เพิ่มเพื่อน

เมืองไม้ผล

4.ผลผลิตส้มจุก ของทางสวนคุ้งคลองวัว

ดนหลีม สุนทรมาลาตี รวยด้วย ส้มจุก ขายกิโลละ 200 ทำเงิน หลายแสนบาท/ปี

“พลังเกษตร” ด้วยสโลแกนที่ว่าส่งเสริมพืชเศรษฐกิจครบวงจร ฉบับนี้ลงใต้ไปดู ส้มจุก ไม้ผลเศรษฐกิจ ของชาวจะนะ จังหวัดสงขลา เชื่อว่าผู้อ่านหลายท่านคงพอจะรู้จักส้มจุกกันบ้างแล้ว ตามสื่อแขนงต่างๆ ที่นำเสนอกันอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่น้อยคนนักที่จะทราบประวัติและข้อมูลเชิงลึกของไม้ผลชนิดนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรจนกลายเป็นไม้ผลทำเงินให้ชาวสวนจะนะ การปลูกส้มจุก ความจริงแล้วส้มจุกจะนะเป็นไม้ผลที่มีชื่อเสียงมากว่า 100 ปี เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค จนมีคำกล่าวที่ว่า “คนซื้อไม่ได้กิน คนกินไม่ได้ซื้อ” ยุคก่อนๆ เชื่อว่าส้มจุกเป็นสินค้าที่ซื้อเป็นของฝาก เนื่องจากมีรสชาติที่หวาน  หอม...

ผักเศรษฐกิจ & พืชสุขภาพ

ข้าวโพดหมัก รุ่ง! สัตว์เคี้ยวเอื้องต้องการมาก

ข้าวโพดหมัก รุ่ง! สัตว์เคี้ยวเอื้องต้องการมาก แม้กระแส โปรตีนพืช จะเกิด และค่อยๆ ไหลเข้ามาในประเทศไทย แต่ไม่ได้เกิดแบบปุ๊บปั๊บ เพราะมีตัวแปรมากมาย ทั้ง ตลาด และ การผลิต ตรงกันข้าม โปรตีนสัตว์ ตลาดต้องการบริโภคตลอด ไม่ว่า เนื้อ นม หรือ ไข่ ได้รับความนิยม การผลิตข้าวโพดหมัก รูปแบบการผลิต หรือการเลี้ยงสัตว์ มีทั้งในและนอกโรงเรือน ควบคู่กันตามประเภทสัตว์ที่เลี้ยง ต้นทุนหลักยังเป็นเรื่อง “อาหาร”...

สัตว์บก

ข้าวโพดหมัก รุ่ง! สัตว์เคี้ยวเอื้องต้องการมาก

ข้าวโพดหมัก รุ่ง! สัตว์เคี้ยวเอื้องต้องการมาก แม้กระแส โปรตีนพืช จะเกิด และค่อยๆ ไหลเข้ามาในประเทศไทย แต่ไม่ได้เกิดแบบปุ๊บปั๊บ เพราะมีตัวแปรมากมาย ทั้ง ตลาด และ การผลิต ตรงกันข้าม โปรตีนสัตว์ ตลาดต้องการบริโภคตลอด ไม่ว่า เนื้อ นม หรือ ไข่ ได้รับความนิยม การผลิตข้าวโพดหมัก รูปแบบการผลิต หรือการเลี้ยงสัตว์ มีทั้งในและนอกโรงเรือน ควบคู่กันตามประเภทสัตว์ที่เลี้ยง ต้นทุนหลักยังเป็นเรื่อง “อาหาร”...

สัตว์นำ้

3.กระชังเลี้ยงปลาน้ำเงิน

บางปะกงฟาร์ม เลี้ยงกุ้งขาว-กุ้งก้าม 20 บ่อ ทดลองเลี้ยง “ปลาน้ำเงิน” ในกระชัง

บนพื้นที่หลายร้อยไร่ ติดแม่น้ำบางปะกง ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ถูกพัฒนาเป็น “ฟาร์ม” ปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด และบางส่วนเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งกุ้งและปลา และในแม่น้ำบางปะกงเลี้ยงปลาในกระชังจนประสบความสำเร็จหลายเรื่อง แต่บางเรื่องเป็นเพียงงานวิจัยที่ต้องนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจ คุณวิทูร สุนทรเสณี คือ เจ้าของตัวจริง “ บางปะกงฟาร์ม ” ที่ได้ปั้นดินแดนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และประมง และเป็นสถานที่พักผ่อนของเพื่อนๆ เนื่องจากบรรยากาศแม่น้ำบางปะกงนั้นคลาสสิกไม่น้อย ภายในเวลา ...

ยางเศรษฐกิจ

จากยางก้อนถ้วยเพชรบูรณ์ สู่สวน ยาง ยั่งยืน/ท่าแซะโมเดล

แม้คนในการยางพาราจะมองว่า กยท. หรือ การยางแห่งประเทศไทย กำลังไม่เพียงพอที่จะผลักดันอุตสาหกรรม ยาง ทั้งระบบให้แข็งแกร่ง แข่งขันกับประเทศอื่นได้ แต่องค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดกฎเกณฑ์กติกาต่างๆ ระหว่างสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กับ เอกชน ผู้ลงทุนในอุตสาหกรรม ให้มีความเป็นธรรมอยู่บ้าง การผลิตและแปรรูปยางพารา โดย กยท. ในจังหวัดต่างๆ ก็จับมือกับชาวสวนยาง และ กลุ่มสหกรณ์การยาง เพื่อร่วมกันทำงานการปลูกและแปรรูปยางพาราให้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว ตามฐานานุรูปของแต่ละคน ยกตัวอย่าง กยท. จังหวัดชุมพร ที่มี...

ไม้ดอกไม้ประดับ

4.มันสำปะหลังหัวใหญ่ น้ำหนักดี

ปุ๋ยอินทรีย์ตรา สิงห์ยิ้ม คุณภาพสูง เพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิด อย่าเชื่อใคร..ถ้าปุ๋ยยังไม่ลงดิน!!

สิงห์ยิ้มกรุ๊ป SYG มีบริษัทในเครือ บริษัท ปุ๋ยราชพฤกษ์ จำกัด (RPF.) ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ภายใต้แบรนด์ “ปุ๋ยตรา สิงห์ยิ้ม ” บริษัท เอสวายจี สมาร์ทฟาร์ม จำกัด (SYF.) ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง และการทำเกษตรอินทรีย์ บริษัท เซ็นไลออน จำกัด (ZEL) ออกแบบผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร บริษัท...

พืชพลังงาน

BIO HUB ASIA 12 กลุ่มธุรกิจ ตอบโจทย์ BCGs MODEL

BIO HUB ASIA จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นกลุ่มองค์กร ที่นำเทคโนโลยีเข้ามา บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้ตอบโจทย์และบรรลุเป้าหมาย ไม่ใช่แค่กับเรา แต่กับโลกด้วย เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น สวนทางกันกับทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น น้ำ พลังงาน หรือแม้แต่อาหาร ที่มีแต่จะลดถอย จนกำลังเข้าขั้นวิกฤต ขณะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ มีป่า แหล่งน้ำ และพลังงานที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ จะขาดก็แต่การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีเท่านั้น การให้ความรู้แก่เกษตรกร BIO HUB เกิดขึ้นมาจากการรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่ขาดโอกาสทางการตลาด...

ข่าวเกษตร

สมาคมกุ้งตะวันออกไทย จัดงาน

สมาคมกุ้งตะวันออกไทย ผนึกกำลัง จัด งานสัตว์น้ำไทย 2020 ฟันธง เกษตรกรเข้าร่วมงาน 1,500/วัน

กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งกับงาน “สัตว์น้ำไทย 2020” THAI AQUA EXPO 2020 ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูล โฮเทลแอนด์กอล์ฟ นำทีมจัดงานโดย คุณบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมกุ้งตะวันออกไทย คุณพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย คุณสมประสงค์...