3.การให้อาหารไก่เนื้อ
3.การให้อาหารไก่เนื้อ

ติดต่อโฆษณา 027454552 พลังเกษตร

บนเส้นทางธุรกิจไก่เนื้อ 35 ปี ของ ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป เติบโตมาตลอด

สถาปนาโดย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ โดยเริ่มเลี้ยงไก่เนื้อในจังหวัดลพบุรี วันละ 20,000 ตัว

เพราะความเป็นคนพัฒนาแนวคิดธุรกิจตลอด ทำให้เขาต้องขยายธุรกิจให้ครบวงจร ผลิตอาหารสัตว์ เลี้ยงไก่เนื้อ โรงฆ่ามาตรฐาน ขายไก่สด ไก่แช่เย็น ไก่แช่แข็ง และ ผลิตภัณฑ์ไก่ เดินตามขาใหญ่ในอุตสาหกรรมไก่เนื้อ ด้วยการพลิกแพลงรูปแบบธุรกิจมาตลอด แต่ละธุรกิจในห่วงโซ่ทั้งหมดได้แบ่งบทกระจายไปยังบุคลากร ทั้ง ผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติการในรูปบริษัท ในเครือกว่า 10 บริษัท มีฟาร์มกว่า 30 แห่ง กระจายทั่วประเทศ บุคลากรทั้งหมดกว่า 17,000 คน

1.คุณวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ
1.คุณวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ

การเลี้ยงไก่เนื้อ

18 สิงหาคม 2557 ได้นำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อระดมทุนขยายธุรกิจ ในนาม บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดี

เมื่อเห็นว่าธุรกิจเป็นที่ต้องการของตลาด จึงต้องขยายฐานการเลี้ยง “ไก่เนื้อ” ด้วยรูปแบบ “ลูกเล้า” กระจายไปหลายจังหวัด

ใช้ระบบ โรงเรือนอีแวป เพราะประเทศไทยเป็นเมืองร้อนชื้น เมื่อไก่อยู่สบาย ได้อาหารเม็ดที่ดี ก็ขยันกิน 42 วัน ได้น้ำหนักตัวละไม่เกิน 1.8 กก. ตามสเปคของไทยฟู้ดส์ ต่อมาก็พัฒนาพันธุ์เลี้ยง 32 วัน ได้น้ำหนัก 1.8 กก. ต้นทุนการเลี้ยงลด ทำกำไรให้ลูกเล้ามากขึ้น

ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป…ส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนื้อพันธุ์อาเบอร์ฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นพันธุ์สากล ผู้บริโภคยอมรับ แต่ถ้ามีปัญหาบ้าง เช่น “กระเพาะคราก” เป็นต้น ก็พัฒนาจนแก้ปัญหาดังกล่าวได้ พูดง่ายๆ ไทยฟู้ดส์กรุ๊ปพัฒนาการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานนั่นเอง

2.คุณนุชดา โกลากุล หรือ คุณอ๊อด
2.คุณนุชดา โกลากุล หรือ คุณอ๊อด

สภาพพื้นที่เลี้ยงไก่เนื้อ

คุณนุชดา โกลากุล หรือ “คุณอ๊อด” เป็นลูกเล้าไทยฟู้ดส์กรุ๊ป 19 ปี ยืนยันว่าจะภักดีไทยฟู้ดส์ฯ ตลอดไป เพราะเหตุหลายประการ ซึ่งเรื่องนี้เธอได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ นิตยสารสัตว์บก ฉบับ 325 เดือนพฤษภาคม 2563 ว่า ได้เลี้ยงไก่เนื้อครั้งแรก ปี 46 เริ่ม 1.5 หมื่นตัว เป็นลูกเล้าไทยฟู้ดส์ฯ

จนกระทั่งปี 2550 ทาง บริษัท การุณ บราเธอร์ส จำกัด ได้เข้ามาวางระบบออโต้ฟีด มีถังไซโลเป็นหลัก และอุปกรณ์ภายในฟาร์ม บริษัท KSP อุปกรณ์ จำกัด วางระบบให้ คุณภาพดี แต่ราคาไม่แพง ส่วนโรงเรือนมีช่างรับเหมาทำให้ กิจการรุดหน้ามาตลอด จนต้องเพิ่มโรงเรือนหลังแรก และลงทุนโรงเรือนหลังที่ 2 เลี้ยงหลังละ 2 หมื่นตัว

2 กรกฎาคม 2565 คุณอ๊อดได้เปิดเผยความก้าวหน้าของการเลี้ยงว่า ตนได้ลงทุนขยายฟาร์มหลังแรกให้กว้างขึ้น จาก 16 เมตร เป็น 18 เมตร เลี้ยงไก่ได้ 2 หมื่นตัว เลี้ยงมาทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 5 รุ่น

คุณอ๊อดยอมรับว่า ไทยฟู้ดส์ฯ แก้ปัญหาและพัฒนาไวมาก กรณีไก่กระเพาะคราก ก็แก้ทันที “พอลูกเล้าคอมเมนท์ถึงปัญหา ก็เข้ามาดูเรื่องสายพันธุ์ เพราะช่วงนั้นเลี้ยงพันธุ์ครอปด้วย เพราะอาเบอร์ฯไม่พอ เรื่องนี้มันกระทบกับโรงเชือดด้วย พอกระเพาะคราก อาหารตกค้าง เวลาไปเชือดก็เปื้อนเครื่องจักร”

หากมองไก่กระเพาะครากให้ลึก จะพบว่ามันกระทบไปถึงงานใหญ่โรงเชือดจริงๆ ดังนั้นจึงต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

3.การให้อาหารไก่เนื้อ
3.การให้อาหารไก่เนื้อ

การบำรุงดูแลไก่เนื้อ

เมื่อไทยฟู้ดส์ฯ ทำสัญญาส่งไก่ให้ KFC แน่นอนต้องผ่านงานวิจัยและพัฒนาจนตกผลึกทางธุรกิจ

ได้ทดลองเลี้ยงพันธุ์อาเบอร์ฯ ให้กินอาหารเบอร์ 1 จำนวน 4% เบอร์ 2 จำนวน 2% และ เบอร์ 3 จำนวน 3% เลี้ยง 32 วัน ได้ไซซ์ 1.8 กก./ตัว ผ่านไป 2 รุ่น จึงได้ทราบต้นทุนชัดเจน

“ไทยฟู้ดส์ฯ จะล็อคว่าของฟาร์มเราเลี้ยงส่ง KFC เท่านั้น 2 หลัง เชือดวันละ 1 หลัง ส่วนฟาร์มอื่นก็ไล่ไปจนวนกลับมา 32 วัน บางเล้า 33 วัน เพราะไม่ได้ลงเล้าวันอาทิตย์ บางเล้าเอาไก่เข้าวันเสาร์ วันอาทิตย์หยุด ก็ไปเชือดวันจันทร์” คุณอ๊อด เปิดเผยถึงโปรแกรมเอาไก่เข้าเล้าเพื่อส่ง KFC

การเลี้ยง 32 วัน ปรากฏว่า “ต้นทุน” ลดลง เช่น ค่าแกลบโรงละ 2,00 บาท ค่าขนส่งเฉลี่ยตันละ 300 บาท ลง 2 หลัง รุ่นละ 12 ตัน แกลบลดลงชัดเจน นอกจากนี้ เมื่อก่อนเลี้ยง 42 วัน ค่าไฟ 8 หมื่นกว่าบาท พอเลี้ยง 32 วัน ค่าไฟลดลง 50% โดยเฉพาะหน้าร้อน ต้องเปิดพัดลมทำความเย็น 24 ชั่วโมง หากนอกโรงเรือน ความร้อนขึ้นไปถึง 40 องศาฯ ก็กดอุณหภูมิไม่ลง ต้องเสียเงินซื้อ “น้ำแข็ง” ใส่บ่อหน้าแพดเพื่อดึงความเย็นเข้าเล้า อุณหภูมิจะลดลง

4.โรงเรือนไก่เนื้อ
4.โรงเรือนไก่เนื้อ

การบริหารจัดการฟาร์มไก่เนื้อ

เรื่อง “ไฟฟ้า” คุณอ๊อดเปิดใจที่จะทดลองนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น “ระบบโซลาเซลล์” มาใช้ในฟาร์ม หากค่าไฟน้อยกว่าของหลวง

ในเรื่องการบำรุงรักษาอุปกรณ์ คุณนุชดายอมรับว่า บริษัท การุณฯ บริการดีมาก เพราะเขาจัดส่งทั่วไทย ทางไปรษณีย์ไวมาก โดยเฉพาะ “พัดลม” แต่ถ้าแผ่น “คูลลิ่งแพด” รอได้ หรือไม่ก็ไปรับเอง

แต่ละรุ่นจะมี “ขี้ไก่” คุณอ๊อดให้คนมาเหมา 2 หลัง 15,000 บาท พอได้ค่าแก๊สบ้าง

เมื่อถามถึงราคาที่ไทยฟู้ดส์วางไว้ 32 บาท/กก. คุณอ๊อดเห็นว่าพอมีกำไร จึงมั่นใจในไทยฟู้ดส์ฯ ว่าเป็นคู่ค้าที่ซื่อสัตย์ ต้องค้าขายกันตลอดไป
จึงเห็นได้ว่า ไทยฟู้ดส์กรุ๊ปฯ สร้างพันธมิตรกับเกษตรกร ดุจหุ้นส่วน เพราะได้ขยายธุรกิจปลายน้ำหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการจับมือกับ KFC และเปิดช็อปเอง ทำให้ต้องใส่ใจผู้เลี้ยงสัตว์มากขึ้นโดยออโต้

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์บก ฉบับที่ 351