากถึงผู้ที่สนใจเลี้ยงไก่

คุณอำนาจอยากฝากถึงคนที่ต้องการจะทำในด้านของปศุสัตว์ว่า หากจะเริ่มทำ อยากให้มองเห็นภาพของการทำปศุสัตว์อินทรีย์ให้ชัดก่อนว่า ทำไมถึงจะต้องทำ อย่ามองเพียงแค่ในเรื่องของรายได้ที่ได้รับ อยากให้มองว่าการทำเกษตรรูปแบบนี้มันยั่งยืน โดยที่เราสามารถมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นของเราเอง โดยไม่ต้องผ่านระบบที่ควบคุมตลาดเอาไว้ อยากให้มองเห็นถึงแก่นของการทำปศุสัตว์อินทรีย์ได้อย่างยั่งยืน หรือหากสนใจที่จะขอคำปรึกษาในการทำเกษตรแบบอินทรีย์ สามารถติดต่อได้ที่ “แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม” คุณอำนาจยินดีที่จะตอบคำถาม และให้ความรู้กับทุกคน

ขอขอบคุณข้อมูล บริษัท แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด 23 ม.11 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร.087-166-9177

โฆษณา
AP Chemical Thailand

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์บก ฉบับที่ 344