การปลูกทุเรียน การใส่ปุ๋ยทุเรียน ปลูกทุเรียน ทุเรียน วิธีปลูกทุเรียน
การปลูกทุเรียน การใส่ปุ๋ยทุเรียน ปลูกทุเรียน ทุเรียน วิธีปลูกทุเรียน

การปลูกทุเรียน คุณภาพ 100 ไร่สร้างรายได้ 20 ล้านบาท/ปี

การส่งออก ทุเรียน ที่มีปริมาณการส่งออกเป็นลำดับต้นๆ ของโลก

ทราบกันดีว่า “ ทุเรียน ” เป็นผลไม้ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย และการส่งออกที่มีปริมาณการส่งออกเป็นลำดับต้นๆ ของโลก และมีแหล่ง ปลูกทุเรียน มากที่สุดก็คือ “จันทบุรี” ที่สำคัญเกษตรกรชาวสวน ทุเรียน จันท์ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมืออาชีพด้าน การปลูกทุเรียน และการผลิต ทุเรียน ที่มีประสิทธิภาพเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศเช่นเดียวกัน

Sotus-ชุดสะสมอาการทุเรียน
Sotus-ชุดสะสมอาการทุเรียน

แต่กว่าจะได้มาซึ่ง ทุเรียน แต่ละลูกเพื่อเกษตรกรนั้น มีขั้นตอน การปลูกทุเรียน ที่ไม่ง่ายเลย ทั้งเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะขั้นตอนการดูแลรักษาของเกษตรกร ที่มีวิธีเคล็ดลับการปลูกทุเรียนการผลิต ทุเรียน ที่แตกต่างกัน

นิตยสารเมืองไม้ผลและพืชสุขภาพ จะนำพาทุกท่านไปรู้จักกับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนคนเก่งที่เมืองจันท์ ที่มีประสบการณ์ในการทำสวน ทุเรียน และ การปลูกทุเรียน มากว่า 50 ปี นั่นก็คือ คุณสงกรานต์  ผิวบาง หรือ “ลุงกรานต์” จากเดิมที่มีพื้นที่เพียง 30 ไร่ ซึ่งเป็นที่นามาก่อน ต่อมาได้เปลี่ยนพื้นที่มาทำสวนทุเรียน เนื่องจากราคาผลผลิตที่สูงกว่า และมีตลาดรองรับผลผลิต ทั้งในประเทศและส่งออก

จนกระทั่งการทำสวนเป็นไปอย่างดี จึงได้มีการซื้อที่ดินเพื่อ การปลูกทุเรียน เพิ่มขึ้น ทำให้ปัจจุบันลุงกรานต์มีพื้นที่ทำสวนทั้งหมด 100 กว่าไร่ ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจากการทำสวน ทุเรียน ทั้งหมด ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

ปรึกษาฟรี! เรียนรู้ การปลูกทุเรียน เงินล้าน จากลุงสงกรานต์ หากบอกว่ามาจาก พลังเกษตร.com 

1.สวนทุเรียน-100-ไร่
1. การปลูกทุเรียน สวนทุเรียน-100-ไร่

การเลือกสายพันธุ์ทุเรียน ที่จะปลูกต้องตอบโจทย์ในเชิงการค้า

ลุงสงกรานต์ยอมรับว่า การปลูกทุเรียน  สายพันธุ์ทุเรียนที่เลือกปลูกนั้น ต้องตอบโจทย์ในเชิงการค้าก็คือทุเรียนพันธุ์ “หมอนทอง” มากถึง 70 % ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังได้ ปลูกทุเรียน ไว้อีก 4 สายพันธุ์ เพื่อรองรับความต้องการตลาด คือ

  1. พันธุ์ก้านยาว
  2. พันธุ์พวงมณี
  3. พันธุ์กระดุม
  4. และพันธุ์ชะนี

ทำให้สวนมีทุเรียนทั้งหมดประมาณ 500 ต้น มีอายุตั้งแต่ 5 ปี ถึงอายุ 23 ปี ที่สามารถให้ผลผลิตได้ทุกต้น ด้าน การปลูกทุเรียน และการดูแลสวนทุเรียนของลุงกรานต์นั้น จะเริ่มต้นจากหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จก็ทำการตัดแต่งกิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้ต้นทุเรียนโปร่ง และรับแสงได้ดี

3.สายพันธุ์ทุเรียน
3.สายพันธุ์ทุเรียน

การบำรุงช่วงบำรุงต้น ช่วงบำรุงดอก และช่วงบำรุงผล

ก่อนจะเริ่มบำรุงต้นหลังตัดแต่งกิ่งแล้วด้วยสารปรับสภาพดิน “ตราบีคอม” ผสมกับ การใส่ปุ๋ยทุเรียน เคมีสูตร 17-17-17 ในอัตรา 2:1 มีอัตราการใส่ประมาณ 3-4 กก./ต้น/ครั้ง หรือภายในระยะเวลา 1 ปี จะเน้นใส่สารปรับสภาพดิน “ตราบีคอม” ถึง 3 ครั้ง/ปี ทั้งในช่วงบำรุงต้น ช่วงบำรุงดอก และช่วงบำรุงผล

การบำรุงช่วง “สะสมอาหาร”

นอกจากบำรุงทางดินให้ดีแล้ว ในช่วงสะสมอาหารจะเน้นฉีดพ่นน้ำตาลทางด่วนทางใบ เพื่อบำรุงใบในอัตรา 200 cc./น้ำ 200 ลิตร โดยจะมีการฉีดพ่นทั้งหมด 4 ครั้ง ห่างกันประมาณ  1 สัปดาห์ โดยลุงกรานต์จะทำใบให้ได้ทั้งหมด 2 ชุดใบ ที่ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน จากนั้นก็จะฉีดพ่นสารแพคโคลบิวทราโซล ในอัตรา 200 cc./น้ำ 200 ลิตร เพื่อฉีดพ่นทางใบ

การบำรุงช่วง “แทงช่อดอก”

ถัดมาประมาณ 1 สัปดาห์ ต้นทุเรียนจะเริ่ม “แทงช่อดอก” ซึ่งช่วงนี้จะใส่สารปรับสภาพดิน “ตราบีคอม”  เพื่อบำรุงดอก  อีกทั้งการดูแลรักษาในช่วงนี้จะเน้นในเรื่องของการป้องกันเพลี้ย  แมลง และเชื้อราต่างๆ ที่จะเข้าทำลายช่อดอกของทุเรียนให้เสียหายด้วยสารเคมีคุณภาพ

เมื่อช่อดอกเริ่มยาวจะทำการตัดแต่งช่อดอกทุเรียนเพื่อควบคุมปริมาณดอก และเพิ่มความสมบูรณ์ ให้ช่อดอกมากขึ้น เมื่อดอกเริ่มบานจะเน้นการปัดดอกทุเรียนตอนกลางคืนเป็นหลัก เพื่อช่วยในเกิดการผสมเกสรที่ดีขึ้น เพื่อผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ในตอนกลางคืนเป็นหลัก

การบำรุงช่วง “หางแย้”

หลังจากนั้นเมื่อดอกเริ่มพัฒนาเป็นช่วงหางแย้ จะฉีดพ่นสารเคมีจำพวกโพคลอราชเพื่อป้องกันเพลี้ยไฟในอัตรา 200 cc.ต่อน้ำ 200 ลิตร มีระยะห่างในการฉีดพ่นทุก  10 วัน/ครั้งไปจนกว่าทุเรียนจะเริ่มติดลูกเป็นผลอ่อน

โดยเฉพาะหลังจากที่ดอกทุเรียนได้พัฒนาเป็นหางแย้แล้วประมาณ 4 สัปดาห์ ทุเรียนจะเริ่มติดลูก ซึ่งช่วงนี้จะต้องป้องกันศัตรูของทุเรียนจำพวกหนอนต่างๆ ด้วยการใส่สารปรับสภาพดิน ตราบีคอม ในอัตรา 4-5 กิโลกรัม/ต้น เน้นการหว่านรอบทรงพุ่ม

ทุเรียนมีขนาดโตเท่านิ้วหัวแม่มือก็จะเริ่มตัดแต่งลูก

เมื่อผลทุเรียนมีขนาดโตเท่านิ้วหัวแม่มือก็จะเริ่มตัดแต่งลูก 1-2 ครั้งไปจนถึงช่วงที่ผลทุเรียนมีขนาดเท่ากำปั้นมือ “ เราต้องดูว่าจะเอาไว้เท่าไร กิ่งละกี่ลูก แล้วกิ่งจะรับน้ำหนักได้เท่าไร เมื่อผลโตจนเป็นลูกใหญ่เพื่อได้ไซ ส์ลงกล่องส่งนอกได้ เราต้องเริ่มทำตั้งแต่ช่วงนี้ ช่วงที่กำลังโตเหมาะสมที่สุด

ถ้าเลยระยะนี้ไปลูกจะโตช้า ดังนั้นสวนเราจะไว้ลูกประมาณ 80 ลูก/ต้น มีน้ำหนักประมาณ 4-5 กิโลกรัม/ลูก หรือประมาณ 300-400 กิโลกรัมต่อต้น” ชาวสวนคนเก่งแนะนำ

4.การใส่สารปรับสภาพดิน-ตราบีคอม
4.การใส่สารปรับสภาพดิน-ตราบีคอม

สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทุเรียน

  • แมกนีเซียม ช่วยในการสังเคราะห์แสง ทำให้พืชมีการปรุงอาหารดีขึ้นใบเขียว ทนนาน ช่วยสร้างน้ำมันในพืช จำเป็นต่อการทำงานของเอนไซน์ในพืช
  • แคลเซียม ช่วยในการสร้างราก การแตกกิ่ง สร้างตา ดอก ป้องกันการหลุดร่วงของดอก ช่วยสร้างเซลล์ และทำให้ผนังเซลล์ตึง ต้นพืชแข็งแรง
  • สังกะสี กระตุ้นการแตกใบ และทำให้เซลล์ของพืชยาวขึ้น ช่วยสร้างแป้งได้ดี
  • ทองแดง ช่วยสร้างสารคลอโรฟิลล์ (สีเขียว) ในพืช และช่วยสังเคราะห์แสง เพิ่มความหวาน กลิ่น และความเข้มของสีในผักและผลไม้
  • เหล็ก ช่วยสร้างสารคลอโรฟิลล์ และสังเคราะห์โปรตีนในพืช ช่วยในกระบวนการหายใจของพืชโมโมลิบดินัม มีบทบาทในกระบวนการตรึงไนโตรเจน
  • โบรอน ช่วยสร้างโปรตีน แป้ง และฮอร์โมนต่างๆของพืช
5.การป้องกันโรคและแมลงต่างๆ
5.การป้องกันโรคและแมลงต่างๆ

การป้องกันโรคและแมลงต่างๆ

ลุงกรานต์ได้เผยถึงการใช้สารปรับสภาพดิน “ตราบีคอม” แบบผสมผสาน ควบคู่ไปกับ การใส่ปุ๋ยทุเรียน ใช้ยา และสารเคมี เพื่อป้องกันโรคและแมลงต่างๆ ตามความเหมาะสม ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะเห็นว่าคุณภาพของผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้น้ำหนักดีขึ้น ผลผลิตสมบูรณ์ขึ้น เพียงแค่การปรับสภาพดิน

เพราะแต่เดิมนั้นสภาพดินของสวนทุเรียนแห่งนี้ หน้าดินแข็ง มีตะไคร่น้ำขึ้น สภาพดินเสียหายมาก จนพืชไม่สามารถนำธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์ แต่ปัจจุบันนี้สภาพดินดีขึ้นตามลำดับจนสมบูรณ์ ที่ทำให้สวนทุเรียนแห่งนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรครากเน่าโคนเน่า หรือจะมีบ้างแต่ก็น้อยมากเพียง 3-4 ต้น/ปีเท่านั้น หากสภาพดินดี ต้นทุเรียนก็แข็งแรง สมบูรณ์ โรคก็เข้าทำลายได้ยากขึ้นนั่นเอง

6.การปลูกทุเรียน การใส่ปุ๋ยทุเรียน ปลูกทุเรียน ทุเรียน วิธีปลูกทุเรียน
6.การปลูกทุเรียน การใส่ปุ๋ยทุเรียน ปลูกทุเรียน ทุเรียน วิธีปลูกทุเรียน

การจำหน่ายผลผลิต ทุเรียน

ด้านการจำหน่ายผลผลิตของลุงกรานต์นั้น จะเน้นจำหน่ายให้กับทางล้งที่เข้ามารับซื้อประจำ และมีการทำสัญญาเพื่อวางเงินมัดจำไว้ก่อนหน้านี้แล้วในราคากิโลกรัมละ 100 บาท โดยล้งจะรับซื้อผลผลิตแบบเหมาหมดทุกลูก และทุกต้น หรือมีมูลค่าที่ 30,000 กว่าบาท/ต้นเลยทีเดียว

ซึ่งราคาผลผลิตเริ่มดีขึ้นมาในระยะสามปีมานี้เอง ต่อไปในอนาคตไม่แน่ แต่ถ้าผลผลิตราคาตกลงมาที่กิโลละ50 บาท ก็อาจจะอยู่ได้ แต่ลำบากมาก ถ้าจะให้ดีขออย่าให้ราคาตกต่ำไปมากกว่านี้ เพราะชาวสวนจะไม่มีกิน หรืออยู่ไม่ได้เลย

7.รายได้จากการทำสวนทุเรียนถึงหลักสิบล้านบาท
7.รายได้จากการทำสวนทุเรียนถึงหลักสิบล้านบาท

รายได้จากการทำสวนทุเรียน ถึงหลัก 20 ล้านบาท

ด้านต้นทุนเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพในแต่ละปีนั้น ลุงกรานต์จะมีต้นทุนการผลิตประมาณ 1.7 ล้านบาทต่อปี เป็นสวนทุเรียนที่มีการปลูกมังคุดไว้แบบผสมผสานด้วยภายในเนื้อที่ 100ไร่นี้ ทำให้ปีที่แล้วลุงกรานต์มีรายได้จาการทำสวนทุเรียนมากถึงหลักสิบล้านบาท ที่ทำให้ชาวสวนทุเรียนยิ้มได้

ภายใต้ การปลูกทุเรียน และการดูแลรักษาผลผลิตอย่างพิถีพิถันแบบไข่ในหิน ที่ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกช่วงอายุของการเจริญเติบโตที่รุมเร้าด้วยโรคและแมลงศัตรูพืชเป็นจำนวนมาก ภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ดังนั้นเกษตรกรต้องมีองค์ความรู้ที่ดีในการจัดการสวนทุเรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

เพื่อป้องกันให้ผลผลิตได้รับความเสียหายน้อยที่สุด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งปริมาณ และผลผลิตที่ดี อย่างต่อเนื่องทุกปี นำมาซึ่งอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน ควบคู่ไปกับรายได้ที่ดีอย่างต่อเนื่องทุกปี เน้นทำสวนทุเรียนให้อยู่ได้ มีรายได้ที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด

อีกทั้งการทำสวนทุเรียน การใส่ปุ๋ยทุเรียน ยา และสารเคมี ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับชาวสวนที่ต้องมีการใช้อย่างต่อเนื่องทุกปี แต่จะดีกว่าหากชาวสวนหันมาให้ความสำคัญกับ “ดิน” ให้มากขึ้น เพราะดินเป็นสิ่งที่สำคัญกับการปลูกพืชทุกชนิด

ขอฝากไว้ว่าการทำสวนทุเรียนเป็นสิ่งที่ดี สำคัญที่สุด คือ ชาวสวนต้องรักในอาชีพที่ทำ ต้องดูแลเอาใจใส่ตลอด ชาวสวนต้องสนใจสวนตนเองด้วย เพราะถ้าคนงานที่ดูแลสวนให้เราดี มันก็ดีไป แต่ถ้าดูแลไม่ดี ไม่เดินดู ว่าต้นไหนเน่าบ้าง

ให้คนงานเดินดู หรือทำอย่างเดียว รับรองว่าเจ๊งแน่นอน การทำสวนทุเรียนไม่ยากเพียงแต่เราต้องรักและใส่ใจ ต้องรู้จังหวะไหนควรใช้อะไร ช่วงไหนควรดูแลอย่างไร ที่สำคัญดินต้องดี ถ้าหากดินดี ปลูกอะไร ใส่อะไรก็งาม ” ลุงกรานต์ย้ำในตอนท้าย

8.สภาพพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์
8.สภาพพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์

สภาพพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ ปลูกอะไรก็ดี

ดังนั้น “ดิน” คือ หัวใจของการปลูกพืชทุกชนิด หากดินดีปลูกอะไรก็ดี ปลูกอะไรก็ขึ้น ก็งาม ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ แต่ถ้าดินเสื่อมหรือดินแย่ปลูกอะไรก็ไม่ได้ผลผลิตดีเท่าที่ควร ต้องจัดการมากขึ้น ดูแลรักษามากขึ้น ทำให้ชาวสวนมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่เพิ่มคุณภาพผลผลิต

9.คุณสมบัติของสารปรับสภาพดิน-ตราบีคอม
9.การใส่ปุ๋ยทุเรียน คุณสมบัติของสารปรับสภาพดิน-ตราบีคอม
10.สารปรับสภาพดิน-ตราบีคอม-ทำให้พืชมีภูมิคุ้มกันโรคได้มากขึ้น
10.สารปรับสภาพดิน-ตราบีคอม-ทำให้พืชมีภูมิคุ้มกันโรคได้มากขึ้น ควบคู่ การใส่ปุ๋ยทุเรียน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ขอขอบคุณข้อมูล : คุณสงกรานต์  ผิวบาง หรือ “ลุงกรานต์” 081-863-0552

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูล บี-คอม

การปลูกทุเรียน การใส่ปุ๋ยทุเรียน ปลูกทุเรียน ทุเรียน วิธีปลูกทุเรียน การปลูกทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนหมอนทอง พันธุ์ทุเรียน ต้นทุเรียน สวนทุเรียน ปลูกทุเรียนกี่ปีให้ผลผลิต ปลูกทุเรียนกี่ปีออกลูก

สนับสนุนโดย