ฟาร์มไก่ไข่ ชาติรักษาฟาร์ม (เทพราช) ผลิตไข่ไก่คุณภาพ สด ใหม่ป้อนตลาด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ต้องยอมรับว่าไข่ไก่เป็นอาหารที่มีประโยชน์ และทุกครัวเรือนต้องมีไว้ติดบ้าน เห็นชัดจากช่วงล็อกดาวน์โควิด-19 ที่ผ่านมา ไข่ไก่ขาดตลาดและราคาปรับสูงขึ้น ในขณะที่ผู้เลี้ยงเองก็ประสบปัญหาเรื่องวัตถุดิบอาหารปรับตัวสูงขึ้น และไม่มีไข่ไก่ออกต่อเนื่อง คุณดำรงค์ เฉลิมโชคชัย เจ้าของ ชาติรักษาฟาร์ม (เทพราช) ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ที่เลี้ยงไก่ไข่มานานกว่า 30 ปี ตั้งแต่รุ่นเตี่ยที่บุกเบิกมา ส่งต่อมาถึงรุ่นที่สอง คือ คุณดำรงค์ และปัจจุบันลูกชายและลูกสาวมาช่วยงานภายในฟาร์ม

1.คุณดำรงค์ เฉลิมโชคชัย
1.คุณดำรงค์ เฉลิมโชคชัย

การเลี้ยงไก่ไข่

ซึ่งคุณดำรงค์ให้ข้อมูลว่า ระบบฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ได้ปรับรูปแบบการเลี้ยงมาอย่างต่อเนื่อง จากเดิมเป็นฟาร์มแบบเก่าแบบเปิด  เพราะในสมัยก่อนเตี่ยเป็นคนบุกเบิกฟาร์มไก่ไข่  จะเลี้ยงอยู่ประมาณ 90,000-100,000 ตัว  โดยใช้ สายพันธุ์ไก่ไข่สาว และอาหาร จาก “ร่วมมิตร” ที่เป็นลูกค้ากันมานาน และเมื่อคุณดำรงค์มาสานต่อฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ ปัจจุบันก็ยังคงเป็นลูกค้าของร่วมมิตรอยู่ เพราะมั่นใจเรื่อง สายพันธุ์ และ อาหารมีคุณภาพ

เมื่อเลี้ยงแล้วได้ไข่ประมาณ 80% เมื่อคุณดำรงค์มาสานต่ออาชีพก็ได้พัฒนามาเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ในระบบอีแวป EVAP  และเป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม และจัดทำกรงไก่ด้วยวัสดุจากไม้ที่ทำด้วยตนเอง ช่วยลดต้นทุน และปรับเรื่องระบบไฟฟ้าของฟาร์ม

คุณดำรงค์เป็นผู้ควบคุมและดูแลเองทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ การวางแผน การเลือกซื้อของ จนถึงขั้นตอนการลงมือทำ เรียกได้ว่าทำเองทุกขั้นตอน ซึ่งการทำงานส่วนนี้ คุณดำรงค์อาศัยทักษะความรู้ที่เรียนจบมาทางช่าง มาบวกกับประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน จึงช่วยลดต้นทุนไปได้มาก

ด้วยสภาวะราคาวัตถุดิบอาหารปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และต้องรอไก่เป็นเวลานาน ทำให้การเลี้ยงไก่ขาดช่วงไม่ต่อเนื่อง ทำให้คุณดำรงค์ลดจำนวนการเลี้ยงไก่ไข่ลง“ช่วงโควิดที่ผ่านมาไก่หยุดไข่กันแทบทุกฟาร์ม ไม่มีไข่ การเลี้ยงไก่ทุกวันนี้เลี้ยงยาก ปัญหาเยอะ ต้นทุนสูง” คุณดำรงกล่าวถึงปัญหาการเลี้ยงไก่ไข่ในปัจจุบัน

2.เครื่องอัดเม็ด
2.เครื่องอัดเม็ด

การบริหารจัดการฟาร์มไก่ไข่

ซึ่งฟาร์มที่บ้านโพธิ์ คุณดำรงค์บอกว่าให้ภรรยาและลูกชายดูแล โดยเลี้ยงไก่อยู่ประมาณ 3 โรง แบ่งออกเป็นโรงละ 15,000 ตัวและซื้อลูกไก่จากร่วมมิตรมาจ้างเลี้ยงเพื่อให้ลูกได้อายุประมาณ 18 สัปดาห์ จึงย้ายมาเลี้ยงในฟาร์มที่บ้านโพธิ์ ซึ่งจะให้อาหาร 3 ครั้ง/วัน ปริมาณ 120 กรัม/ตัว/วัน และเพิ่มอาหารตามอายุของไก่ และติดตั้งระบบน้ำดื่มสำหรับไก่ ที่นำน้ำมาผ่านการบำบัดจนได้น้ำที่สะอาด พร้อมกับเพิ่มวิตามิน แร่ธาตุ ที่จำเป็นเสริมทางน้ำ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ปริมาณไข่ไก่ที่ได้แต่ละวันจะอยู่ที่ 10,000-12,000 ฟอง/โรงเรือน หรือเฉลี่ย 30,000-40,000 ฟอง/วัน มีไข่ไก่ตั้งแต่เบอร์ 0 ถึงเบอร์ 5 โดยจะใช้แรงงานที่มาช่วยดูแลและคัดไข่อยู่ประมาณ 7-10 คน เป็นคนไทยทั้งหมด ไข่ที่ออกมาในแต่ละวันจะนำไปคัดเบอร์ผ่านเครื่องคัดไข่ เพื่อรอส่งลูกค้าหน้าฟาร์ม จะมีทั้งพ่อค้าประจำที่มารับซื้อถึงหน้าฟาร์ม เมื่อเลี้ยงไก่ไข่ครบ 80 สัปดาห์ จะขายไก่ตัวให้กับพ่อค้าเข้าสู่โรงเชือดในราคา 17-35 บาท/กก. ส่วนขี้ไก่จะขายให้กับลูกค้ากลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในราคาถูก ต่อมาได้เริ่มหาวิธีเพิ่มมูลค่าขี้ไก่ไข่ในฟาร์ม จึงได้นำขี้ไก่มาอัดเม็ดจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ปลูกพืช

3.ขี้ไก่ไข่ ชนิดผงพร้อมจำหน่าย
3.ขี้ไก่ไข่ ชนิดผงพร้อมจำหน่าย

เป้าหมายในอนาคต

คุณดำรงค์ได้ผันตัวเองมาเปิดร้านรับซื้อ-ขายไข่ไก่เองด้วย เป็นร้านใหญ่ย่านบ้านโพธิ์ นำไข่ไก่ของฟาร์มตนเองมาคัดและขาย แล้วยังรับซื้อไข่ไก่จากฟาร์มที่อยู่ในเครือข่ายที่รู้จักกันมาขายที่หน้าร้านด้วย ซึ่งจะออกไปรับซื้อไข่ไก่จากฟาร์มอื่นๆ มาคัดแยกตามเบอร์ จะออกไปซื้อไข่ไก่ประมาณ 4 วัน/สัปดาห์ รวมๆ แล้วประมาณ 60,000 ฟอง/สัปดาห์

ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำที่ค้าขายกันมานาน มีการสั่งซื้อล่วงหน้า และที่มีเปิดหน้าร้านขายไข่ไก่ เพราะต้องการหาตลาดใหม่ๆ และอยากให้ผู้บริโภคได้ทานไข่สดใหม่ทุกวัน โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะเพิ่มการจำหน่ายไข่หน้าร้านให้ได้ถึง 30,000 ฟอง/วัน หรือประมาณ 210,000 ฟอง/สัปดาห์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณดำรงค์ เฉลิมโชคชัย หรือ หน้าร้านจำหน่ายไข่ไก่ชาติรักษาฟาร์ม 32 หมู่ 1 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา 24140 โทร.091-878-9566

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร ฉบับที่ 22