เพิ่มเพื่อน

เมืองไม้ผล

นวัตกรรม.. เครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อน ประหยัดพลังงาน Heat Pump Dryer

ประเทศไทย เป็นเมือง “เกษตร” มีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย และมักพบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ล้นตลาด  การแปรรูปสินค้าเกษตรจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อยืดระยะเวลาการเก็บรักษาคุณภาพได้นานขึ้น อีกทั้งสร้างมูลค่าและตอบโจทย์กับลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ต้องการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมากขึ้น “การอบแห้ง” เป็นวิธีการแปรรูปที่รักษาคุณภาพและคงคุณค่ามากที่สุด สามารถเพิ่มมูลค่าให้สินค้าอย่างมาก ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ในต้นทุนที่ประหยัด การผลิตเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อน บริษัท การันตี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล และเครื่องจักรนวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่คิดค้นเพื่อให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ด้านประหยัดพลังงาน เป็นเวลากว่า 30 ปี โดยมี...

ผักเศรษฐกิจ & พืชสุขภาพ

กลุ่มวิสาหกิจฯ แปลงใหญ่ข้าวโพดช็อป อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ผลิตข้าวโพดหมักคุณภาพ ป้อนตลาดในและต่างประเทศ

“ข้าวโพด” เป็นพืชที่นำมาให้เป็นอาหารสัตว์มากขึ้น เพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง และ โปรตีนสูง โดยเฉพาะการนำต้นข้าวโพดระยะให้ฝัก เป็นน้ำนม 50% และเก็บเกี่ยวไว้ในสภาพสุญญากาศ เป็นการถนอมพืชอาหารสัตว์ไว้ในสภาพหมักอยู่ได้นาน คุณค่าทางอาหารไม่เปลี่ยน ซึ่งข้าวโพดเป็นพืชที่ปลูกได้ตลอดทั้งปี ถ้ามีระบบน้ำ ผลผลิตสูง เมื่อนำข้าวโพดมาหมัก ใช้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง อย่าง โคเนื้อ โคนม ควาย แพะ แกะ จะทำให้สัตว์เหล่านี้โตเร็ว โดยเฉพาะนำข้าวโพดหมัก (corn...

สัตว์บก

บุญศิริควายงาม บุรีรัมย์ เติบโตจากขายอาหารสัตว์ซีพี

ดินแดนที่ราบสูงอีสานกันดารด้วยน้ำ แต่พื้นที่กว้างใหญ่ ประชากรมากกว่าทุกภาคของประเทศ ดังนั้น “ชาวอีสาน” จึงต้องเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลายจังหวัด มีการปลูก พืชอาหารสัตว์ หลายชนิด ไว้เสริม อาหารข้น ที่มีราคาแพง วัวเนื้อ วัวนม แพะ และ ไก่เนื้อ คือปศุสัตว์ ที่ทำรายได้หลักของบางฟาร์ม และเป็นอาชีพเสริมของหลายๆ คน การเลี้ยงควาย ณ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ บนเนื้อที่ 10 กว่าไร่ ถูกพัฒนาเป็นฟาร์มเลี้ยง...

สัตว์นำ้

แนวทางผลิตกุ้ง ป้อนตลาดโลก 2566

ประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่ 7 ส่งกุ้งป้อนตลาดโลก แต่ชริมพ์บอร์ดวางเป้าส่งออกปี 2565 จำนวน 400,000 ตัน อีก 3 เดือน จะทำได้หรือไม่?? ส่วนปี 2566 คงจะวางเป้ามากกว่าสี่แสนตัน ซึ่งเป็นภารกิจของคนในวงการกุ้งโดยตรง แนวทางการผลิตกุ้ง เรื่องนี้  อาจารย์วินิจ ตันสกุล  และ  รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ  2 ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการตลาดและการผลิตกุ้งเพื่อ ส่งออก ได้ให้ทัศนะต่อหน้าผู้ร่วมงาน...

ยางเศรษฐกิจ

จากยางก้อนถ้วยเพชรบูรณ์ สู่สวน ยาง ยั่งยืน/ท่าแซะโมเดล

แม้คนในการยางพาราจะมองว่า กยท. หรือ การยางแห่งประเทศไทย กำลังไม่เพียงพอที่จะผลักดันอุตสาหกรรม ยาง ทั้งระบบให้แข็งแกร่ง แข่งขันกับประเทศอื่นได้ แต่องค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดกฎเกณฑ์กติกาต่างๆ ระหว่างสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กับ เอกชน ผู้ลงทุนในอุตสาหกรรม ให้มีความเป็นธรรมอยู่บ้าง การผลิตและแปรรูปยางพารา โดย กยท. ในจังหวัดต่างๆ ก็จับมือกับชาวสวนยาง และ กลุ่มสหกรณ์การยาง เพื่อร่วมกันทำงานการปลูกและแปรรูปยางพาราให้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว ตามฐานานุรูปของแต่ละคน ยกตัวอย่าง กยท. จังหวัดชุมพร ที่มี...

ไม้ดอกไม้ประดับ

4.มันสำปะหลังหัวใหญ่ น้ำหนักดี

ปุ๋ยอินทรีย์ตรา สิงห์ยิ้ม คุณภาพสูง เพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิด อย่าเชื่อใคร..ถ้าปุ๋ยยังไม่ลงดิน!!

สิงห์ยิ้มกรุ๊ป SYG มีบริษัทในเครือ บริษัท ปุ๋ยราชพฤกษ์ จำกัด (RPF.) ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ภายใต้แบรนด์ “ปุ๋ยตรา สิงห์ยิ้ม ” บริษัท เอสวายจี สมาร์ทฟาร์ม จำกัด (SYF.) ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง และการทำเกษตรอินทรีย์ บริษัท เซ็นไลออน จำกัด (ZEL) ออกแบบผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร บริษัท...

พืชพลังงาน

ปัญณวัฒน์ ชุมทอง แม่ทัพ “ ท่องไร่ ลุยสวน ” สร้างเกษตรกรให้รวย ด้วยปุ๋ยนวัตกรรม iAT

ร้อยละ 80-90% ของเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ต้องสูญเสียเม็ดเงินจำนวนมหาศาล กับการลงทุนทำเกษตร การใช้ปุ๋ยเคมีเชิงเดี่ยวและทำเกษตรยุคเก่า โดยใช้ปุ๋ยเคมีสะสมมานานและต่อเนื่องทุกๆ ปี การใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น ต้นทุนจึงเพิ่มสูงขึ้น หากพืชนำไปใช้ไม่หมดจะส่งผลกระทบและตกค้างในดิน และผลผลิตตกต่ำ การให้ความรู้แก่เกษตรกร คุณปัญณวัฒน์ ชุมทอง หรือ คุณตะวัน รองประธาน บริษัท ไอเอที 2016 จำกัด เป็นแม่ทัพใหญ่ในการขับเคลื่อนธุรกิจปุ๋ยอัยย์เอที ลงพื้นที่ “ ท่องไร่...

ข่าวเกษตร

ม.มหิดล วิจัยพบสารสกัด “สาหร่ายผมนาง” มีฤทธิ์ยับยั้งโรคระบาดในกุ้ง

วิชา “กายวิภาคศาสตร์” ไม่เป็นเพียงวิชาสำหรับนักศึกษาแพทย์ หรือนักศึกษา ในสาขาที่เตรียมพร้อมสู่วิชาชีพบุคลากรทางการแพทย์ แต่ยังครอบคลุมไปถึงการศึกษาโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่รวมถึงในสัตว์ และพืช ปัญหาและอุปสรรคในบ่อกุ้ง รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มุ่งศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดโรคระบาดใน กุ้งขาว และกุ้งกุลาดำ ซึ่งเป็นสัตว์น้ำเค็มเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ตั้งแต่เมื่อครั้งที่เกิดการระบาดของ...