วิธีปลูกมะม่วง และดูแลสวนมะม่วงเนื้อที่กว่า 20 ไร่
วิธีปลูกมะม่วง และดูแลสวนมะม่วงเนื้อที่กว่า 20 ไร่

การให้ความรู้ในการใช้ปุ๋ย-ยา แก่เกษตรกร

การทำงานด้วยความรัก ความพยายาม ความมุ่งมั่น รู้จักคิด วิเคราะห์ แยกแยะสิ่งที่ถูก สิ่งที่ผิด และเลือกที่จะนำมาปฏิบัติ คือ สิ่งที่ คุณภินันท์ วรรณีเวชศิลป์ เจ้าของร้านปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรชื่อดังของ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ได้ยึดมั่นเป็นหลักในการทำงานตลอดมา วิธีปลูกมะม่วง

โดยการมุ่งเน้นการให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องแก่เกษตรกร ที่ทำให้ลูกค้าหรือเกษตรกรประสบความสำเร็จ ภายใต้การผลิตที่มีประสิทธิภาพในการปลูกพืช ผัก ผลไม้ มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตั้งใจในการมุ่งเน้นขายสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงไปตรงมา พร้อมกับให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ทำให้ลูกค้าหรือเกษตรกรไว้ใจ และนำความรู้ไปปฏิบัติจริงจนประสบความสำเร็จตลอดมา

1.คุณภินันท์ วรรณีเวชศิลป์
1.คุณภินันท์ วรรณีเวชศิลป์
2.วิธีปลูกมะม่วง และดูแลสวนมะม่วงเนื้อที่กว่า 20 ไร่
2.วิธีปลูกมะม่วง และดูแลสวนมะม่วงเนื้อที่กว่า 20 ไร่

สภาพพื้นที่ปลูกมะม่วง และ วิธีปลูกมะม่วง

สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ คุณภินันท์ได้ใช้พื้นที่สวนชุลีวรรณกว่า 70 ไร่ แบ่งพื้นที่ปลูกผลไม้ สวนป่า และพืชชนิดอื่นๆ ทำให้สภาพโดยรวมของพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยผลผลิตส่วนใหญ่จะเน้นการแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านและลูกค้า ก่อนที่จะนำส่วนที่เหลือขายให้พ่อค้าที่เข้ามาติดต่อขอซื้อผลผลิตบ้าง

Advertisement Banner by บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด www.sotus.co.th
Advertisement Banner by บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด www.sotus.co.th

โดยหนึ่งในผลผลิตดังกล่าว คือ มะม่วง ส่วนใหญ่เป็น มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4” ซึ่งสัดส่วนพื้นที่ที่ถูกจัดสรรให้เป็นสวนมะม่วงมีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ โดยสวนแห่งนี้สามารถผลิตมะม่วงรสชาติดี เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

3.แหล่งน้ำที่แห้งขอดในช่วงวิกฤติน้ำแล้งที่ผ่านมา
3.แหล่งน้ำที่แห้งขอดในช่วงวิกฤติน้ำแล้งที่ผ่านมา

การบริหารจัดการสวนมะม่วง

ทั้งนี้ทีมงานเมืองไม้ผลได้รับเกียรติจากคุณภินันท์เพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการดูแลสวนมะม่วงให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

คุณภินันท์ย้ำว่าหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว สิ่งที่ต้องทำ คือ การตัดแต่งกิ่งต้นมะม่วงให้โปร่ง แสงแดดสามารถส่องถึงไปได้อย่างทั่วถึง  หลังจากนั้นได้ใส่ปุ๋ยสูตร  16-16-16  ยาราโกรฮาว  ร่วมกับปุ๋ยสูตร  15-0-0 ซึ่งเป็นแคลเซียมไนเตรท ผสมโบรอนในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 ต้นละประมาณ 1 กิโลกรัม เพื่อบำรุงต้นให้สมบูรณ์ โดยดูจากขนาดของต้นมะม่วงเป็นหลัก

ซึ่งโดยปกติแล้วในช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้าง ทำให้ดินชุ่มชื้น สามารถซึมซับปุ๋ยลงไปในดินได้ดี หลังจากนั้นต้นมะม่วงจะเริ่มแทงใบอ่อน จะต้องกระตุ้นใบอ่อนออกมาให้เสมอกัน โดยใช้แคลเซียมไนเตรทชนิดฉีด และสาหร่ายทะเลผสมน้ำเพื่อฉีดพ่นทางใบ เพื่อให้แตกใบอ่อนได้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้จะผสมสารเคมีเพื่อป้องกันเชื้อรา และแมลงจำพวกเพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น ซึ่งเป็นแมลงศัตรูตัวฉกาจของมะม่วงลงไปด้วย

ต่อมาเมื่อมะม่วงเริ่มแตกยอดใบอ่อนและเปลี่ยนเป็นเพสลาดแล้ว จะราดสารแพคโคลบิวทราซอลที่โคนต้น จากนั้นประมาณ 7 วัน ให้ใส่ปุ๋ยรอบทรงพุ่มเพื่อสะสมอาหารและสร้างตาดอกด้วยปุ๋ยสูตร 8-24-24 เป็นการสะสมอาหารทางราก และใช้ปุ๋ยสูตร 0-52-34 ฉีดพ่น 3-4 ครั้ง เพื่อสะสมอาหารทางใบ ให้สังเกตเมื่อใบแก่จัดก็จะเริ่มดึงช่อดอกด้วยโพแทสเซียมไนเตรทร่วมกับไทโอยูเรีย หรือจะใช้โพแทสเซียมไนเตรทร่วมกับสาหร่ายก็ได้เช่นกัน

จากนั้นประมาณ 15 วัน ต้นมะม่วงจะเริ่มแทงช่อดอก หากไม่แทงช่อดอกจะต้องฉีดพ่นซ้ำอีกครั้ง ซึ่งช่วงนี้จะต้องสะสมอาหารและรักษาช่อดอก โดยการใช้สารเคมีหรือยาป้องกันแมลงและเชื้อราผสมกับแคลเซียมโบรอน ซึ่งแคลเซียมโบรอนจะช่วยขยายรังไข่ให้เกิดการผสมเกสรได้ดี โดยคุณภินันท์จะใช้แคลเซียมเดี่ยวผสมกับโบรอนเดี่ยว และเติมธาตุอาหารเสริมลงไปด้วย ก่อนจะฉีดพ่นอย่างน้อย 2 ครั้ง จนกระทั่งช่อดอกยาวออกมาสุดช่อ แต่ยังไม่บาน ควรฉีดซ้ำอีกครั้ง และปล่อยให้เกิดการผสมเกสรจนติดผล

4.มะม่วงที่อยู่ในช่วงแทงใบอ่อนและบำรุงใบอ่อนให้อ่อนให้สมบูรณ์
4.มะม่วงที่อยู่ในช่วงแทงใบอ่อนและบำรุงใบอ่อนให้อ่อนให้สมบูรณ์

การป้องกันและกำจัดแมลง ศัตรูพืช

เมื่อผลมะม่วงเริ่มติดผลขนาดเท่าหัวแมลงวัน จะต้องฉีดพ่นสารเคมีป้องกันเพลี้ยไฟ เนื่องจากผลยังอ่อน หากเพลี้ยไฟเข้าทำลายจะทำให้มะม่วงมีตำหนิ ผิวไม่สวย เป็นผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ นอกจากนี้ให้ใช้แคลเซียมโบรอน ยาฆ่าเชื้อรา ยาป้องกันหนอนและเพลี้ยไฟ อีกประมาณ 2 ครั้ง เมื่อมะม่วงผลใหญ่เท่าไข่ไก่ หรือไข่เป็ด ก็จะทำการห่อมะม่วงด้วยถุงห่อคาร์บอน ก็จะลดปัญหาแมลงรบกวน จากนั้นประมาณ 60 วัน ก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้ โดยจะมีลักษณะผิวเหลือง สวย เป็นที่ต้องการของตลาด

5.จำหน่ายปุ๋ยยาที่ดี-มีคุณภาพ เพื่อผลผลิตที่ดี
5.จำหน่ายปุ๋ยยาที่ดี-มีคุณภาพ เพื่อผลผลิตที่ดี วิธีปลูกมะม่วง วิธีปลูกมะม่วง วิธีปลูกมะม่วง วิธีปลูกมะม่วง

การจำหน่ายปุ๋ยและยา

โดยสวนมะม่วงแห่งนี้เป็นสวนมะม่วงในฤดูกาลที่มีรสชาติหวาน อร่อย ถูกใจผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เพราะคุณภินันท์เน้นการบำรุงดินก่อนปลูก ใช้ปุ๋ยและยาที่ดี มีคุณภาพ เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพ เพิ่มปริมาณผลผลิตได้จริง โดยเฉพาะม่วงเป็นสินค้าที่มีความต้องการมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กระบวนการผลิตด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้อง

การที่จะได้มะม่วงที่รสชาติดี จะต้องใช้ปัจจัยการผลิตที่ดี มีคุณภาพ โดยเฉพาะอาหารของพืช ก็คือ ปุ๋ย คุณภินันท์จะใช้ปุ๋ยที่ดี มีธาตุอาหารรองครบหมู่ เช่น ปุ๋ยยาราโกรฮาว สูตร 16-16-16 และสูตร 8-24-24 ทั้งนี้เกษตรกรก็จะสามารถทำผลผลิตดีๆ มีคุณภาพได้ เพราะเกษตรกรส่วนมากเก่ง ขยัน อดทน

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณภินันท์ วรรณีเวชศิลห์ หจก.ภ.เกษตรภัณฑ์ พนมสารคาม 1699/35-39 หมู่ 1 ถนนฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 โทร.038-551-064 หรือ 08-1410-7241

สนับสนุนโดย