ต้นชะอม …“พืช ATM เงินด่วน” ปลูกแล้วเก็บขายได้ตลอดทั้งปี กิโลกรัมละ 20 บาท

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันยังคงย่ำแย่ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพทางด้านใดก็มีรายได้ไม่เพียงพอกับการใช้จ่าย เพราะราคาของใช้ อาหาร ที่บริโภคค่อนข้างสูง ค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท ก็ช่วยไม่ได้ ในเมื่อเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ดีขึ้น บ้านเมืองยังคงแปรปรวน ส่งผลเสียกับเศรษฐกิจทุกด้าน

โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ แต่กลับได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มค่า รายรับน้อยกว่ารายจ่าย ทำให้เกษตรกรหมุนเงินไม่ทัน ค่าตอบแทนได้ช้า ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง การลงทุนด้านเกษตรกรรมจึงมีไม่เพียงพอ มีแต่กู้ยืมเกิดหนี้สินเพิ่มขึ้น

เกษตรกรจึงหาทางออกโดยการยืนด้วย “ลำแข้ง” ของตนเอง พึ่งพาตัวเองเป็นหลัก ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ “พ่อหลวง” เข้ามาช่วยในการจัดการกับการประกอบอาชีพ และความเป็นอยู่ให้มีการดำเนินชีวิตอย่างราบรื่น “พออยู่ พอกิน” มีการวางแผนชีวิตการทำรายได้และรายจ่ายให้สมดุลกัน

1.คุณวรรณนา-พราหมณ์ชื่น-เจ้าของสวนชะอม
1.คุณวรรณนา-พราหมณ์ชื่น-เจ้าของสวนชะอม ต้นชะอม ต้นชะอม ต้นชะอม ต้นชะอม 

การปลูก ต้นชะอม

ทีมงานได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณวรรณนา พราหมณ์ชื่น เจ้าของสวนชะอม ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ที่ปลูกชะอมเป็นตัวทำรายได้ไว้ใช้จ่ายภายในครอบครัว เพราะสามารถให้ผลผลิตได้เร็ว มีจำหน่ายตลอด เป็น “พืชเงินด่วน” เหมาะกับปลูกไว้เพื่อเป็นพืชสร้างรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนได้ดี

จากพืชข้างรั้วสู่พืชที่สร้างรายได้ที่รวดเร็วกว่าพืชชนิดอื่นๆ ทำให้คุณวรรณนาเลือกที่จะปลูกแทนการปลูกชมพู่ทูลเกล้า เพราะชมพู่ให้ผลผลิตช้ากว่าชะอม ด้วยเหตุนี้จึงเลือกชะอมเป็นพืชที่ปลูกนานถึง 10 ปีแล้ว ช่วยให้เขามีรายได้ไว้ใช้จ่ายหมุนเวียนในครัวเรือน และยังเป็นพืชที่ดูแลง่าย ใช้ต้นทุนในการปลูกค่อนข้างต่ำ ให้ผลผลิตเรื่อยๆ

โดยเฉพาะฤดูร้อนและฤดูฝนจะให้ผลผลิตมากต่อรอบการเก็บเกี่ยว แต่ในช่วงฤดูหนาวมีผลผลิตไม่มากนัก แต่มีตลอดทั้งปี แถมยังนำมาประกอบอาหารได้หลากหลาย เช่น  ไข่ทอดชะอม แกงส้มชะอมไข่ ลวกจิ้มน้ำพริก ฯลฯ  มีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย

โฆษณา
AP Chemical Thailand
2.ยอดอ่อนที่สามารถเก็บได้
2.ยอดอ่อนที่สามารถเก็บได้
เก็บเกี่ยวผลผลิตชะอม
เก็บเกี่ยวผลผลิตชะอม

การเก็บเกี่ยวผลผลิตชะอม

ในพื้นที่ 3 ไร่ ปลูกชะอม 2,000 กิ่ง  โดยการยกร่องปลูก  ห่างระหว่างร่อง 80-90 เซนติเมตร  เพื่อไม่ให้แน่นจนเกินไป ช่วงเจริญเติบโตจะมีทรงพุ่มที่ใหญ่ขึ้น ในระยะนี้กำลังดี เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่าย ดูแลจัดการสะดวก ส่วนกิ่งพันธุ์ชะอมนำมาจากท่าคอยกิ่งละ 5 บาท ปลูกในระยะ 1 เดือน เริ่มแตกพุ่ม 2-3 เดือน เก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่ายได้

3.ผลผลิตที่เก็บได้จาก ต้นชะอม
3.ผลผลิตที่เก็บได้จาก ต้นชะอม

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายชะอม

ตลาดของชะอมในช่วงนี้ราคา 20 บาท/กก. ผลผลิตที่มีในสวนสามารถเก็บผลผลิตได้แปลงละ 20 กิโลกรัม มีทั้งหมด 3 แปลง ราคาในช่วงฤดูหนาวจะค่อนข้างแพง เพราะผลผลิตมีน้อย ในช่วงผลผลิตมีมากราคาก็จะลดลงมา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ราคาดี

ส่วนตลาดที่ส่ง คือ ตลาดหนองบ้วย จัดส่งเอง ราคาดีกว่า ให้แม่ค้ามารับซื้อถึงสวน ตลาดมีเท่าไรรับหมด แต่ผลผลิตมีไม่มาก ฉะนั้นตลาดของชะอมยังคงดีอยู่ ไม่ค่อยมีปลูกมาก จึงทำให้คู่แข่งในเชิงพาณิชย์ไม่ค่อยมี

4.สภาพพื้นที่ปลูกชะอม
4.สภาพพื้นที่ปลูกชะอม

การบำรุงดูแลรักษา ต้นชะอม

โดยใช้ปุ๋ยดูแลบำรุงต้น 3 เดือน/ครั้ง เพื่อให้ต้นเจริญเติบโตได้ดี ไม่โทรม ส่วนปุ๋ยคอกใส่ตามที่หามาได้ หรือประมาณปีละครั้ง และปุ๋ยธาตุสังกะสี โดยการฉีดพ่น 3-4 เดือน/ครั้ง และการใช้เครื่องสูบน้ำปล่อยลงในร่องสวนชะอม ให้น้ำอาทิตย์ละครั้ง

ส่วนมากจะมีหนอนกระโย่งไปกัดกินยอดอ่อนทำให้จำหน่ายไม่ได้ ยอดมันจะไม่เจริญเติบโต เพราะถูกดูดน้ำเลี้ยง ใช้ยาฉีดพ่นช่วยป้องกัน และในช่วงน้ำค้างแรงจะทำให้ชะอมหยุดชะงักการแตกยอด เป็นปัญหาทำให้ผลผลิตไม่ออก ส่งผลกระทบต่อรายได้

5.ยอดชะอมพร้อมนำมาประกอบอาหาร
5.ยอดชะอมพร้อมนำมาประกอบอาหาร

ประโยชน์ของชะอม

1.ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ เนื่องจากมีวิตามินเอสูง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

2.ช่วยลดความร้อนในร่างกาย

3.เป็นยาอายุวัฒนะ

4.แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดท้อง และช่วยขับลมในลำไส้

5.ช่วยบำรุงเส้นเอ็น

6.ช่วยอาการลิ้นอักเสบ เป็นแผลแดง

7.ช่วยฟื้นฟูเส้นผมแห้ง เสีย แตกปลาย ด้วยสูตรน้ำชะอมหมัก

โฆษณา
AP Chemical Thailand

8.นำมาประกอบอาหารได้หลากหลาย เช่น ไข่ทอดชะอม แกงส้มชะอมไข่ แกงส้มชะอมกุ้ง นำมาลวกจิ้มน้ำพริก

ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณวรรณนา พราหมณ์ชื่น 38 ม.11 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทร.08-5297-7332