เพิ่มเพื่อน

เมืองไม้ผล

พงศธร… ปราชญ์ ทุเรียน อินทรีย์เคมี รวย เพราะทำ “ต้น” ให้สมบูรณ์

เมื่อ “ทุเรียนไทย” ถูกส่งไปแข่งกับ ทุเรียน มาเลฯ เวียดนาม เป็นต้น ในประเทศจีน แน่นอน “รสชาติ” หอม หวาน มัน เป็นเครื่องตัดสิน สิ่งหนึ่งที่ ชาวสวน พ่อค้า และ รัฐบาล ขาดความสนใจ ก็คือ พันธุกรรม หรือ สายพันธุ์ทุเรียน ที่ให้รสชาติต่างกัน...

ผักเศรษฐกิจ & พืชสุขภาพ

แร่ ซิลิคอน ใน ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ เพิ่มสมรรถนะดินและพืชให้แข็งแรง

หากเอ่ยถึง “ซิลิคอน” วงการเกษตรเริ่มรู้จักกันมากขึ้น บทความนี้จะนำผู้อ่านไปพบกับซิลิคอนคุณภาพสูง เรียกว่า “แอคทีฟซิลิคอน” ที่แตกตัวมากกว่า 5600 ppm  ทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกๆ ปี การเพาะปลูกพืชต่างๆ นั้นจะดึงธาตุซิลิคอนจากดินออกไปใช้ 8-48 กก./ไร่ ประกอบกับการสูญเสีย อินทรียวัตถุ OM และ แร่ธาตุต่างๆ ในดิน ส่งผลให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดความสามารถในการอุ้มน้ำ...

สัตว์บก

อันดามันฟาร์มแพะ เน้นผลิตพ่อ/แม่พันธุ์บอร์ สายพันธุ์แอฟริกา ป้อนตลาดในและนอก

แพะเศรษฐกิจ คราวนี้ ล่องใต้กันอีกครั้ง ตามไปดูการเลี้ยงแพะพันธุ์บอร์ ของ คุณนพดล พรหมนุช หรือ คุณอันดา เจ้าของ " อันดามันฟาร์มแพะ "  ที่ 140 ม.1 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ดินแดนที่ได้ชื่อว่า “ฝนแปดแดดสี่” นั่นคือ มีฝนตก 8...

สัตว์นำ้

คุณวิทยา ศุภศิริโภคา ขับเคลื่อนอาหารกุ้ง โภคาฟีด เติบโต เพราะ “ความสด” วัตถุดิบ

ในวงการอาหารกุ้ง ต้องยอมรับว่า บริษัท โภคาฟีด จำกัด เป็นบริษัทขนาดกลาง มุ่งผลิตอาหารกุ้ง ยึดผู้เลี้ยงภาคกลางเป็นหลัก เนื่องจากภาคกลางอุดมด้วยน้ำจืด เกษตรกรรายย่อยเลี้ยง กุ้งก้ามกราม เพราะให้ผลตอบแทนทางธุรกิจได้ดี โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น การผลิตอาหารกุ้ง คุณวิทยา ศุภศิริโภคา เจ้าของโภคาฟีด เห็นตลาดชัดเจน จึงได้ลงทุนผลิต “อาหารผง” สำเร็จรูป เมื่อปี 2528 เกษตรกรนำไปผสมกับ “ปลาสด” เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ได้ไซซ์ที่แพกุ้งต้องการ การผลิตอาหารผงสำเร็จรูปเพื่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ต้องมาจาก...

ยางเศรษฐกิจ

จากยางก้อนถ้วยเพชรบูรณ์ สู่สวน ยาง ยั่งยืน/ท่าแซะโมเดล

แม้คนในการยางพาราจะมองว่า กยท. หรือ การยางแห่งประเทศไทย กำลังไม่เพียงพอที่จะผลักดันอุตสาหกรรม ยาง ทั้งระบบให้แข็งแกร่ง แข่งขันกับประเทศอื่นได้ แต่องค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดกฎเกณฑ์กติกาต่างๆ ระหว่างสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กับ เอกชน ผู้ลงทุนในอุตสาหกรรม ให้มีความเป็นธรรมอยู่บ้าง การผลิตและแปรรูปยางพารา โดย กยท. ในจังหวัดต่างๆ ก็จับมือกับชาวสวนยาง และ กลุ่มสหกรณ์การยาง เพื่อร่วมกันทำงานการปลูกและแปรรูปยางพาราให้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว ตามฐานานุรูปของแต่ละคน ยกตัวอย่าง กยท. จังหวัดชุมพร ที่มี...

ไม้ดอกไม้ประดับ

4.มันสำปะหลังหัวใหญ่ น้ำหนักดี

ปุ๋ยอินทรีย์ตรา สิงห์ยิ้ม คุณภาพสูง เพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิด อย่าเชื่อใคร..ถ้าปุ๋ยยังไม่ลงดิน!!

สิงห์ยิ้มกรุ๊ป SYG มีบริษัทในเครือ บริษัท ปุ๋ยราชพฤกษ์ จำกัด (RPF.) ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ภายใต้แบรนด์ “ปุ๋ยตรา สิงห์ยิ้ม ” บริษัท เอสวายจี สมาร์ทฟาร์ม จำกัด (SYF.) ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง และการทำเกษตรอินทรีย์ บริษัท เซ็นไลออน จำกัด (ZEL) ออกแบบผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร บริษัท...