กลยุทธ์การ ตลาดไก่เนื้อ ปักษ์ใต้ เลี้ยงไก่เนื้อ 1 รอบ กำไรเฉียดล้าน!!

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การเลี้ยงไก่เนื้อ

กว่าหลายทศวรรษในอดีตที่คน (ภาค) ใต้ ดำเนินวิถีชีวิตการทำสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมันโดยเกษตรกรต่างยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด กลายเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น โดยเมื่อราคายางพาราตกก็หันไปปลูกปาล์มน้ำมัน เมื่อปาล์มน้ำมันราคาตกก็ยังมียางพารา โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงหวังเพียงแต่พึ่งพิงพืชเศรษฐกิจทั้งสองตัวสลับไปสลับมาเช่นนี้ คำถาม คือ แล้วถ้าพืชทั้งสองตัวราคาตกต่ำเฉกเช่นปัจจุบัน โดยยังไม่มีทีท่าที่ราคาจะพลิกฟื้นกลับคืนมาให้ใจชื้นขึ้นแม้แต่น้อย แล้วเกษตรกรภาคใต้จะอยู่อย่างไร?

​ทว่าช่วง 4-5 ปีมานี้ มีเกษตรกรภาคใต้จำนวนไม่น้อยที่ริเริ่มปรับเปลี่ยนอาชีพการทำเกษตรหันมาทำการปศุสัตว์แทน โดยหนึ่งในอาชีพที่กำลังค่อยๆ เติบโต และดูแนวโน้มกำลังไปได้สวย เห็นควรแก่การผลักดัน สนับสนุน เพื่อเป็นอาชีพ และสร้างเป็นรายได้หลักให้พี่น้องเกษตรกรภาคใต้ได้เป็นอย่างดี คือ อาชีพการ เลี้ยงไก่เนื้อ

ทีมงานนิตยสารสัตว์บกได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรี ทนงศักดิ์ ประสิทธวณกุล หรือเรียกสั้นๆว่า คุณเอ เจ้าของ “เอเพ็กซ์ ฟาร์ม” ฟาร์มไก่เนื้อเลี้ยงภายใต้ระบบอีแวป (EVAP) ที่ได้มาตรฐานในจังหวัดทางภาคใต้ โดยได้เจาะลึกถึงประเด็นชีวิต และแนวคิดที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้บริหาร และเจ้าของฟาร์มไก่เนื้อ ซึ่งถือได้ว่าคุณเอเป็นผู้บุกเบิกอาชีพการ เลี้ยงไก่เนื้อโดยระบบอัตโนมัติครบวงจรในภาคใต้ และอาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้สร้างระบบอุตสาหกรรมไก่เนื้อในภาคใต้ได้อย่างน่าสนใจ และมีความเป็นมาตรฐานเป็นรายต้นๆ ในภาคใต้เลยก็ว่าได้

1.ฟาร์มไก่เนื้อ
1.ฟาร์มไก่เนื้อ

ฟาร์มไก่เนื้อระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่งรูปแบบประกันราคา

​คุณเอปัจจุบันบริหารฟาร์มไก่เนื้อระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่งรูปแบบประกันราคา กับบริษัท ศรีโรจน์ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่ง บจก.ศรีโรจน์ฟู้ดส์ ถือเป็นบริษัทรายใหญ่ที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2554 ดำเนินธุรกิจกิจการโรงงานผลิตไก่สด โรงเชือด และโรงงานแปรรูปไก่สดครบวงจร บนเนื้อที่ 14 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา

สำหรับประวัติของคุณเอ อยากให้ผู้อ่านทุกท่านลืมการเป็นผู้บริหารของ  “เอเพ็กซ์ ฟาร์ม” ไปสักครู่ เพราะคุณเอเริ่มต้นเข้ามาประกอบอาชีพ เลี้ยงไก่เนื้อ ด้วยความรู้และประสบการณ์เริ่มต้นจากศูนย์ โดยอดีตจบการศึกษาทางด้านเครื่องกล และนิติศาสตร์ อีกทั้งจบ ป.โท MBA บริหารอุตสาหกรรม

และปัจจุบันอีกด้านหนึ่งที่ไม่มีใครทราบ คือ คุณเอเป็นนักกฎหมาย โดยเปิดบริษัทร่วมกับภรรยา จัดตั้งสำนักงานบัญชีและกฎหมาย ชื่อว่า บริษัท พี.เอ.ออดิท แอนด์ ลอว์ จำกัด ให้บริการและให้คำปรึกษางานด้านบัญชีและกฎหมาย เพื่อธุรกิจให้กับเจ้าของธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ซึ่งบริษัทตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ

โฆษณา
AP Chemical Thailand
2.ว่าที่ร้อยตรี-ทนงศักดิ์-ประสิทธวณกุล-เจ้าของเอเพ็กซ์ฟาร์ม
2.ว่าที่ร้อยตรี-ทนงศักดิ์-ประสิทธวณกุล-เจ้าของเอเพ็กซ์ฟาร์ม

​จุดเริ่มต้นการ เลี้ยงไก่เนื้อ

ในส่วนจุดเริ่มต้นการดอดเข้ามาทำอาชีพเกษตรกร เลี้ยงไก่เนื้อ คุณเอ เล่าให้ฟังว่า เดิมทีตนเองไม่เคยคิดจะเป็น หรือทำอาชีพเกษตรกร เพราะจบทางด้านกฎหมายทำงานประกอบอาชีพที่ได้ศึกษาร่ำเรียนมา กระทั่งย้อนกลับไปประมาณ 5 ปีที่แล้ว ได้รู้จักและพูดคุยกับเพื่อนร่วมอาชีพซึ่งเป็นนักบัญชีในสภาวิชาชีพบัญชี บุคคลท่านนี้เล่าว่าเคยดูแลระบบบัญชีให้กับเจ้าของฟาร์มไก่รายหนึ่ง จึงทราบถึงตัวเลขผลประกอบการในอาชีพหรือธุรกิจนี้ ซึ่งเป็นอาชีพที่ได้ส่วนต่างของผลกำไร (Margin) ค่อนข้างสูง ซึ่งในครั้งนั้นคุณเอเผยว่าเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันตามประสานักกฎหมาย ไม่ได้คิดอะไร

​แต่จุดเปลี่ยนต่อมา คือ คุณเอ ซึ่งมีน้องสาว เกิดมีแนวคิดอยากทำฟาร์มไก่เนื้อ จุดนี้เองที่ทำให้คุณเอ เริ่มคิดว่าธุรกิจนี้ดีอย่างไร ถึงมีแต่คนพูดถึง และอยากทำ ต่อมาคุณเอจึงเริ่มศึกษาหาความรู้จากทุกช่องทางด้วยตัวเอง เช่น สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์ ตลอดจนค้นคว้างานวิจัยของนักศึกษา ป.โท สาขาสัตวแพทย์ / สัตวบาล ซึ่งภายหลังไปพบงานวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของการ เลี้ยงไก่เนื้อ แบบประกันราคาเทียบกับแบบรับจ้างเลี้ยง ว่าอะไรมีความเป็นไปได้ในเรื่องมาร์จิ้นมากกว่ากัน ซึ่งถึงตอนนั้นคุณเอบอกว่ายิ่งศึกษาเจาะลึกลงไปยิ่งได้ความรู้ และมีความต้องการที่จะทำฟาร์มไก่เนื้อของตัวเองอย่างจริงจัง

​ทั้งนี้คุณเอบอกว่าก่อนตัดสินใจจะสร้างฟาร์มไก่เนื้อของตัวเองเคยมีโอกาสเดินทางลงพื้นที่ไปทางภาคใต้ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเอง โดยได้สำรวจตลาด และสอบถามผู้ที่มีประสบการณ์ หรืออยู่ในแวดวงอาชีพ เลี้ยงไก่เนื้อ หรืออุตสาหกรรมไก่เนื้อ หลายราย และในครั้งนั้นทำให้ได้รู้จักกับ บริษัท ศรีโรจน์ฟู้ดส์ จำกัด นั่นเอง

และทราบว่าโรงเชือดที่นั่นมีความต้องการไก่เนื้อจำนวนมาก เพื่อนำมาผลิตเป็นไก่สดแปรรูปจำหน่ายออกสู่ตลาด ซึ่งบริษัทฯ พร้อมทำสัญญาเลี้ยงในระบบคอนแทรคฯ ฟาร์ม รูปแบบประกันราคากับผู้ที่มีความพร้อมและศักยภาพเช่นกัน

3.ลูกไก่ช่วงกก-อายุ-1-วัน
3.ลูกไก่ช่วงกก-อายุ-1-วัน

รายได้จากการจำหน่ายไก่เนื้อ และ ตลาดไก่เนื้อ ปักษ์ใต้

ปัจจุบัน “เอเพ็กซ์ ฟาร์ม”  ทั้ง 2 แห่ง ที่ลงไก่เลี้ยงเอาไว้รวมกันแต่ละรอบสามารถผลิตไก่เนื้อได้สูงเกือบ 200 ตัน/รอบการเลี้ยง (รวมกันทั้ง 2 ฟาร์ม) หรือหากคิดเป็นกำไรเฉลี่ยรวมกันทั้งสองฟาร์ม/รอบการเลี้ยง คุณเอมีกำไรจากการ เลี้ยงไก่เนื้อ แตะตัวเลข 7 หลัก

ซึ่งคุณเอบอกว่าตั้งแต่ทำฟาร์ม เลี้ยงไก่เนื้อ มาจวบจนวันนี้ไม่มีขาดทุนสักครั้ง มีแต่จะได้กำไรน้อย หรือกำไรมาก ซึ่งตัวแปรหลักไม่ได้อยู่ที่ราคาตลาด เพราะถึงอย่างไรก็ส่งขายรูปแบบประกันราคาที่ตายตัว แต่ตัวแปรสำคัญที่สุดที่ชี้ชะตาผลประกอบการของเจ้าของฟาร์มไก่เนื้อ คือ 3 ข้อสำคัญ ได้แก่

โฆษณา
AP Chemical Thailand
  1. คุณภาพสายพันธุ์ของลูกไก่
  2. คุณภาพอาหาร
  3. คุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในฟาร์ม

โดยคุณเอขยายความไว้อย่างน่าสนใจว่าถ้าปัจจัย 3 ข้อข้างต้นดีทั้งหมด ผลลัพธ์ทุกอย่างออกมาเพอร์เฟ็กต์อยู่แล้ว แต่หากสมมุติเจ้าของฟาร์มไม่สามารถควบคุมข้อที่ 1 ได้ แต่ก็ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในข้อที่ 2 ในเรื่องของคุณภาพ โดยการใช้อาหารเสริม หรือแหล่งโปรตีน อะไรก็ได้ ทดแทนให้ไก่มีความสมบูรณ์มากขึ้น ก็ถือว่ายังไม่น่าห่วง

แต่สำหรับข้อ 3 นั้นมีความสำคัญมากที่สุด  ถ้าหากว่าข้อ 1 และข้อ 2 ของคุณเตรียมการมาดีทุกอย่างแค่ไหน แต่ถ้าข้อที่ 3 คือ การจัดการภายในฟาร์มไม่ดี ไม่มีมาตรฐาน คุณเอบอกได้คำเดียวเลยว่า “พัง”

4.ปูวัสดุรองพื้น
4.ปูวัสดุรองพื้น

สภาพพื้นที่ เลี้ยงไก่เนื้อ

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่คนใต้ควร เลี้ยงไก่เนื้อ โดยคุณเอยกตัวอย่างเป็นข้อสรุปได้ว่าอาชีพ เลี้ยงไก่เนื้อ ยังไม่ค่อยได้รับความนิยม หรือมีผู้เลี้ยงอย่างจริงจังในภาคใต้ เพราะถูกปลูกฝังให้ทำสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน จากรุ่นสู่รุ่น จึงคุ้นชิน และไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพ และวิถีชีวิต

อย่างไรก็ตามหากศึกษาเจาะลึกจริงๆ จะพบว่า ตลาดไก่เนื้อ เป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคในภาคใต้จำนวนมาก เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งภาคใต้ที่มีประชากรมุสลิมจำนวนมาก ตลอดจนสภาพอากาศของภาคใต้เป็นฝนแปดแดดสี่ ไม่ร้อน ไม่หนาว จนเกินไป สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย หากเจ้าของฟาร์มมีการบริหารจัดการที่ดี

​เมื่อทุกอย่างลงตัว ทั้งความพร้อมในเรื่องวิชาการ ความรู้ เงินทุน แรงงาน และสถานที่ ในปี พ.ศ.2558 คุณเอจึงได้ดำเนินการจัดสร้างฟาร์มไก่เนื้อของตนเองเป็นฟาร์มแรกในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยใช้ชื่อ “เอเพ็กซ์ ฟาร์ม” ที่สำคัญ คือ เริ่มต้นจากทุนรอนของตนเอง และครอบครัว โดยไม่มีการกู้แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินใดๆ ทั้งสิ้น โดยงบประมาณการจัดสร้างรวมค่าออกแบบโครงสร้าง ค่าลงวัสดุอุปกรณ์ในฟาร์ม ระบบประปา ระบบไฟฟ้า หลักๆ ร่วมกว่า 8,200,000 บาท ใช้เวลาออกแบบจัดสร้างร่วมปี ตลาดไก่เนื้อ ตลาดไก่เนื้อ ตลาดไก่เนื้อ ตลาดไก่เนื้อ

กระทั่งแล้วเสร็จ และลงไก่เนื้อเลี้ยงรอบแรกจำนวน 33,000 ตัว เริ่มเลี้ยงตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ภายใต้ระบบคอนแทรคฯ กับ บริษัท ศรีโรจน์ฟู้ดส์ จำกัด รูปแบบประกันราคา (38 บาท/กก.) นับแต่นั้นเป็นต้นมาจวบจน ณ ปัจจุบัน ตลาดไก่เนื้อ ตลาดไก่เนื้อ ตลาดไก่เนื้อ ตลาดไก่เนื้อ ตลาดไก่เนื้อ ตลาดไก่เนื้อ ตลาดไก่เนื้อ

โฆษณา
AP Chemical Thailand
5.ลูกไก่เนื้อ
5.ลูกไก่เนื้อ

สายพันธุ์ไก่เนื้อ

​ด้านสายพันธุ์ไก่ที่นำมาเลี้ยง เป็นลูกไก่สายพันธุ์ลูกผสม รอสส์ 308 (Ross 308) และสายพันธุ์ คอบบ์ (Cobb) จาก 3 บริษัทรายใหญ่ในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด , บริษัท เนื่องจำนงค์ฟาร์ม จำกัด และฟาร์มพานทอง ซึ่งเหตุผลที่เลือกใช้ลูกไก่จากทั้ง 3 รายนี้ คุณเอบอกว่าไก่สุขภาพแข็งแรง ได้มาตรฐาน อาจจะมีอัตราสูญเสียบ้างแต่ก็เล็กน้อย ตลาดไก่เนื้อ ตลาดไก่เนื้อ ตลาดไก่เนื้อ ตลาดไก่เนื้อ ตลาดไก่เนื้อ ตลาดไก่เนื้อ ตลาดไก่เนื้อ

ซึ่งหากได้รับการทำวัคซีนอย่างทันท่วงที เช่น วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล/ฝีดาษไก่ และวัคซีนกัมโบโร หรือการกกไก่ในโรงเรือนอุณหภูมิที่เหมาะสม พร้อมกับการให้อาหารสำเร็จรูป และโปรตีนเสริม หากทำได้เช่นนี้ไก่จะกินอิ่ม นอนหลับ สุขภาพก็แข็งแรง ไร้โรคเจ็บป่วย เจริญเติบโตดี และจับขายได้น้ำหนักมาตรฐาน ตรงความต้องการของบริษัทคอนแทรคฯ และตลาดต้องการ

6.เครื่องปั่นไฟ
6.เครื่องปั่นไฟ
ตู้-MDB
ตู้-MDB

อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงเรือนไก่เนื้อ

ในส่วนอุปกรณ์ฟาร์ม ที่คุณเอเลือกใช้หลักๆ จาก 2 บริษัทรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด (KSP) และ บริษัท บี.อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (B-inter) โดยคุณเอให้ทัศนะมุมมองส่วนตัวหลังการใช้อุปกรณ์ของทั้งสองบริษัทพอสังเขปว่ามีคุณภาพ และความเป็นมาตรฐานสูงด้วยกันทั้งคู่

มีเพียงข้อแตกต่างในการใช้งานเล็กน้อย เช่น ระยะเวลาการใช้งานจะคงทน และมีอายุการใช้งานได้นานแค่ไหนเท่านั้นเอง ซึ่งจากประสบการณ์การใช้งานจริง โดยส่วนตัวของคุณเอเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ของ เค.เอส.พี. มีความทนทาน แข็งแรงกว่า ยกตัวอย่าง ตัวชิ้นส่วนอุปกรณ์เซ็นเซอร์ในระบบลำเลียงอาหารอัตโนมัติ ใช้งานมาร่วมปีกว่าแล้ว แต่เพิ่งทำการเปลี่ยนอะไหล่ไปแค่ครั้งเดียว เป็นต้น

​ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ของ “บี-อินเตอร์” คุณเอบอกว่าอุปกรณ์ทุกอย่างครบวงจร มีมาตรฐานระดับสากล เช่น ระบบลำเลียงอาหาร และไซโล ระบบการติดตั้งอาหาร/ระบบน้ำ ระบบทำความร้อน หรือระบบระบายอากาศ เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างมีมาตรฐานสูง แต่สิ่งที่สังเกตอาจจะมีปัญหาเรื่องของเทคนิคการใช้งานจริงที่ยังมีติดขัดอยู่บ้าง แต่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อย

​ทั้งนี้คุณเอบอกว่าตัวแปรอยู่ที่ว่า ระบบและความทนทานของอุปกรณ์ ของใครจะทำงานได้ชาญฉลาด และทนทาน มากกว่ากัน ซึ่งระยะแรกเจ้าของฟาร์มที่ลงทุนอุปกรณ์มาใช้จะยังไม่ทราบ ดังนั้นต้องดูกันไปในระยะยาว อย่างไรก็ตามหากถามถึงบริการหลังการขายของทั้งสองบริษัทมีการให้บริการที่รวดเร็ว ทันใจ มีมาตรฐานสูง และน่าประทับใจด้วยกันทั้งคู่

โฆษณา
AP Chemical Thailand
7.ให้อาหารสำเร็จและโปรตีน
7.ให้อาหารสำเร็จและโปรตีน

การให้อาหารไก่เนื้อ

ในส่วนเรื่องการให้อาหารไก่เนื้อ สำหรับ “เอเพ็กซ์ ฟาร์ม” ใช้อาหารผสมสำเร็จรูป ตลอดจนให้ผลิตภัณฑ์โปรตีนเสริมที่ได้คุณภาพ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์โปรตีนเสริม ไบโอพลัส ที่เป็นโปรตีนสกัดจากปลาป่นที่ได้คุณภาพมากที่สุด โดยมีโปรตีนสูงกว่า 60-68 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งขั้นตอนการใช้งานง่าย เพียงละลายน้ำในอัตราส่วนไบโอพลัส 1 ลิตร : น้ำ 1,000 ลิตร เห็นผลทันใจ ไก่โตเร็ว

​ทั้งนี้คุณเอกล่าวต่อว่าจากการศึกษาโดยส่วนตัวที่ใช้ประสบการณ์ควบคู่กับการศึกษางานวิชาการ โดยการเจริญเติบโตของไก่เนื้อพบว่ามีอยู่ 2 ระยะ คือ ไก่ระยะที่ 1 (1-21 วัน) ไก่ระยะนี้จะต้องการโปรตีน 23 เปอร์เซ็นต์ ส่วนไก่ระยะที่ 2 คือ ตั้งแต่อายุ 22 วันไปแล้ว กระทั่งเปิดเล้าจับ จะต้องการโปรตีนประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงมีการใช้อาหารสำเร็จรูปพร้อมโปรตีนเสริมควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง ให้กับไก่ทั้ง 2 ระยะนี้

8.โครงสร้างโรงเรือนไก่เนื้อ
8.โครงสร้างโรงเรือนไก่เนื้อ

การบริหารจัดสร้างโรงเรือนไก่เนื้อ

​มาถึงเรื่องของการออกแบบโครงสร้างโรงเรือน ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของ “เอเพ็กซ์ ฟาร์ม” โดยคุณเอเปิดเผยว่าออกแบบจัดสร้างไม่เหมือนใคร โดยใช้วัสดุอย่างดีที่สุด ยกตัวอย่างเช่น มุงหลังคาเมทัลชีท และฝ้าเพดานบุด้วยฟอยล์กันความร้อน เพราะให้การระบายความร้อนและถ่ายเทอากาศได้สะดวก

ซึ่งระบบอีแวปควรใช้วัสดุเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง รวมถึงภายในฟาร์มถูกออกแบบให้เป็นโถงโล่ง ไม่มีเสาคั่นกลาง เพื่อให้ได้แรงลมที่ดี และได้มีพื้นที่สามารถตีปีกวิ่งเล่นได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ไก่เครียด หรือรู้สึกอึดอัด

​โดยการบริหารจัดการโรงเรือนของ “เอเพ็กซ์ฟาร์ม” นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ที่ เลี้ยงไก่เนื้อ รุ่นแรก กระทั่งมีผลประกอบการได้กำไรในการเลี้ยงทุกรอบ (1 ปี เลี้ยงได้ประมาณ 6 รอบ) ส่งผลให้ปัจจุบันคุณเอขยายกิจการสร้าง “เอเพ็กซ์ฟาร์ม-2” และกำลังอยู่ระหว่างจัดสร้าง “เอเพ็กซ์ฟาร์ม-3” อีกด้วย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นกันทั้ง 3 แห่ง ตลอดจนมีแผนที่จะขยายฟาร์มในพื้นที่อื่นๆ โซนภาคใต้ต่อไปในอนาคต เช่น จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา เป็นต้น

​สำหรับการออกแบบจัดสร้างและงบประมาณของทั้ง 3 ฟาร์ม ใกล้เคียงกัน ซึ่งขนาดพื้นที่โรงเรือน เช่น ฟาร์มแรกขนาดประมาณ 25×105 เมตร (ลงไก่ 33,000 ตัว) ฟาร์มที่สอง (ลงไก่ 24,000 ตัว) ขนาด 20×90 เมตร และฟาร์มที่สาม (ลงไก่ประมาณ 35,000 ตัว) ที่อยู่ระหว่างจัดสร้างขนาด 34×80 เมตร หรือหากคิดเฉลี่ยในพื้นที่ 1 ตารางเมตร เลี้ยงไก่ได้จำนวน 12-13 ตัว

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ซึ่งเป็นมาตรฐานการเลี้ยงไก่ จะไม่แออัด ยัดเยียด โดยฟาร์มทั้ง 3 แห่ง มีทีมงานคอยช่วยดูแลบริหารจัดการฟาร์มจำนวนเพียง 4-5 คน (รวมผู้จัดการฟาร์ม) เนื่องจากคุณเอให้เหตุผลว่าการเลี้ยงไก่ระบบอีแวป ยิ่งใช้คนดูแลน้อยจะทำให้ไก่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ป่วยเป็นโรค เพราะพาหะนำโรคไปสู่ไก่ก็เกิดมาจากคน ตลาดไก่เนื้อ ตลาดไก่เนื้อ ตลาดไก่เนื้อ ตลาดไก่เนื้อ ตลาดไก่เนื้อ ตลาดไก่เนื้อ ตลาดไก่เนื้อ ตลาดไก่เนื้อ

“ผมโชคดีที่มีทีมงานที่ดี มีผู้จัดการฟาร์มคอยดูแลทุกอย่างแทนผม มีลูกน้องที่ต่างคนต่างรู้หน้าที่ว่าแต่ละวันต้องทำอะไรบ้าง โดยผลประกอบการแต่ละรอบออกมาดีทุกครั้ง ผมก็จะมีเงินพิเศษจำนวนหนึ่งมอบให้ทีมงานทุกคน และผมจะบอกพนักงานทุกคนว่าให้ดูแลบริหารจัดการฟาร์มเสมือนทุกคนเป็นเจ้าของฟาร์ม

ทั้งนี้ผมมองว่าหากผมไม่เข้าไปในฟาร์มถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ความเสี่ยงจากตัวผมก็จะไม่เกิดกับฟาร์ม ทั้งนี้ช่วงพักเล้าเราจะมีการจัดการทำความสะอาดฆ่าเชื้อรมควันอย่างดี เปลี่ยนวัสดุรองพื้นทุกอย่างใหม่ทั้งหมด ซึ่งข้างในฟาร์มนั้นสะอาดดีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าไก่เกิดโรคก็เพราะคนนอกเข้าไปนั่นเอง” คุณเอกล่าว

9.กลยุทธ์การ ตลาดไก่เนื้อ ปักษ์ใต้ เลี้ยงไก่เนื้อ 1 รอบ กำไรเฉียดล้าน!!
9.กลยุทธ์การ ตลาดไก่เนื้อ ปักษ์ใต้ เลี้ยงไก่เนื้อ 1 รอบ กำไรเฉียดล้าน!!

เทคนิคการ เลี้ยงไก่เนื้อ ระบบอีแวป

​เมื่อถามถึงเทคนิคการเลี้ยงและบริหารจัดการฟาร์มไก่เนื้อระบบอีแวปอย่างไรให้มีกำไร ไม่ขาดทุน และประสบความสำเร็จ คุณเอเผยว่าเจ้าของฟาร์มต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญ 2 ข้อหลักๆ ดังนี้

1.การกกไก่ต้องสมบูรณ์ โดยส่วนตัว “เอเพ็กซ์ฟาร์ม” ทำการกก 8 วัน อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 38 องศาเซลเซียส แต่ถ้าอากาศร้อนอาจจะต้องลดม่านลง เพื่อไม่ให้เกิดการอึดอัด กล่าวคือ ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ไก่รู้สึกสบายตัว ดังนั้นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการกกไก่ ก็คือ อุณหภูมิที่ตูดไก่ (38 องศาฯ) เนื่องจากในฟาร์มใช้ตัวยิงเลเซอร์วัดอุณหภูมิ จึงสามารถตรวจวัดอุณหภูมิภายในฟาร์มได้ตลอด

2.การควบคุมไม่ให้เกิดโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย, CRD โรคบิด หรือหวัดหน้าบวม เป็นต้น พวกนี้เกิดจากอุณหภูมิและความชื้นที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นเทคนิคการ เลี้ยงไก่เนื้อ ของ “เอเพ็กซ์ ฟาร์ม” คือ การเลือกใช้วัสดุรองพื้นที่มีคุณภาพ ซึ่งภายในเล้าต้องไม่เปียก และต้องไม่ชื้นเด็ดขาด เพราะจะทำให้เกิดโรคตามมา

โฆษณา
AP Chemical Thailand
10.ไก่อายุ-8-วัน-หลังกก
10.ไก่อายุ-8-วัน-หลังกก
11.รถบรรทุกไก่
11.รถบรรทุกไก่

ฝากถึงเกษตรกรผู้ เลี้ยงไก่เนื้อ

ทั้งนี้ในตอนท้าย​คุณเอยังได้กล่าวฝากถึงเกษตรกรผู้ เลี้ยงไก่เนื้อ ตลอดจนผู้ที่คิด หรือสนใจ อยากทำฟาร์มไก่เนื้อ โดยกล่าวว่าการเลี้ยงไก่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น ยกตัวอย่าง หากคุณคิดจะ เลี้ยงไก่เนื้อ สัก 30,000 ตัว ต้นทุนอาหารเลี้ยงไก่ 1 รอบ ใช้เงินลงทุนประมาณ 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นต้นทุนที่คุณต้องจ่ายแน่นอน เฉพาะค่าอาหารอย่างเดียว

“ดังนั้นอย่าหวังผลลัพธ์ใหม่ๆ ถ้ายังทำอะไรแบบเดิมๆ การที่คุณเลี้ยงไก่แบบตาสีกับตาสา คือ เลี้ยงแบบสมัยก่อนแล้วจะหวังผลลัพธ์ใหม่ๆ ซึ่งตาสี ตาสา เขาเลี้ยงกันมาได้กำไรตั้งแต่ตัวละ 3 บาท แล้ว สมัยนี้หากคุณยังเลี้ยงแบบสมัยก่อน แต่จะหวังให้ได้กำไรตัวละ 20 บาท มันคงเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นนิยามของการ เลี้ยงไก่เนื้อ อย่างไรให้ได้กำไรและประสบผลสำเร็จ ก็คือ ถ้าเลี้ยงแล้วไก่ไม่ป่วย ยังไงก็กำไรแน่นอน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการฟาร์มของเจ้าของฟาร์มด้วย”

​ผมจึงขอฝากเกษตรกรทุกคนให้ลองเปิดใจศึกษา ค้นคว้า ลองทำอะไรแบบใหม่ๆ แล้วผลลัพธ์ใหม่ๆ มันจะเกิดขึ้นแน่นอน อย่าสักแต่ทำเหมือนคนอื่นเขาเพียงอย่างเดียว ซึ่งยุคนี้เป็นยุคที่เกษตรกรต้องปรับตัว มิเช่นนั้นจะอยู่ด้วยความยากลำบาก เฉกเช่นเกษตรกรหลายรายที่เราๆ ก็เห็นกันอยู่

​ทั้งนี้การเริ่มต้นทำฟาร์มไก่ หรือแม้กระทั่งคุณจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ สิ่งสำคัญมากที่ผมอยากฝากเตือนทุกท่าน คือ การเริ่มต้นทำแบบพอประมาณ หากผลผลิตส่งขายมีกำไรแล้ว จึงค่อยๆ หาหนทางขยับขยาย ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เกษตรกรไม่มีภาระดอกเบี้ย ไม่มีภาระหนี้สิน เพราะในเมื่อเราไม่เครียดกับภาระหนี้สิน การบริหารจัดการทุกอย่างก็จะออกมาดี ชีวิตก็มีความสุข ไม่ต้องมีเรื่องเครียดให้ปวดหัว อันนี้คือเคล็ดลับที่ผมใช้จึงอยากบอกต่อครับ

 ขอขอบพระคุณ ว่าที่ร้อยตรี ทนงศักดิ์ ประสิทธวณกุล “เอเพ็กซ์ฟาร์ม” 138 หมู่ที่5 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี