วิธีการเลี้ยงไก่เนื้อ ให้สูญเสียน้อยที่สุด ไม่เกิน 2% แบบระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่ง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การเลี้ยงไก่เนื้อ

ท่ามกลางความกังวลของเกษตรกรบางกลุ่มต่อการเลี้ยงไก่เนื้อแบบเกษตรพันธสัญญา หรือคอนแทรคฟาร์มมิ่ง กับบริษัทรายใหญ่นั้น เนื่องจากเกรงว่าจะไม่สามารถทำตามข้อตกลง หรือกฎเกณฑ์ที่ทางบริษัทตั้งไว้ หรือกลัวถูกเอารัดเอาเปรียบ

แต่สำหรับ คุณจรัญ โหมดชัง เจ้าของจรัญฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ 51 ม.5 ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร มั่นใจในการเลี้ยงไก่เนื้อในรูปแบบคอนแทรคฟาร์มมิ่ง และมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานของ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด เป็นอย่างดี ถึงแม้บางช่วงจะย้ายไปเลี้ยงกับบริษัทอื่นบ้าง ท้ายที่สุดก็ตัดสินใจเลี้ยงให้กับสหฟาร์มดังเดิม

1.ฟาร์มไก่เนื้อ
1.ฟาร์มไก่เนื้อ
2.คุณจรัญ-โหมดชัง-เจ้าของจรัญฟาร์ม-
2.คุณจรัญ-โหมดชัง-เจ้าของจรัญฟาร์ม-

จุดเริ่มต้นเลี้ยงไก่เนื้อระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่ง

คุณจรัญเล่าให้ทีมงานนิตยสารสัตว์บกฟังว่า เมื่อตนเรียนจบได้ทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยการเปิดร้าน ซัก อบ รีด อยู่ในกรุงเทพฯ ขณะนั้นถือว่ารายได้ดีพอสมควร พอแต่งงานมีครอบครัวจึงตัดสินใจกลับมาอยู่จังหวัดพิจิตร และคิดว่าควรทำอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง จึงตัดสินใจเลี้ยงไก่เนื้อ

โดยศึกษาข้อมูลต่างๆ จากหลายๆ ฟาร์ม จากนั้นกลับมาสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ขึ้นจำนวน 1 หลัง ด้วยเงินทุนของตนเองสามารถเลี้ยงไก่ได้ประมาณ 6,000 ตัว ในระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่ง แบบประกันราคาจากหลายบริษัท และเลี้ยงเรื่อยมาจนกลายเป็นอาชีพหลักของครอบครัว ปัจจุบันกว่า 20 ปีแล้ว

“การเลี้ยงไก่เนื้อในระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่งกับ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ทำประมาณ 5 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมามองว่าความเสถียรภาพของระบบดีขึ้นจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพอาหาร สายพันธุ์ไก่ ที่มีการพัฒนาดีขึ้น และฝ่ายส่งเสริมมีการดูแลให้คำปรึกษากับเกษตรกรดีมาก”

3.บรรยากาศภายในโรงเรือนไก่เนื้อ
3.บรรยากาศภายในโรงเรือนไก่เนื้อ

สภาพพื้นที่เลี้ยงไก่เนื้อ

จรัญฟาร์มมีอยู่ 2 แห่ง คือ จรัญฟาร์ม 1 และจรัญฟาร์ม 2 อยู่ห่างกันประมาณ 5-6 กม. โดยจรัญฟาร์ม 1 จะอยู่ติดกับบ้านพักอาศัย มี 3 โรงเรือน ขนาดแตกต่างกัน ตามพื้นที่ ตามความเหมาะสม สามารถเลี้ยงไก่ได้ 53,000 ตัว โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมส่วนใหญ่เป็นของเดลต้า เวต

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ส่วนจรัญฟาร์ม 2 สามารถเลี้ยงไก่เนื้อทั้งหมด 43,000 ตัว จะมี 2 โรงเรือน ขนาดใกล้เคียงกัน ในช่วงแรกทำฟาร์มในลักษณะเช่าเลี้ยง ต่อมาธุรกิจไปได้ถึงจุดหนึ่ง จึงทำเรื่องกู้เงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.5 ล้านบาท เพื่อซื้อฟาร์มเป็นของตัวเอง

จากนั้นได้ทำการปรับปรุงฟาร์มเป็นระบบ ทั้งการให้อาหาร และน้ำ อัตโนมัติ โดยใช้อุปกรณ์หลักๆ ของการุณ บราเธอร์ส จึงยื่นกู้เพิ่มอีก 3.5 ล้านบาท รวมทั้งหมด 5  ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา คุณจรัญได้มีการชำระไปแล้ว 2 ล้านกว่าบาท

 สำหรับการชำระเงินให้แก่ทางธนาคารต้องมีการชำระทุกเดือน ถึงแม้ว่าการเลี้ยงไก่ได้ผลผลิตคร่อมเดือนก็ตาม ทางฟาร์มต้องเก็บเงินสำรองไว้บางส่วนเพื่อชำระกับธนาคารในเดือนถัดไป ส่วนค่าไฟสามารถยืดการชำระออกไปได้ประมาณ 1 เดือน แต่ส่วนมากจะจ่ายตามกำหนด มีบ้างบางเดือนที่ไม่สามารถหมุนเงิน หรือการเลี้ยงมีอัตราสูญเสียมาก ก็จะจ่ายในเดือนถัดไป

4.วิธีการเลี้ยงไก่เนื้อ การให้อาหารและน้ำไก่เนื้อ
4.วิธีการเลี้ยงไก่เนื้อ การให้อาหารและน้ำไก่เนื้อ

การให้อาหารและน้ำไก่เนื้อ

“เหตุผลที่มีการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้เพราะสามารถลดการสูญเสียของอาหารได้ เดิมจะใช้แรงงานคนในการเดินเทอาหาร ซึ่งอาหารจะหกหล่นตามพื้น และโอกาสที่พนักงานจะเหยียบไก่พิการมีสูง ประกอบกับเกษตรกรรายเก่าที่ทำฟาร์มมาตั้งแต่ดั้งเดิมมีอายุมากขึ้น จึงเล็งเห็นความสำคัญของการนำเอาระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้อัตราการแลกเนื้อจะดีกว่าระบบเดิม เพราะเมื่อระบบการให้อาหารทำงานจะมีเสียงอาหารไหลไปตามไลน์ จะเป็นการกระตุ้นให้ไก่อยากกินอาหาร เมื่อไก่ได้ยินเสียงก็จะลุกมากินอาหาร ส่วนค่าไฟแน่นอนว่าต้องเพิ่มขึ้นกว่าเดิม แต่หากเปรียบเทียบกันแล้วถือว่าการเลี้ยงในระบบอัตโนมัติคุ้มกว่า”

เมื่อการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้เพื่อทุ่นแรง พนักงานสามารถทำงานง่ายขึ้น และเหนื่อยน้อยลง ปัญหาด้านแรงงานก็ลดลงด้วย ปัจจุบันทางฟาร์มมีพนักงานทั้งหมด 9 คน เฉลี่ยไก่ 10,000 ตัว/พนักงาน 1 คน

ปัจจุบันเลี้ยงคอนแทรคฟาร์มมิ่งกับ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ในรูปแบบประกันราคา โดยบริษัทจะลงลูกไก่ให้ รวมถึงอาหาร เวชภัณฑ์ยา และวัคซีน ก่อน จะหักเงินเมื่อจับไก่ออกไป โดยราคาประกันจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 37 กว่าบาท เมื่อหักต้นทุนค่าอาหาร เวชภัณฑ์ยา วัคซีน ค่าแรงพนักงาน และค่าไฟแล้ว จะเลือกประมาณ 9 บาท/ตัว ซึ่งราคานี้ทางฟาร์มพออยู่ได้

โฆษณา
AP Chemical Thailand

“เดิมเคยได้ 6 บาท/ตัว ถ้าเป็นกรณีที่เกิดการสูญเสียเกินกว่าที่บริษัทกำหนด เกษตรกรจะไม่สามารถอยู่ได้ ดังนั้นต้องทำให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด และถ้าเกษตรกรสามารถอยู่ได้ เมื่อหักต้นทุนแล้วควรมีกำไรอยู่ที่  9-10 บาท/ตัว ถ้าหากต่ำกว่านี้แล้ว สำหรับเกษตรกรที่กู้เงินจากธนาคารจะมีปัญหาการชำระเงินกับธนาคาร”

ระยะเวลาในการเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ 42 วัน หรือน้ำหนักเฉลี่ย 2.4-2.8 กก. หากฟาร์มไหนที่ไก่มีอัตราเฉลี่ยน้ำหนักต่ำกว่า 2.4 กก. จะต้องมีการชี้แจงกับทางบริษัทฯ เพราะมีการคำนวณอาหารที่ใช้ต่อจำนวนไก่ที่เลี้ยงเรียบร้อยแล้ว หากไม่เป็นไปตามนั้นจะต้องมีเหตุผลหรือหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน“ใครที่บอกว่าเลี้ยงไก่แล้วรวย ผมกล้าท้าให้ลอง เพราะยิ่งเป็นฟาร์มรายใหญ่ที่เลี้ยงในปริมาณมาก บางฟาร์มอาจได้กำไรน้อยกว่าฟาร์มขนาดเล็ก เพราะการจัดการไม่สามารถทำได้ทั่วถึง”

วิธีการเลี้ยงไก่เนื้อ

ตลอดระยะเวลาในการเลี้ยงไก่ ช่วงที่เกิดการสูญเสียมากที่สุด คือ ช่วงสัปดาห์แรก แต่เปอร์เซ็นต์สูญเสียก็ไม่เกิน 2% ในระยะนี้เกษตรกรต้องดูแลเป็นพิเศษ เพราะลูกไก่ยังไม่แข็งแรง ควรกกอย่างน้อย 7-10 วัน และอุณหภูมิที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 34-35 องศาเซลเซียส

ส่วนพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงไก่จะอยู่ที่ 11 ตัว/ตารางเมตร สำหรับการชดเชยอัตราการสูญเสียบริษัทจะชดเชยให้ 2% โดยที่จะไม่แถมเป็นตัวไก่มาให้ แต่ลดจำนวนเงินลง 2%

อาหารที่ให้ไก่จะมีทั้งหมด 3 เบอร์ คือ อาหารเบอร์ 2 จะให้ไก่แรกเกิดจนถึง 19 วัน เมื่อไก่มีอายุครบ 20 วัน จะเปลี่ยนเป็นอาหารเบอร์ 4 จนมีอายุครบสัปดาห์ที่ 5 หรืออายุ 35 วัน จะเปลี่ยนเป็นอาหารเบอร์ 9 จนถึงจับ ส่วนน้ำที่ใช้เลี้ยงไก่และทำกิจวัตรภายในฟาร์มจะเป็นน้ำบาดาล มีการพักไว้ในบ่อขนาดใหญ่จำนวน 4 บ่อ และฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน

5.การพักโรงเรือน
5.การพักโรงเรือน

การบริหารจัดการฟาร์มไก่เนื้อ

การจัดการในโรงเรือน ทางฟาร์มจะกั้นไก่เป็นล็อค ในล็อคแรกที่ติดกับคูลลิ่งแพดจะมีไก่มากกว่าล็อคท้ายๆ เนื่องจากสวิทช์ควบคุมการทำงานของการให้อาหารจะอยู่ด้านหน้า เมื่ออาหารหมดสวิทช์จะทำงานโดยอัตโนมัติ ไก่จะสามารถกินอาหารได้ตลอด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

แต่ทางฟาร์มจะมีช่วงดับไฟเพื่อให้ไก่ได้นอนพักอยู่ 2 ช่วง คือ เวลา 11.00-13.00 น. และ 18.00-21.00 น. โดยจะเน้นให้ไก่กินอาหารในช่วงกลางคืนถึงช่วงเช้า เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีสภาพอากาศเย็น ไก่จะกินอาหารได้มาก และสภาพอากาศจะมีผลต่อการเลี้ยงไก่เป็นอย่างมาก อุณหภูมิในโรงเรือนควรไม่เกิน 28 องศาเซลเซียส ไก่ถึงจะอยู่ได้อย่างสบาย สำหรับช่วงที่มีอากาศร้อนจัด ทางฟาร์มจะติด “สปริงเกลอร์”ไว้บนหลังคาเพื่อคลายความร้อน

6.ปุ๋ยขี้ไก่
6.ปุ๋ยขี้ไก่ วิธีการเลี้ยงไก่เนื้อ วิธีการเลี้ยงไก่เนื้อ วิธีการเลี้ยงไก่เนื้อ

การจับไก่เนื้อ

ส่วนการจับไก่จะเป็นแบบ all in all out เมื่อถึงเวลาทางบริษัทจะมีทีมงานมาจับ จากนั้นทางฟาร์มจะให้พนักงานทำการเก็บมูลผสมแกลบออกให้หมดโดยเร็ว  เพื่อป้องกันการเกิดวงจรของแมลงวัน เนื่องจากทางฟาร์มไม่มีการพ่นยาหรือโรยโซดาไฟในมูลผสมแกลบ เพราะต้องการนำไปจำหน่ายให้เกษตรกรที่ปลูกอ้อยในจังหวัดพิษณุโลกในราคากระสอบละ 16 บาท เมื่อจับไก่ไปแล้วบริษัทจะจ่ายเงินให้หลังจากจับไก่ประมาณ 14-18 วัน

สำหรับการเตรียมโรงเรือนเพื่อเลี้ยงไก่ในรุ่นต่อไป หลังจากจับไก่หมดแล้ว จะทำความสะอาดโรงเรือนและล้างอุปกรณ์ให้สะอาด จากนั้นพักโรงเรือนประมาณ 30 วัน ในระหว่างนี้จะทำการตรวจเช็คอุปกรณ์  ซ่อมแซม  พร้อมกับพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อตามบริษัทฯ กำหนด  และตัดหญ้ารอบๆ โรงเรือน  จากนั้นจะปูแกลบเตรียมลงไก่รุ่นต่อไป  แกลบที่ใช้เฉลี่ย     7 ตัน/ไก่ 10,000 ตัว ส่วนราคาอยู่ที่ 2,100 บาท/ตัน

7.ไก่เนื้อ
7.ไก่เนื้อ

แนวโน้มในอนาคต

อนาคตคาดว่าจะรื้อปรับปรุงใหม่  สำหรับโรงเรือนที่ใช้งานมานาน  และจะไม่มีการขยายหรือสร้างโรงเรือนขึ้นใหม่ ทั้ง  2 ฟาร์ม แต่จะปรับปรุงโรงเรือนหรือระบบให้ดีขึ้นหรือให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ถ้าหากการเลี้ยงไก่เนื้อในอนาคตมีแนวโน้มดีขึ้น  และถ้าหากบริษัทมีโครงการเพิ่มจำนวนอัตราการเลี้ยงไก่  ทางฟาร์มคิดว่าจะหาพื้นที่สร้างฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ  จรัญฟาร์ม 3 อีกแห่ง วิธีการเลี้ยงไก่เนื้อ วิธีการเลี้ยงไก่เนื้อ วิธีการเลี้ยงไก่เนื้อ

 “การเลี้ยงในระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่ง เราจะรู้สึกสบายใจมาก เนื่องจากไม่ต้องหาตลาดเอง และมีราคาประกันที่มั่นคง ในการเป็นลูกเล้า เมื่อเรามาทำธุรกิจร่วมกับทางบริษัทแล้ว เราต้องเป็นลูกเล้าที่ดี ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท และพร้อมพัฒนาตามข้อเสนอของบริษัท ส่วนหนึ่งเพื่อความก้าวหน้าและยกมาตรฐานฟาร์มของเราด้วย

ซึ่งการปฏิบัติตัวเป็นลูกเล้าที่ดี คือ จะต้องดูแลไก่ที่เลี้ยงให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด ให้ได้น้ำหนักมากที่สุด และอยู่ในกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงของบริษัท สิ่งสำคัญ คือ ต้องมีความซื่อตรงต่อกัน สำหรับบริษัท สหฟาร์ม จำกัด ผมถือว่าโอเค” คุณจรัญแสดงความรู้สึกสำหรับการเลี้ยงไก่ในระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่งกับสหฟาร์ม

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สอบถามเพิ่มเติม คุณจรัญ โหมดชัง เลขที่ 51 ม.5 ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร.085-602-3132 วิธีการเลี้ยงไก่เนื้อ วิธีการเลี้ยงไก่เนื้อ วิธีการเลี้ยงไก่เนื้อ