โปรตีนถั่วเหลือง คุณภาพ ตลาดขยาย ใช้เพื่อลดการใช้ปลาป่น

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การผลิตอาหารสัตว์

อาหารสัตว์ เป็นต้นทุนสำคัญในการเลี้ยงสัตว์ไม่น้อยกว่า 70% ของปัจจัยการผลิตทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสัตว์น้ำ หรือสัตว์บก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดการวิจัยและพัฒนาด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของอาหารให้สูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง ส่วนประกอบของอาหารสัตว์นั้นจะต้องคงไปด้วยคุณค่า ประโยชน์ที่สัตว์จะได้รับ

อีกทั้งยังต้องเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในแง่ของราคาจำหน่ายที่เกษตรกรรับไหว ซึ่งส่วนประกอบต้นทุนของอาหารสัตว์หลักๆ คือ แหล่ง “โปรตีน” และต้องยอมรับว่าโปรตีนจากปลาป่นนี้ คือ ส่วนประกอบสำคัญ โดยเฉพาะอาหารสัตว์น้ำ เมื่อสัตว์กินเข้าไปแล้วทำให้สัตว์เจริญเติบโต แข็งแรง น้ำหนักดี  ด้วยเหตุนี้อัตราการใช้ปลาป่นในอาหารสัตว์จึงมีค่อนข้างสูงนั่นเอง

1.ผลิตภัณฑ์โปรตีนถั่วเหลือง
1.ผลิตภัณฑ์ โปรตีนถั่วเหลือง

แต่ในปัจจุบันมีข้อกำหนดหลายอย่าง ทำให้วัตถุดิบหาได้ยากขึ้น ทำให้ราคาต้นทุนจึงสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้การผลิตอาหารสัตว์จึงแสวงหาวัตถุดิบที่เป็นแหล่งโปรตีนมาใช้แทนปลาป่น หรือโปรตีนจากสัตว์มากขึ้น แหล่งโปรตีนคุณภาพดีจากพืชจึงถูกนำมาใช้ อย่างเช่น “กากถั่วเหลือง” ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนจากการสกัดน้ำมันถั่วเหลือง

อีกทั้งยังเป็นวัตถุดิบหาใช้ได้ง่าย สำหรับประเทศไทยยังถือว่าการปลูกและผลิตเมล็ดถั่วเหลืองยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ ทำให้มีนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองมาสกัดน้ำมัน และได้กากถั่วเหลืองใหม่ และสด สำหรับการเลี้ยงสัตว์ และกากถั่วเหลืองบางส่วนถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อเป็นอาหารสัตว์โดยตรง

นอกจากโปรตีนจากถั่วเหลืองจะหาได้ง่ายกว่าปลาป่นแล้วนั้น ยังมีต้นทุนการผลิตอาหารที่ต่ำกว่าปลาป่นด้วย แต่ปลาป่นก็ยังถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่คุณภาพดีสำหรับอาหารสัตว์ จึงยังคงมีการใช้ในสูตรอาหารเพียงลดอัตราส่วนให้ลดลง และนำโปรตีนถั่วเหลืองคุณภาพดีมาทดแทนเท่านั้น

2.คุณอลงกรณ์-กริอุณะ-กรรมการผู้จัดการ
2.คุณอลงกรณ์-กริอุณะ-กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ฟีด เทคโน โฟกัส จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายวัตถุดิบ และสารเสริมในอาหารสัตว์ โดยเน้น สารอาหารที่เป็นสารอินทรีย์ เช่น จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์, กรดอินทรีย์, แร่ธาตุอินทรีย์, โปรตีนถั่วเหลือง เป็นต้น บริษัท ฟีด เทคโน โฟกัส จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ 10 ปีแล้ว

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โดย คุณอลงกรณ์ กริอุณะ กรรมการผู้จัดการ ด้วยประสบการณ์ที่เคยทำงานอยู่ในโรงงานอาหารสัตว์ และเคยทำงานในบริษัทวิตามินข้ามชาติ ปัจจุบันมีทีมงาน มีประสบการณ์การทำงานร่วมกันมามากกว่า 20 ปี ทั้งในเรื่องวัตถุดิบ และสารเสริมในอาหารสัตว์ เมื่อปี 2558 ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตถั่วเหลืองหมักขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้า ที่อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

3.โรงงานผลิตกากถั่วหมักคุณภาพ
3.โรงงานผลิตกากถั่วหมักคุณภาพ
โปรตีนถั่วเหลือง
โปรตีนถั่วเหลือง

การผลิต โปรตีนถั่วเหลือง

บริษัท ฟีด เทคโน โฟกัส จำกัด จำหน่ายสินค้าหลักๆ จะเน้นสินค้ากลุ่มโปรโบโอติก (จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์) กรดอินทรีย์ แร่ธาตุอินทรีย์ ส่วนสินค้าบริษัทที่ผลิตจำหน่ายหลักๆ คือ โปรตีนถั่วเหลือง ไบออส-เอส (Bios-S) สินค้าของบริษัทจะเป็นลักษณะ “กรีนโปรดักส์” สามารถใช้ทดแทนการใช้ยาเคมีในสัตว์ได้ ซึ่งแบ่งสินค้าออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ

แอคทีฟ-ทรี-เอ
แอคทีฟ-ทรี-เอ
แอคทีฟ-ดับเบิล-20บี
แอคทีฟ-ดับเบิล-20บี

1.กลุ่ม โปรไบโอติค

แอคทีฟ ทรี-เอ เป็นโปรไบโอติกสำหรับสัตว์น้ำ ที่สามารถผสมในอาหาร หรือใช้ในบ่อเลี้ยง ผลิตภัณฑ์ออกแบบตามคุณสมบัติทางสรีรวิทยาของลำไส้สัตว์ ส่วนประกอบของเชื้อสามารถขยายจำนวนได้รวดเร็ว และผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยสารอาหาร มีเมตาบอไลท์จากเชื้อทั้ง 3 ชนิด (บาซิลลัส ซับทิลิส, บาซิลลัส ไลเคนิฟอร์มิส, บาซิลลัส เมกะทีเรียม) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของสัตว์ และรักษาสมดุลของลำไส้

แอคทีฟ ดับเบิล 20บี เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ได้จากลำไส้สัตว์ ทำให้สัตว์มีสุขภาพที่ดี ประกอบด้วยบาซิลลัส ซับทิลิส และบาซิลลัส ไลเคนิฟอร์มิส เป็นการรวมของเชื้อที่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อระบบลำไส้ทั้งหมดของสัตว์ เมื่อกินเข้าไปแล้วสัตว์สามารถสร้างเปปไทด์จากโปรตีนที่กินเข้าไปได้ ช่วยในเรื่องการต่อต้านความเครียด อีกทั้งยังเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะได้

บิวที-อีเนอร์จี-400-พลัส
บิวที-อีเนอร์จี-400-พลัส

2.กลุ่มกรดอินทรีย์ (CalciumButyrate, SodiumButyrate)

บิวที อีเนอร์จี 400 พลัส คือ กรดบิวทีริค ผสมกับ essential oil เคลือบด้วยน้ำมัน กรดบิวทีริคที่เป็นแหล่งพลังงานให้วิลไล ทำให้วิลไลแข็งแรง ส่วน Essential Oil ช่วยในการยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นโทษ การเคลือบด้วยน้ำมันด้วยเทคนิคเฉพาะทาง เพื่อให้ปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ที่ลำไส้ส่วนท้าย ยังทำให้กลิ่นของ Butyric acid ลดลงด้วย

บิวที อีเนอร์จี 400 พลัส เป็นแหล่งพลังงานหลักของเยื่อบุเซลล์ของลำไส้ ช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซึมสารอาหาร ซึ่ง Butyric acid เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของลำไส้ใหญ่ เมื่อ Butyric acid ถูกดูดซึมแล้วจะถูกนำไปใช้ และมีผลให้การเกิดโรคในลำไส้ลดลง นอกจากนี้น้ำมันหอมระเหยจะเป็นตัวช่วยให้ Butyric acid ซึมผ่านผนังเซลล์บิวที อีเนอร์จี 400 พลัส มีผลในการยับยั้งการเกิดโรคทางเดินอาหารอักเสบเรื้อรัง ซึ่งผลที่ได้ดีกว่า Coated sodium butyrate ทั่วไป

โฆษณา
AP Chemical Thailand
โปรตีนถั่วเหลืองไบออส-เอส
โปรตีนถั่วเหลืองไบออส-เอส

3.กลุ่มโปรตีนถั่วเหลืองไบออส-เอส (Bios-S)

เป็นอาหารเสริมโปรตีนสำหรับสัตว์ โดยกระบวนการผลิตทางชีวภาพที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย กระบวนการผลิตปราศจากสารต่อต้านโภชนะ สัตว์สามารถดูดซึมอาหารได้ดี มีกรดแลคติกจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ได้จากการหมัก ช่วยยับยั้งการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการ ปราศจากเชื้อรา และการปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค

ด้วยขบวนการผลิตจากกากถั่วเหลือง ใหม่ สด นำมาผ่านกระบวนการผลิตทางชีวภาพด้วยจุลินทรีย์ที่คัดเลือกแล้ว จึงได้คุณภาพโปรตีนที่ผ่านการย่อย ลดสารต้านโภชนะให้เหมาะกับสัตว์วัยอ่อน หรือสัตว์ที่มีการสร้างน้ำย่อยยังไม่สมบูรณ์ จึงสามารถนำโปรตีนไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าการใช้กากถั่วเหลืองธรรมดา และปัญหาอาหารไม่ถูกย่อยจึงน้อยลง

และโปรตีนถั่วเหลืองนี้ยังสามารถเอาไปทดแทนแหล่งโปรตีนจากสัตว์ หรือปลาป่น ได้บางส่วน สามารถลดต้นทุนอาหารได้ด้วย เมื่อสัตว์ได้กินอาหารที่ผสมโปรตีนถั่วเหลืองของบริษัทไปแล้วนั้น จะแข็งแรง สมบูรณ์ การเจริญเติบโตที่ดีต่อเนื่อง และการอัตราการเกิดโรคค่อนข้างน้อย

นอกจากสินค้ากลุ่มโปรตีนถั่วเหลืองนี้แล้ว บริษัทยังวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สินค้าตัวใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรออกมาอีกในอนาคต ปัจจุบันทางบริษัทได้รับการสนับสนุนการลงทุนจาก BOI และมีความร่วมมืองานวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น มีโครงการวิจัยร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้านการคัดเชื้อจุลินทรีย์ การพัฒนาโภชนะที่เหมาะสมกับสัตว์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้า และเป็นประโยชน์กับเกษตรกร

คุณอลงกรณ์ยอมรับว่าโปรตีนถั่วเหลืองที่บริษัทผลิตนั้นวัตถุดิบเป็นส่วนสำคัญ อย่าง “กากถั่วเหลือง” จะใช้กากถั่วเหลืองจากในประเทศเป็นหลัก เพื่อให้ได้ความสด ความสมบูรณ์ และความสม่ำเสมอของสินค้า เพราะจะทำให้ได้ผลผลิตที่ดี ได้คุณภาพ จะไม่เน้นใช้กากถั่วเหลืองนำเข้า ที่ไม่สามารถควบคุมคุณภาพความสด ใหม่ ได้ ด้วยระยะทางที่ไกล

4.โปรตีนถั่วเหลืองนูทราซอย
4. โปรตีนถั่วเหลือง นูทราซอย

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่าย โปรตีนถั่วเหลือง

บริษัท ฟีด เทคโน โพกัส จำกัด ได้แบ่งตลาดสินค้าออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

1.สินค้าที่นำเข้าและจำหน่าย คือ ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มบริษัทผลิตอาหารสำเร็จรูปในประเทศที่ผลิตอาหารสัตว์ สินค้าหลัก คือ Probiotics, Organic acid, Organic mineral, Flavor, Betaine, Pellet Binder, Toxin Binder เป็นต้น

2.กลุ่มสินค้าที่บริษัทผลิตเอง คือ โปรตีนถั่วเหลือง แบรนด์ “ไบออส-เอส (Bios S)” และ“นูทราซอย (Nutrasoy)” โดยจำหน่ายตรงให้โรงงานอาหารสัตว์ บางตลาดผ่านตัวแทนจำหน่าย และฟาร์ม ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับค่อนข้างดี

เป้าหมายกลุ่มลูกค้าของบริษัท นอกจากลูกค้าในประเทศแล้ว บริษัทยังมีแผนการตลาดส่งสินค้าออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง กัมพูชา เวียดนาม พม่า ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ ซึ่งบางประเทศได้มีการส่งออกไปบ้างแล้ว และตลาดตอบรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตโปรตีนถั่วเหลืองอยู่ ที่ 16,000 ตันต่อปี

ซึ่งบริษัทได้วางเป้าหมายไว้ที่ 30,000 ตันต่อปี โดยมีแผนการตลาดรองรับ คือ มองการขยายตลาดต่างประเทศเป็นหลัก ได้มีการวางระบบการตลาดต่างประเทศไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าแผนนี้น่าจะทำให้สินค้ากระจายถึงผู้บริโภคมากขึ้น แต่เดิมตลาดหลักเป็นตลาดสุกร ปัจจุบันรุกตลาดสัตว์น้ำ และไก่เนื้อ ไก่ไข่ มากขึ้น แต่ฐานลูกค้าก็ยังคงเป็นกลุ่มบริษัท โรงงานอาหารสัตว์ เช่นเดิม ส่วนดีลเลอร์ ตัวแทนจำหน่าย เริ่มมีความมั่นใจในสินค้า จึงขยายตลาดกันอย่างต่อเนื่อง

5.สินค้าต่างๆ-ที่ทางบริษัทจำหน่าย
5.สินค้าต่างๆ-ที่ทางบริษัทจำหน่าย

แนวโน้มในอนาคต

อย่างไรก็ดีสำหรับธุรกิจโปรตีนถั่วเหลือง คุณอลงกรณ์มองว่าเป็นธุรกิจที่ยังขยายได้อีก จากความต้องการใช้ เพื่อลดการใช้ปลาป่นในการผลิตเป็นอาหารสัตว์ แต่ยังคงคุณภาพอาหารใกล้เคียงเดิม

แต่ต้นทุนที่ดีขึ้น และการใช้โปรตีนถั่วเหลืองทดแทนการใช้กากถั่วเหลืองธรรมดาในสัตว์วัยอ่อน หรือสัตว์ที่ระบบย่อยยังไม่สมบูรณ์ จะลดการสูญเสีย เพิ่มความแข็งแรงเติบโต ให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ต่ำลง แต่คุณภาพยังคงที่ด้วยโปรตีนถั่วเหลืองนั่นเอง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สนใจสั่งซื้อโปรตีนถั่วเหลือง จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ กรดอินทรีย์ แร่ธาตุอินทรีย์ หรือเยี่ยมชมโรงงาน สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท ฟีด เทคโน โฟกัส จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 554/3 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตกรุงเทพฯ 10400

โรงงาน : 88 หมู่ 1 ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

โทร : 02-641-8863-4 แฟกซ์ : 02-641-8881

หรือติดตามข่าวสารได้ที่ หน้า Fan page Facebook : Active aqua

โฆษณา
AP Chemical Thailand