ทุเรียนนอกฤดูชุมพร ได้คุณภาพเพิ่มราคา

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การปลูกทุเรียน

จากราคา 7-8 บาทต่อกก. จนสูงได้ถึงกว่า 100 บาทต่อกก. ด้วยความต้องการทุเรียนเพื่อการส่งออกในปัจจุบัน ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกทุเรียนมากขึ้น ซึ่งในจังหวัดชุมพรมีเกษตรกรผู้ทำสวนทุเรียนมาตั้งแต่อดีตมากมาย สะสมประสบการณ์ในการทำทุเรียนคุณภาพ และทำทุเรียนนอกฤดู เพื่อรองรับความต้องการของพ่อค้าคนกลาง ประสบปัญหาทั้งทุเรียนอ่อน ภัยแล้ง ฯลฯ แต่ยังสามารถประคองต้นทุเรียน และครอบครัวของตนเองต่อมาได้

1.ทุเรียนคุณภาพ
1.ทุเรียนคุณภาพ
Advertisement-Banner-by-บริษัท-โซตัส-อินเตอร์เนชั่นแนล-จำกัด-www.sotus.co.th
Advertisement-Banner-by-บริษัท-โซตัส-อินเตอร์เนชั่นแนล-จำกัด-www.sotus.co.th

สภาพพื้นที่ปลูกทุเรียน

คุณสุรนันท์ ทองคำ เหรัญญิกสมาคมชาวสวนผลไม้ จังหวัดชุมพร เจ้าของสวนทุเรียนกว่า 100 ไร่ ผู้ผ่านประสบการณ์ในการทำสวนทุเรียนมาอย่างโชกโชน โดยเฉพาะการทำทุเรียนนอกฤดู แต่เดิมนั้นคุณสุรนันท์ได้มีโอกาสในการรับทราบข้อมูลว่าอนาคตความต้องการและราคาของทุเรียนจะสูง โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีการพัฒนาในด้านการขนส่งจากประเทศไทยไปประเทศจีน และการขนส่งภายในประเทศ จึงได้ปลูกทุเรียนเพิ่ม และยังมีสวนทุเรียนแซมด้วยต้นมะพร้าวอีกส่วนหนึ่ง สามารถทำเงินได้เป็นจำนวนมาก

2.คุณสุรนันท์-ทองคำ-ขวา-ปลูกทุเรียนนอกฤดู-ในพื้นที่กว่า-100-ไร่-จ.ชุมพร
2.คุณสุรนันท์-ทองคำ-ขวา-ปลูกทุเรียนนอกฤดู-ในพื้นที่กว่า-100-ไร่-จ.ชุมพร
3.ต้นสมบูรณ์-ให้ผลผลิตปริมาณสูง
3.ต้นสมบูรณ์-ให้ผลผลิตปริมาณสูง

การบำรุงรักษาต้นทุเรียน

ในการทำทุเรียนนอกฤดูนั้น คุณสุรนันท์ได้เผยการทำทุเรียนนอกฤดูว่าจะมีการให้สารชุดใบ ให้ยอดออกเป็นเพสลาด ให้ใส่สารแพคโคบิวทาโซลยับยั้งการเจริญเติบโต เร่งให้สารอาหารทางใบ จนกระทั่ง 50-60 วัน เริ่มมีตาดอกให้เห็น หลังจากนั้นจะต้องให้ปุ๋ย-ยาตามสภาพอากาศ และระวังศัตรูพืช จำพวกเพลี้ย หรือเชื้อรา ทำการแต่งตาดอกให้เหลือ 15 ดอกต่อช่อ เพื่อตัดแต่งในช่วงออกลูกเท่าขนาดไข่ไก่ ให้เหลือเพียง 2-3 ลูก และสุดท้ายเมื่อลูกมีขนาดโตขึ้นจนสังเกตได้ชัด ให้คัดลูกที่ดีที่สุดไว้ เน้นไว้ลูกด้านล่างมากกว่าด้านบน เพื่อป้องกันต้นทุเรียนหัก

โฆษณา
AP Chemical Thailand
4.โยงเชือกช่วยป้องกันกิ่งหัก
4.โยงเชือกช่วยป้องกันกิ่งหัก

การให้ปุ๋ยและน้ำต้นทุเรียน

เคล็ดลับสำคัญที่คุณสุรนันท์ใช้แล้วได้ผลมีอีกสิ่งหนึ่ง คือ การให้น้ำ สมบูรณ์ช่วง ม.ค.-ก.พ. รดน้ำเต็มที่เพื่อให้ได้ยอดเพิ่มอีก 1 ยอด โดยการเร่งให้น้ำวันเว้นวัน จะเห็นยอดแตกออกเป็นเพสลาด ให้รีบสะสมอาหารทางใบ งดให้น้ำในช่วงปลาย มี.ค. และเร่งให้ทุเรียนออกดอกก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถือได้ว่าเป็นความสามารถพิเศษที่ต้องผ่านการทดลองให้มีความชำนาญเป็นอย่างมาก

การบำรุงนั้นจะต้องมีการให้น้ำทุก 3 วัน ครั้งละ 20 นาที และให้ปุ๋ยทุกๆ 15 วัน ปริมาณ 1-2 กก. แล้วแต่ขนาดต้นทุเรียน มีการสอดส่องดูแลแมลงศัตรูพืช และเว้นช่วงการใช้สารเคมีก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือน และจะต้องทำการโยงเชือกเพื่อช่วยพยุงก้านทุเรียนที่รับภาระการแบกลูกทุเรียนจำนวนมาก สุดท้ายแล้วจะได้ทุเรียนคุณภาพต้นละประมาณ 70-80 ลูกต่อต้นต่อปี แต่ละลูกจะมีขนาด 4-6 กก.ต่อลูก ตามความต้องการของตลาด

5.ผลผลิตเต็มต้น
5.ผลผลิตเต็มต้น

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายผลผลิตทุเรียน

ในด้านการขายทุเรียนนั้นส่วนใหญ่สวนทุเรียนทางใต้จะขายเหมาให้แก่พ่อค้าคนกลาง แต่สำหรับคุณสุรนันท์จะจ้างตัด และคัดผลผลิตเอง เนื่องจากสามารถควบคุมคุณภาพ และปล่อยให้ลูกที่ยังไม่โตเต็มที่โตต่อไปได้ แม้ว่าจะเสียต้นทุนมากขึ้น และเสียเวลา รวมถึงความเหนื่อยมากขึ้น แต่ก็คุ้มค่ากับสิ่งที่ลงทุนลงแรงไป

นอกจากความสามารถในด้านการทำทุเรียนแล้ว คุณสุรนันท์ก็ยังเป็นคนที่มีจิตอาสา เข้าร่วมสมาคมชาวสวนผลไม้ จังหวัดชุมพร เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ ช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนด้วยกัน ซึ่งในปัจจุบันปัญหาใหญ่ของทุเรียนซึ่งต้องเร่งแก้ไขก็คงหนีไม่พ้น “ทุเรียนอ่อน” ที่ทำให้ผู้บริโภคเสียความรู้สึก แทนที่จะได้รับประทานทุเรียนสุกที่มีคุณภาพ คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนันท์ ทองคำ (เหรัญญิกสมาคมชาวสวนผลไม้ จังหวัดชุมพร)

30/1 ม.7 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร

โทร.080-525-4572