ลูกปลาแข็งแรง โตเร็ว มีคุณภาพ
ลูกปลาแข็งแรง โตเร็ว มีคุณภาพ

ติดต่อโฆษณา 094-656-9897 พลังเกษตร

นิตยสารสัตว์น้ำ พาท่านผู้อ่านมาทำความรู้จักกับผู้มากประสบการณ์ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะ ลูกกุ้งขาว แวนนาไม ที่ไม่ใกล้ ไม่ไกล จากกรุงเทพ แหล่งเพาะเลี้ยงลูกกุ้งขาวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อย่าง “จังหวัดฉะเชิงเทรา” เพื่อไปพบกับ คุณเฉลียว และ คุณอุบล รูปิยะเวช เจ้าของ กษิดิ์ ฟาร์ม

จุดเริ่มต้นของผลผลิตสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ มาจากการเพาะฟักและอนุบาลที่ได้รับการดูแลและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคนิคและประสบการณ์ของแต่ละฟาร์มเฉพาะตัว คัดสรรอาหารและปัจจัยการผลิตที่ได้มาตรฐาน เมื่อทั้งหมดรวมกันจะก่อให้เกิดผลผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพสู่มือผู้บริโภค

ฟาร์มเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไมอันดับต้นๆ ของอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีบ่อเพาะฟักและอนุบาลหลายฟาร์ม พร้อมด้วยบ่อพักและเก็บน้ำ อีกทั้งฟาร์มยังมีแหล่งน้ำจากธรรมชาติ ทำให้หมดปัญหาเรื่องน้ำในการเพาะเลี้ยงไปเลย

1.ลูกกุ้งแข็งแรง โตเร็ว
1.ลูกกุ้งแข็งแรง โตเร็ว

การเพาะเลี้ยงกุ้ง

กษิดิ์ ฟาร์ม ก่อตั้งฟาร์มมากว่า 23 ปี จากองค์ความรู้ของเจ้าของฟาร์มที่จบการศึกษาทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยตรง ในช่วงแรกได้เข้าทำงานตามฟาร์มต่างๆ อยู่ช่วงหนึ่ง จนมีองค์ความรู้และประสบการณ์มากขึ้น ได้ออกมาสร้างฟาร์มเป็นของตนเองในปี พ.ศ. 2540 ได้สำเร็จ

ในช่วงแรกเริ่มต้นจากการเพาะฟักลูกกุ้งกุลาดำ ซึ่งในช่วงนั้นนับได้ว่าเป็นยุคทองของกุ้งกุลาดำ ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการลงมือเป็นเจ้าของธุรกิจ ด้วยความมีประสบการณ์จากการทำงานทางด้านนี้โดยตรง  ทำให้ฟาร์มสามารถเพาะนอเพลียสลูกกุ้งกุลาดำได้ ด้วยการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์เข้ามาผสมและขยายพันธุ์เอง จนได้นอเพลียสที่แข็งแรง จึงง่ายต่อการพัฒนาสายพันธุ์ และวิธีการเพาะอนุบาลลูกกุ้งให้แข็งแรง มีคุณภาพ ทำให้สามารถส่งลูกกุ้งกุลาดำขายได้จำนวนมากต่อเดือนเลยทีเดียว

คุณอุบลเล่าให้เราฟังว่า“ตนเพาะฟักและจำหน่ายลูกกุ้งกุลาดำต่อมาอีกประมาณ 10 กว่าปี จนมีกระแสกุ้งขาวแวนนาไมเข้ามาแรกๆ จึงเริ่มมองหาช่องทางขยับขยายธุรกิจของตน มองไปยังสิ่งที่สามารถต่อยอดได้ จึงเริ่มพัฒนาฝีมือในการเพาะ“กุ้งขาวแวนนาไม” จำหน่าย

โดยเริ่มจากการสั่งซื้อนอเพลียสจากแหล่งที่มีคุณภาพมาเพาะเลี้ยง จนมีความชำนาญมากยิ่งขึ้น ทำให้ส่งลูกกุ้งขาวออกจำหน่ายได้มากขึ้น สลับกับกระแสกุ้งกุลาดำค่อยๆ ลดลงในเวลานั้น เมื่อกระแสกุ้งกุลาดำลดน้อยลงไปมาก ทางฟาร์มได้หาดาวรุ่งอีกตัวใหม่เพิ่มเข้ามา นั่นคือ “กุ้งก้ามกราม” เพื่อมาทดแทนปริมาณที่ลดลงไปของกุ้งกุลาดำ ทำให้ฟาร์มยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องมาตลอด 23 ปี”

2.บ่อปลากะพง
2.บ่อปลากะพง
ลูกปลาแข็งแรง โตเร็ว มีคุณภาพ
ลูกปลาแข็งแรง โตเร็ว มีคุณภาพ

จุดเริ่มต้นการเพาะเลี้ยงปลากะพง

หลังจากการพัฒนาฝีมือทางด้านการเพาะฟักลูกกุ้งกุลาดำ ลูกกุ้งขาวแวนนาไม และ ลูกกุ้งก้ามกราม ได้อย่างมีคุณภาพแล้ว ทางฟาร์มได้เพิ่มสัตว์น้ำทางเลือกที่เป็นดาวเด่นอย่าง “ลูกปลากะพง” นับได้ว่าเป็นการพัฒนาฝีมือที่ก้าวกระโดดและท้าทายความสามารถเป็นอย่างมาก

โดยคุณเฉลียวได้เริ่มต้นเหมือนเดิม คือ การหาความรู้และแนวทาง นำลูกปลากะพงมาฝึกหัดให้กินอาหารเม็ด หาเทคนิคแนวทางให้ลูกปลาแข็งแรง โตเร็ว มีคุณภาพ จนเกิดความชำนาญ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าที่รับลูกปลาไปเลี้ยงต่อ ด้วยประสบการณ์ที่แข็งแกร่งของคุณเฉลียวและคุณอุบลได้ก้าวผ่านและพัฒนาฝีมือการอนุบาลลูกปลากะพงมาได้สำเร็จ ทำให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางการทำรายได้เข้าสู่ฟาร์ม

3.บ่อกุ้ง
3.บ่อกุ้ง

เทคนิคการเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม

โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลการลงกุ้งในแต่ละครั้ง อีกทั้งยังคัดกรองจากผลการเลี้ยงของลูกค้า และเพื่อนสายอาชีพ และนำกลับมาวิเคราะห์หาจุดดี จุดเด่น ของแต่ละแหล่งที่มาให้เหลือแหล่งที่ดีที่สุด

ขั้นตอนการเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม เตรียมบ่อลงนอเพลียสก่อนล่วงหน้า 7 วัน เคลียร์บ่อฆ่าเชื้อพร้อมลงน้ำ เมื่อนำน้ำเข้าบ่อจะทรีตน้ำด้วยคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ และปรับสภาพน้ำเบื้องต้น จากนั้นโยกน้ำ กรองน้ำ เข้าสู่บ่อ พร้อมลงนอเพลียส

เตรียมอาหารนอเพลียส 2 – 3 วัน ก่อนลง ด้วยการนำหัวเชื้อแพลงก์ตอนคีโตเซอรอสมาขยายต่อ เพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงนอเพลียส และเมื่อถึงวันลงนอเพลียสเติมน้ำใส่อ่างครั้งแรกประมาณ 1 ตัน หรือ 1,000 ลิตร ต่อสัดส่วนนอเพลียสกุ้งขาวแวนนาไม 500,000 ตัว/บ่อ และจะค่อยๆ เพิ่มในวันถัดไป

การให้อาหารระยะซูเอีย-ไมซีส-พี ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช คีโตเซอรอส และสเกลีโตนีมา, อาร์ทีเมีย (ไรแดง) และอาหารเสริม

เทคนิคการเพิ่มอัตรารอดกว่า 80% ของฟาร์ม เช่น การเลือกนอเพลียสสายพันธุ์ที่ดี, การร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการเพาะฟักผ่านประสบการณ์ และเทคนิค, การดูแลจัดการระบบน้ำที่ดี และวิธีการให้อาหาร และคุณภาพของอาหาร

4.ลูกกุ้งมีคุณภาพ
4.ลูกกุ้งมีคุณภาพ

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายลูกกุ้ง

ด้วยการจัดการที่เป็นระบบของฟาร์ม ทำให้ลูกค้าที่นำลูกกุ้งจากฟาร์มไปเลี้ยงต่อและประสบความสำเร็จทางด้านผลผลิตที่มีคุณภาพ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในลูกกุ้งจาก กษิดิ์ ฟาร์ม อีกทั้งทางฟาร์มยังมีระบบการจัดการ แยกโซนการเพาะเลี้ยงทั้งแม่นอกและแม่ใน ไม่ให้ปะปนกัน

มีการส่งตรวจเชื้อและแจงรายละเอียดกับทางสถานีประมงอย่างถูกต้อง รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้มาตรฐานการส่งออก ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ และตรงตามสายพันธุ์ ที่ลูกค้าต้องการอย่างแน่นอน ทำให้ลูกค้าที่ซื้อไปกลับมาซื้อซ้ำจนเป็นลูกค้าประจำจนถึงทุกวันนี้

สำหรับท่านใดสนใจอยากสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อลูกกุ้งขาวแวนนาไม ลูกกุ้งก้ามกราม ลูกกุ้งกุลาดำ และ ลูกปลากะพง (อาหารเม็ด) ที่มีคุณภาพ ติดต่อได้ที่ กษิดิ์ ฟาร์ม โทร. 081 – 639 – 7105 คุณเฉลียว , 081 – 930 – 0645 คุณอุบล 33 ม.3 ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์น้ำ ฉบับที่ 380