BAITAL TURBINE

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ประวัติบริษัท

ถ้าจะพูดถึงบริษัท ใบตาล เทอร์บายน์ จำกัด หลายท่านในวงการปศุสัตว์ อาจไม่เป็นที่รู้จัก หรือคิดว่าเป็นบริษัทน้องใหม่ในวงการ แต่ที่จริงแล้วหลายบริษัท และเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ในหลายๆ แห่ง จะรู้จัก คุณโบ (คุณกัญช์ มังคลัษเฐียร) และ คุณสมนึก ศรียารันต์ เป็นอย่างดี

1.ใบตาล1

เพราะมีผลงานออกแบบและก่อสร้างฟาร์มปศุสัตว์มากมาย เช่น ฟาร์มเลี้ยงไก่ ฟาร์มเลี้ยงสุกร ทุกประเภท โรงฟักไข่ โรงคัดไข่ โรงเชือด และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (FEEDMILL) ครบวงจร

2.ใบตาล 2

การออกแบบและก่อสร้างฟาร์มปศุสัตว์

ตลอดช่วงระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สั่งสมประสบการณ์งานออกแบบและก่อสร้างฟาร์มปศุสัตว์ ขณะเดียวกันก็ได้เข้าไปออกแบบและก่อสร้างนอกกลุ่มปศุสัตว์ เช่น ก่อสร้างโรงสีข้าวเพื่อส่งออกขนาดใหญ่ ท่าเทียบเรือ โกดังเก็บพืชผลทางการเกษตร (BULK WAREHOUSE) รวมถึงอาคารหอประชุม จนไปถึงอาคารพักอาศัยขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับความเชื่อถือ

เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในเรื่องของต้นทุน ความสวยงาม คุณภาพ และระยะเวลา เรามีโรงงานประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างที่เป็นโลหะ เช่น งานโครงหลัง หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของโรงเรือน/อาคาร โดยใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัย เช่น แขนกลเชื่อมโครงหลังคา แขนกลที่เป็นเครื่องตัด พลาสมาที่ติดกับแขนกล

ในส่วนของงานก่อสร้างที่เป็นโลหะ เราจะตัดและเชื่อมประกอบที่โรงงานทั้งหมด ทำให้ได้งานคุณภาพ นอกเหนือจากนั้นเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการออกแบบและก่อสร้างฟาร์มทุกประเภท ภายใต้แนวความคิด ‘งานก่อสร้างของเราคืองานประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน’

3.ใบตาล3

การบริการหลังการขาย

ด้วยแนวคิดนี้ เราเชื่อมั่นว่าลูกค้าจะได้งานที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา และสามารถควบคุมต้นทุนได้ ดังนั้นการตัดสินใจในการลงทุนครั้งต่อไปของท่าน ขอให้เราได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อให้ท่านบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการลงทุน ขอให้นึกถึงเรา ใบตาล เทอร์บายน์

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ติดต่อ    คุณกัญช์             086-782-7472

คุณสมนึก          081-820-9462

สำนักงาน          029-783-394

E-mail              [email protected]

หรือเข้าชม website : www.baitalturbine.co.th

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์บก ฉบับที่ 357