สุพจน์ ตันพิชัย มุ่งพัฒนาทุเรียนคลองเก้า 50 ไร่ ให้รสชาติดี เน้นผลิตทุเรียนคุณภาพ ส่งตรงให้ผู้บริโภคในราคายุติธรรม 130 บาท/กก.

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

สุพจน์ ตันพิชัย มุ่งพัฒนาทุเรียนคลองเก้า 50 ไร่ ให้รสชาติดี เน้นผลิตทุเรียนคุณภาพ ส่งตรงให้ผู้บริโภคในราคายุติธรรม 130 บาท/กก.

1.ผลผลิตทุเรียนหมอนทอง
1.ผลผลิตทุเรียนหมอนทอง
Advertisement-Banner-by-บริษัท-โซตัส-อินเตอร์เนชั่นแนล-จำกัด-www.sotus.co.th
Advertisement-Banner-by-บริษัท-โซตัส-อินเตอร์เนชั่นแนล-จำกัด-www.sotus.co.th

การปลูกทุเรียน

ไม้ผลที่ขึ้นชื่อของเมืองไทยที่รู้จักกันดีแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคงจะหนีไม่พ้น “ทุเรียน” ราชาผลไม้ที่ขึ้นชื่อมาอย่างช้านาน ด้วยรสชาติที่ดี และมีกลิ่นหอม เป็นเอกลักษณ์ที่มีตลาดและผู้บริโภครองรับผลผลิต ทั้งในและต่างประเทศ แม้ว่าประเทศไทยจะมีการปลูกทุเรียน ทั้งในและนอกฤดูกาลทั่วทุกภูมิภาค แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ทำให้ทุเรียนในแต่ละพื้นที่มีรสชาติที่แตกต่างกันไป จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนในแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจน ในขณะที่ประเทศไทยมีแหล่งปลูกทุเรียนมากที่สุด คือ ภาคตะวันออก รองลงมา คือ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคอีสาน และภาคกลาง ในบางพื้นที่นั้น เป็นเพราะเกษตรกรไทยยุคใหม่มีองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้น จนกระทั่งสามารถประยุกต์และพัฒนาการปลูกทุเรียนได้ในทุกพื้นที่ เช่นเดียวกับเกษตรกรชาวสวนส้มทุ่งรังสิตที่มีใจรักในการทำเกษตรเป็นชีวิตจิตใจที่รู้จักกันในนาม

2.คุณสุพจน์-ตันพิชัย-ปลูกทุเรียนหมอนทอง-จ.ปทุมธานี
2.คุณสุพจน์-ตันพิชัย-ปลูกทุเรียนหมอนทอง-จ.ปทุมธานี

คุณสุพจน์ ตันพิชัย ปลูกทุเรียนหมอนทอง จ.ปทุมธานี

คุณสุพจน์ ตันพิชัย เกษตรกรชาวสวนส้มเก่าในพื้นที่ทุ่งรังสิต ได้นำพื้นที่กว่า 50 ไร่ มาปลูกทุเรียนหมอนทองในระบบร่อง ที่รู้จักกันดีในนาม “สวนทุเรียนคลอง 9” มานานถึง 10 กว่าปี โดยคุณสุพจน์ได้เผยถึงที่มาพร้อมแรงจูงใจในการปลูก “ทุเรียนระบบร่อง” ในพื้นที่ทุ่งรังสิตแห่งนี้ว่า เดิมทีพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นสวนส้มเขียวหวานระบบร่องมาก่อน และชอบทานทุเรียนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงได้นำทุเรียนมาทดลองปลูกแซมในพื้นที่สวนส้มเขียวหวาน ทดแทนต้นส้มที่ล้มตายลงไป โดยไม่คิดที่จะปลูกทุเรียนในเชิงการค้าเพราะมีสวนส้มอยู่แล้ว อีกทั้งราคาผลผลิตทุเรียนในช่วงนั้นยังมีราคาถูกเพียง 25-30 บาท/กก. จนกระทั่งสวนส้มประสบปัญหาโรคกรีนนิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆ ผลผลิตเสียหาย ต้นส้มล้มตายเป็นจำนวนมาก

3.สวนทุเรียนระบบร่อง
3.สวนทุเรียนระบบร่อง

สภาพพื้นที่การปลูกทุเรียน

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

จึงทำให้คุณสุพจน์ต้องตัดสินใจล้มต้นส้มทั้งหมดแล้วหันมาปลูกต้นทุเรียนจนเต็มพื้นที่  50 ไร่ ในระบบร่องเดี่ยว ที่มีต้นทุเรียนมากถึง 1,000 กว่าต้น เมื่อปี พ.ศ.2544 โดยเริ่มต้นศึกษาหาข้อมูลการปลูกทุเรียนจากเพื่อนๆ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ก่อนจะนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้กับสวนทุเรียนระบบร่องให้เหมาะสมมากที่สุด ภายใต้สภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อน มีระบบน้ำหล่อเลี้ยงในท้องร่องทั้งปี และยังมีความเย็นต่ำ เพื่อให้ทุเรียนติดดอก ออกผลผลิตได้ โดยมีระยะการปลูกอยู่ที่  6×6 เมตร ตามระยะการปลูกต้นส้มเก่า ในขณะที่ระยะการปลูกทุเรียนที่ดีที่สุด คือ 8×8 เมตร เพื่อให้แสงแดดส่องถึงโคนต้นได้ดี เมื่อเจริญเติบโตเป็นต้นใหญ่ กิ่งทุเรียนจะไม่เบียดกันมากจนเกินไป

4.ต้นมะพร้าวที่ปลูกแซมในร่องสวน
4.ต้นมะพร้าวที่ปลูกแซมในร่องสวน

การปลูกมะพร้าวแซมในแปลงทุเรียน

เมื่อทุเรียนยังเป็นต้นเล็ก คุณสุพจน์ได้ปลูกกล้วยหอม กล้วยน้ำว้า และมะพร้าวน้ำหอม แซมกับต้นทุเรียน เน้นการจัดการที่ดีตลอดทั้งปี จนกระทั่งกล้วยให้ผลผลิตที่ดีสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี ก่อนจะแบ่งรายได้บางส่วนใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนที่สมบูรณ์ ต้นมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการให้ปุ๋ยทางดิน ทั้งอินทรีย์และเคมี เพื่อให้ต้นมีระบบรากที่แข็งแรง นำธาตุอาหารไปใช้เลี้ยงทุกส่วนของลำต้นได้ดี เมื่อต้นทุเรียนมีอายุได้ประมาณ 4 ปี จะสามารถไว้ลูกได้เป็นครั้งแรก คุณสุพจน์จะทำการล้มต้นกล้วยทิ้งทั้งหมด เพื่อไม่ให้ต้นกล้วยแย่งธาตุอาหารกับต้นทุเรียน อีกทั้งต้นกล้วยยังเริ่มให้ผลผลิตน้อยลงด้วย

5.ใบทุเรียนที่สมบูรณ์-ใบใหญ่-ดำ-มัน-หนา
5.ใบทุเรียนที่สมบูรณ์-ใบใหญ่-ดำ-มัน-หนา

การใส่ปุ๋ยและน้ำต้นทุเรียน

หลังจากนั้นจะหันมาบำรุงรักษาต้นทุเรียน เริ่มตั้งแต่การบำรุงรักษาใบทุเรียนโดยการใส่ปุ๋ยสูตรเคมีสูตร 46-0-0 และฉีดพ่นฮอร์โมนและสาหร่ายทางใบเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ เร่งให้ต้นทุเรียนแตกใบใหม่ ควบคู่กับการใส่ปุ๋ยคอก เพื่อบำรุงดินและเพิ่มธาตุอาหารรองและเสริมให้กับพืช เนื่องจากสวนทุเรียนแห่งนี้มีสภาพเป็นดินเหนียว เมื่อทำใบได้ทั้งหมด 3 ชุดใบแล้ว ต้นทุเรียนจะเริ่มสมบูรณ์ เพราะสะสมอาหารได้เต็มที่แล้ว ต้นทุเรียนเริ่มติดดอกที่เน้นดูแลรักษาด้วยฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริมเพื่อบำรุงดอกทุเรียนให้สมบูรณ์

6.ความสมบูรณ์ของต้นทุเรียนเวลาที่ออกดอก
6.ความสมบูรณ์ของต้นทุเรียนเวลาที่ออกดอก

การป้องกันกำจัดโรค-แมลง และศัตรูพืช

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

เมื่อมีโรคและแมลงรบกวนจะฉีดพ่นสารเคมีป้องกันเชื้อรา เพลี้ยไฟ ไรแดง เข้าทำลายดอกทุเรียนให้เสียหาย ทุเรียนเริ่มพัฒนาเป็นผลเล็กจะใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของผลทุเรียนโดยไม่มีการตัดแต่งลูก เนื่องจากผลเล็กทุเรียนที่ไม่สมบูรณ์จะมีการสลัดให้หลุดร่วงไปเองตามธรรมชาติอยู่แล้ว เน้นการไว้ลูกต่อต้นเพียงเล็กน้อย 5-10 ลูก/ต้น เพื่อหัดให้ต้นทุเรียนไว้ลูกก่อนจะเริ่มให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ในปีที่ 5 เป็นต้นไป

7.ใช้เรือในการเก็บเกี่ยวผลผลิตในสวน
7.ใช้เรือในการเก็บเกี่ยวผลผลิตในสวน
ทุเรียนคุณภาพผลใหญ่-สวย
ทุเรียนคุณภาพผลใหญ่-สวย
ต้นทุเรียนสาวจะให้ผลผลิตในอีก-2-3-ปีข้างหน้า
ต้นทุเรียนสาวจะให้ผลผลิตในอีก-2-3-ปีข้างหน้า

การเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน

ปัจจุบันต้นทุเรียนของคุณสุพจน์มีอายุตั้งแต่ 3-15 ปี โดยมีจำนวนต้นทุเรียนที่ให้ผลผลิตได้เพียง 50% ของจำนวนต้นทุเรียนทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งคาดว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ต้นทุเรียนแห่งนี้จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งหมด 1,000 กว่าต้น และเต็มพื้นที่ 50 ไร่ โดยเฉพาะการจัดการผลผลิตของสวนทุเรียนคลอง 9 ในปีนี้ค่อนข้างทำได้ยากกว่าทุกปี เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน และมีฝนตกต่อเนื่องทั้งปี ส่งผลให้ต้นทุเรียนที่ติดดอกอยู่เต็มต้นต้องร่วงหล่นเสียหาย กิ่งทุเรียนหักเสียหายเป็นจำนวนมาก ที่เป็นผลมาจาก “พายุโซนร้อน” ที่พัดผ่านเข้ามา ส่งผลให้มีลมพัดกรรโชกอย่างรุนแรงที่สร้างความเสียหายดังกล่าว ดังนั้นผลผลิตที่ออกมาให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปีนี้ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตในรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ที่มีปริมาณน้อยกว่าผลผลิตรุ่นแรกมากถึง 50% ทำให้ทางสวนไม่มีการตัดแต่งลูก แต่จะเน้นบำรุงให้ผลผลิตสมบูรณ์ทุกลูก เน้นการไว้ลูกเพียง 30-50 ลูก/ต้น เป็นผลผลิตในฤดูกาล ที่ทางสวนจะเน้นเก็บเกี่ยวผลผลิตที่สุกเพียง 80% ก่อนจะบ่มให้สุก 3-5 วัน เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เดินทางมาซื้อกันถึงหน้าสวน ซึ่งสาเหตุต้องตัดทุเรียนที่สุกเพียง 80% เนื่องจากหากปล่อยให้ทุเรียนแก่จนสุกคาต้นแล้วเนื้อทุเรียนด้านในจะเป็นไตแข็ง และมีรสขม ไม่สามารถทานได้นั่นเอง

8.ผลผลิตทุเรียนสวนคลอง-9
8.ผลผลิตทุเรียนสวนคลอง-9
ลูกค้าที่มาซื้อทุเรียนจากทางสวนถึงบ้านทีเดียว
ลูกค้าที่มาซื้อทุเรียนจากทางสวนถึงบ้านทีเดียว

ด้านตลาดผลผลิตทุเรียน

โดย “สวนทุเรียนคลอง 9” แห่งนี้ จะมีผลผลิตทุเรียนให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อหาไว้ทานกันได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี เป็นทุเรียนในฤดูกาล มีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 2-3 กิโลกรัมต่อลูก ซึ่งก็ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่เน้นการบริโภคทุเรียนที่มีน้ำหนักไม่มาก แกะง่าย และเนื้อทุเรียนจะอร่อยกว่าทุเรียนลูกใหญ่ด้วย ที่สำคัญทางสวนจะเน้นทำตลาดเอง และขายเอง เพื่อให้ลูกค้าได้ทานทุเรียนที่ดีที่สุดจากชาวสวนมืออาชีพ ที่ผลผลิตมีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ คือ เนื้อละเอียด รสชาติหวาน มัน หอม กลิ่นไม่แรงมาก เนื้อเยอะ เนื้อสีเหลืองสวย เม็ดลีบ พูใหญ่ อีกทั้งสวนทุเรียนคลอง 9 ยังอยู่ใกล้กับตลาดและผู้บริโภคมากที่สุด โดยเฉพาะในปี 2560 ทางสวนมีผลผลิตออกจำหน่ายเพียง 20 กว่าตัน ภายใต้การตั้งราคาจำหน่ายผลผลิตให้อยู่ที่กิโลกรัมละ 130 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ลูกค้ายอมรับได้ ด้วยรสชาติของผลผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ทางสวนยังรับประกันผลผลิตทุกลูกที่ออกจากสวนไป หากพบว่าเป็นผลผลิตที่เสียหาย หรือไม่สามารถรับประทานได้ ทางสวนยินดีเปลี่ยนลูกใหม่ให้ทันที เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาแล้วต้องได้ผลผลิตที่ดีกลับไปทุกท่าน เพราะทางสวนจะมีการเปิดสวนจำหน่ายผลผลิตให้กับลูกค้าทุกปี ดังนั้นชื่อเสียงของทาง “สวนทุเรียนคลอง 9” แห่งนี้ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญไปพร้อมๆ กับการรักษาผลผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทานได้ทุกลูก เน้นการบริการที่ดี การดูแลเอาใจใส่ดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างเป็นกันเองตลอดมา และคาดว่าอีก 2-3 ปีข้างหน้า ทางสวนจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากขึ้นเป็นเท่าตัว ด้วยจำนวนต้นทุเรียนที่จะสามารถให้ผลผลิตได้ทั้งหมด 1,000 กว่าต้น ควบคู่ไปกับการทดลองปัดดอกทุเรียนเพื่อช่วยผสมเกสร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีด้วย

9.ร่องน้ำภายในสวน
9.ร่องน้ำภายในสวน

ข้อดีการทำสวนทุเรียนในระบบร่อง

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

นอกจากนี้คุณสุพจน์ยังยอมรับว่าการทำสวนทุเรียนระบบร่อง เมื่อเทียบกับการทำสวนส้มแล้ว ทุเรียนดูแลรักษาง่ายกว่าสวนส้มมาก เนื่องจากทุเรียนมีการดูแลและการจัดการที่ไม่ยุ่งยากเท่ากับสวนส้ม อีกทั้งยังมีต้นทุนการผลิตที่น้อยกว่าสวนส้มด้วย นั่นเป็นเพราะคุณสุพจน์เน้นการทำสวนทุเรียนแบบผสมผสาน ทั้งอินทรีย์และเคมี เพื่อลดต้นทุนด้านการจัดการที่ทำให้ดินไม่เสีย ฉะนั้นการใส่ปุ๋ยของที่นี่ในแต่ละครั้งจะต้องศึกษาและวิเคราะห์ก่อนว่าปุ๋ยชนิดนั้นเหมาะสำหรับดินเหนียวหรือไม่ ที่จะช่วยให้การใส่ปุ๋ยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่ากับการลงทุน เพิ่มผลผลิตได้

10.กิ่งทุเรียนที่ถูกด้วงกัดกินเนื้อ
10.กิ่งทุเรียนที่ถูกด้วงกัดกินเนื้อ

ปัญหาและอุปสรรค

ที่สำคัญการปลูก “ทุเรียนในระบบร่อง” มีข้อดีซึ่งเป็นจุดเด่นอีกอย่างก็คือ “ไม่มีโรคไฟท๊อปธอร่า” เกิดขึ้นกับสวนทุเรียนแห่งนี้ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา เพราะการปลูกทุเรียนบนร่องจะทำให้น้ำไหลลงท้องร่องได้ดี ทำให้ไม่มีน้ำขังโคนต้นทุเรียนเหมือนระบบสวนทั่วไป ทำให้คุณสุพจน์ไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ แต่ปัญหาที่สวนทุเรียนคลอง 9 ต้องประสบพบเจอในวันนี้ก็คือ “ด้วง” ที่เข้าไปกัดกินเนื้อไม้ด้านในลำต้นทุเรียน และตามกิ่งต่างๆ ส่งผลให้กิ่งทุเรียนหักเสียหาย พร้อมกับแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการให้คนงานทั้ง 4 คน ออกเดินสำรวจหาตัวด้วงเหล่านี้ โดยการเคาะตามกิ่งทุเรียนต่างๆ หากมีเสียงหลวมๆ แสดงว่ามีตัวด้วงอยู่ด้านใน ก็จะนำตัวด้วงออกมาทำลายทิ้ง ซึ่งคุณสุพจน์ยอมรับว่าขณะนี้ยังไม่มีสารเคมีตัวไหนที่สามารถป้องกันด้วงเหล่านี้ได้ จึงต้องใช้คนงานเดินสำรวจเพื่อทำลายไปก่อน เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น

11.ต้นมังคุดแซมในสวนทุเรียน
11.ต้นมังคุดแซมในสวนทุเรียน

การปลูกมังคุดแซมในแปลงทุเรียน

นอกจากการทำสวนทุเรียนระบบร่องแล้ว ยังมีการปลูกเงาะ และมังคุด แซมลงในแปลงทุเรียนด้วย หรือประมาณ 50 ต้น ที่ให้ผลผลิตได้ไม่มากนัก และยังไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายในเชิงการค้า  นอกจากนี้คุณสุพจน์ยังคงไว้ซึ่งการ “ทำสวนส้มเขียวหวาน” บนพื้นที่ 50 ไร่ ที่จังหวัดกำแพงเพชรด้วย โดยมีผู้จัดการคอยดูแลสวนส้มแทนในทุกเรื่อง ในขณะที่คุณสุพจน์จะเดินทางขึ้นไปดูแลสวนส้มด้วยตนเองประมาณ 1 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อกระจายงานให้คนงานดูแลสวนส้มได้อย่างถูกต้อง ภายใต้การใช้ปุ๋ย-ยา และสารเคมี จำเป็นในสวนส้มได้อย่างเหมะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะส้มเป็นพืชที่เลี้ยงลูกนาน 11-12 เดือน กว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ประกอบกับการเลือกใช้ปุ๋ย-ยา และสารเคมี ทั้งในสวนทุเรียน และสวนส้ม นั้น คุณสุพจน์ต้องมั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน จึงเป็นที่มาในการเลือกใช้ปุ๋ย-ยา ธาตุอาหารเสริม ฮอร์โมนบำรุงพืช และเคมีภัณฑ์คุณภาพ ทั้งในสวนทุเรียน และสวนส้มเขียวหวาน จากทาง “ร้านกิตติเกษตร” มานานถึง 10 กว่าปี ภายใต้การให้คำแนะนำที่ดี และวิธีการใช้เคมีภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง เป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ช่วยป้องกันและแก้ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี เพื่อผลผลิตที่ดีของเกษตรกร ตั้งแต่การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กรีน-ทู-กรีน สาหร่ายสกัดจากทะเลน้ำลึก ของบริษัท โพรเกรสอะโกร จำกัด ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างการเจริญเติบโต ช่วยเพิ่มปริมาณดอก ฟื้นบำรุงต้น  ผลิตภัณฑ์ นูแทค ซุปเปอร์-เค ของบริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, ผลิตภัณฑ์ เอ็มเมอร์ 96 สาหร่ายทะเลเขียวมรกต และอาหารเสริมเพิ่มความสมบูรณ์ของพืช ดับบิ้ลซุปเปอร์พลัส ของบริษัท คูชั่น จำกัด ช่วยในเรื่องของการแตกตาดอก ลดการหลุดร่วงของผลและดอก ช่วยทำให้เร่งการแตกใบใหม่ฯ, ผลิตภัณฑ์ บีโทนิค อาหารเสริมพืช ของบริษัท ไบโอ-เกษตรกรรม จำกัด, ผลิตภัณฑ์อโทนิค ของบริษัท เจียไต๋ จำกัด เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

คุณสุพจน์ ตันพิชัยโทร.081-918-9072

“สวนทุเรียนคลองเก้า” 19/1ม.3 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี