Full Circle Biotechnology เปิดตัวผงโปรตีนแบรนด์ “แมลงทอง” สูตรโปรตีนทดแทนปลาป่น เพื่อการเลี้ยงกุ้ง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

‘ปลาป่นและกากถั่วเหลือง’ คือ แหล่งอาหารโปรตีนสูง ซึ่งถูกใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการนำไปใช้เพื่อเป็นอาหารเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ทว่าจากวิกฤตค่าอาหารสัตว์ที่พุ่งสูงอย่างไม่มีทีท่าจะลดลง อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายอย่าง ทั้งต้นทุนค่าขนส่ง ราคาน้ำมันในตลาดโลก สภาพเศรษฐกิจ วิกฤตการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครน ฯลฯ ส่งผลให้วัตถุดิบต่างๆ มีราคาแพง และขาดตลาด ทำให้เกษตรกรต่างโอดครวญ โดยเฉพาะในแวดวงอุตสาหกรรม / ปศุสัตว์, ผู้ประกอบการ และเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้เฉพาะผู้ที่เพาะเลี้ยงกุ้ง ซึ่งต้องแบกรับต้นทุน เลี้ยงจับขาย ทุนหาย กำไรหด กระทบอย่างหนัก

ทางออกที่ดูจะเข้าท่าที่สุดตอนนี้ นั่นคือ แนวทางการลดต้นทุนอาหารสัตว์ดังกล่าว และหันมาใช้ ‘โปรตีนทดแทน’ ที่ทุกคนทราบดี คือ ‘หนอนแมลงวันลายหรือแมลงทหารเสือดำ (Black Soldier Fly – BSF) ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการ อุดมไปด้วยสารอาหารโปรตีนและแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ เพราะฉะนั้น ‘การเพาะเลี้ยงแมลงโปรตีน’ สำหรับเป็นอาหารสัตว์ จึงเป็นโปรตีนทางเลือกที่สามารถใช้เป็นอาหารให้กับสัตว์ได้หลายชนิด

1.คณะผู้ร่วมก่อตั้ง Full Circle Biotechnology 1.คุณ ณัฐนนท์ (ซ้าย) 2.Mr.Felix (กลาง) 3.Dr.Shivan (ขวา)
1.คณะผู้ร่วมก่อตั้ง Full Circle Biotechnology 1.คุณ ณัฐนนท์ (ซ้าย) 2.Mr.Felix (กลาง) 3.Dr.Shivan (ขวา)

ทางรอด ! คนเลี้ยงกุ้งเลือกแบรนด์ “แมลงทอง” สูตรอาหารโปรตีนสูง-ราคาต่ำ

ปัจจุบัน มีบริษัทที่ก่อตั้งร่วมกันเพื่อผลิต พัฒนา และวิจัยอาหารสัตว์ จากหนอนแมลง ในนาม Full Circle Biotechnology โดยผู้ร่วมก่อตั้ง 3 ท่าน ได้แก่

  • Mr.Felix Collins , Managing Director and Founder (กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง)
  • Dr.Shivan Chetty , Chief Scientific Officer and Co-founder (หัวหน้าเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์และผู้ร่วมก่อตั้ง)
  • คุณ ณัฐนนท์ บุญหล้า (เต้), Operations Lead and Co-founder (หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้ง)

โดยทั้ง 3 ท่านมีความสนใจและมีแนวคิดเดียวกันที่ต้องการสร้างแหล่งอาหารที่ลดการใช้คาร์บอนและสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้การขับเคลื่อนของ Full Circle Biotechnology ได้มีการพัฒนางานวิจัยและระบบการเพาะเลี้ยง ‘หนอนแมลงวันลาย’ โดยกระบวนการ คือ นำมาเลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่มีการวิจัยขึ้นมา พร้อมผสมตัวแบคทีเรียและจุลินทรีย์หลากหลายชนิดซึ่งมีงานวิจัยจากต่างประเทศรองรับ โดยนำมาคำนวณตามอัตราสูตรและความเข้มข้นที่แตกต่างกัน จนได้มาเป็นสูตรอาหาร ในการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อที่จะนำผลผลิตที่ได้มาผ่านกระบวนการแปรรูปเปลี่ยนเป็น ‘ผง’ และนำไปเลี้ยงสัตว์ เช่น ผสมกับน้ำ หรือคลุกเคล้ากับอาหาร สำหรับเพาะเลี้ยงกุ้ง เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต เพิ่มอัตรารอด และทดแทนวัตถุดิบอย่างปลาป่นและกากถั่วเหลืองนั่นเอง

ไม่ใช่เพียงแค่ต่อยอดงานวิจัย ‘สูตรอาหารสัตว์ที่ทำจากแมลงวันลาย’ แต่ Full Circle Biotechnology ยังมุ่งมั่นในการสนับสนุน ช่วยเหลือ และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการหรือเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือที่เห็นได้ชัดเจนในที่นี้ คือ เกษตรกรเลี้ยงกุ้งที่สนใจจะนำผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลายไปทดลองใช้ โดยขณะนี้ทางบริษัทยัง ‘เปิดรับพาร์ทเนอร์’ ที่สนใจนำผลิตภัณฑ์ไปทดลองใช้เลี้ยงกุ้งในฟาร์ม หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ในเชิงพาณิชย์ สามารถนำไปเป็นส่วนผสมวัตถุดิบเพื่อผลิตหรือทำการตลาดเพื่อจัดจำหน่ายต่อได้

2.ห้องเพาะเลี้ยง
2.ห้องเพาะเลี้ยง
3.ถาดเพาะเลี้ยง
3.ถาดเพาะเลี้ยง

ต่อยอดงานวิจัยคุณภาพมาตรฐานสากล สู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์

ในส่วน Profile Company รวมทั้ง Background ของผู้บริหารนั้น โดย Mr. Felix Collins ก่อนหน้านี้ อยู่ในแวดวงการศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับแมลงตั้งแต่ปี 2017 (พ.ศ.2560) โดยปี 2018-2019 ในขณะนั้นประเทศไทยยังมีคนเพาะเลี้ยงแมลงวันลายไม่มากนัก ทั้งๆ ที่เป็นแหล่งอาหารให้โปรตีนสูง ด้วยเหตุนี้ Mr. Felix จึงมีแนวคิดและพยายามจะหาช่องทางสร้างการรับรู้และต่อยอดองค์ความรู้นี้ให้แพร่หลายและเข้าถึงเกษตรกรกลุ่มปศุสัตว์ให้มากขึ้น เพื่อมุ่งหวังเป็นการสร้างอาชีพ ทำให้เกษตรกรลดรายจ่ายและมีรายได้เพิ่มจากการเลี้ยงหนอนแมลง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สูตรอาหาร “แมลงทอง” ที่พัฒนาขึ้นจากแมลงวันลาย เกิดขึ้นเมื่อตอนเกิดโควิดฯ ระบาดหนัก โดย Mr. Felix , Dr.Shivan, และคุณณัฐนนท์ (คุณเต้) ที่ทำงานด้านวิจัยและอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นกัน ได้ร่วมมือกันพัฒนาสูตรอาหารนี้ขึ้นมา โดยใช้แบคทีเรีย จุลินทรีย์ ในการหมักที่สามารถเพิ่มคุณค่าอาหารให้ได้คุณภาพดีกว่าเดิมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น“โดยจุลินทรีย์และแบคทีเรียต้นที่ทางเราใช้นั้นได้รับการยอมรับในวงการวิจัยสากล เป็นแบคทีเรียทั่วไปที่พบได้ตามธรรมชาติกว่า 10 ชนิด นำมาพัฒนาภายใต้สูตรของเรา ส่วนตัวแมลงนั้นก็เป็นสายพันธุ์ที่พบได้ในประเทศไทย ซึ่งโดยธรรมชาติแมลงชนิดนี้นั้นไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ปัจจุบันเริ่มมีผู้ที่เพาะไข่แมลงวันลายมากขึ้น ทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการเพาะเลี้ยงแมลงวันนี้ ขั้นตอนเลี้ยงไม่ยาก ต้นทุนการเลี้ยงต่ำ และแมลงเติบโตเร็ว”

คุณเต้ กล่าวเสริมว่า ขณะนี้ได้ทำตลาดโดยส่งมอบผลิตภัณฑ์ “แมลงทอง” ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงสุกร นำไปทดลองใช้ ซึ่งผลตอบรับดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสัตว์น้ำ ทำให้กินอาหารดี เจริญเติบโตดี  อัตราแลกเนื้อได้มาตรฐาน พร้อมกับกำลังดำเนินการขอใบอนุญาตกับกรมประมงเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานเป็นลำดับต่อไป

ผลการทดลอง ในกุ้งขาวแวนนาไม
ผลการทดลอง ในกุ้งขาวแวนนาไม

กระบวนการผลิตผงโปรตีนจากแมลงวันลาย

สำหรับกระบวนการผลิตผงโปรตีนจากแมลงวันลาย ภายใต้บริษัท Full Circle Biotechnology เริ่มจากสร้างโกดังหรือโรงเรือนเพื่อเพาะเลี้ยงแมลงวันลายตามมาตรฐาน ควบคุมความชื้น แสง อุณหภูมิตามมาตรฐาน (เพาะเลี้ยงกึ่งธรรมชาติ กึ่งปิดที่สามารถควบคุมได้ด้วย) และจำแนกห้องการเพาะเลี้ยง คือ เลี้ยงระยะอนุบาล ระยะหนอน ระยะดักแด้ จนกลับกลายเป็นแมลงบิน ซึ่งก็จะเก็บไข่จากระยะแมลงบิน เพื่อนำไปฟักเลี้ยงระยะอนุบาลในรุ่นต่อไป

ในส่วนการแปรรูปแมลงเป็นอาหารสัตว์พบว่า ภายใต้กระบวนการผลิตโดย บริษัท Full Circle Biotechnology สามารถผลิต ‘ผงโปรตีน’ ที่มีอัตราโปรตีนต่อกรัม มากกว่ากากถั่วเหลืองเสียอีก พร้อมทั้งยังอุดมด้วยวิตามิน แร่ธาตุ และ ไบโอติกคอมพาวด์ ที่จำเป็นสำหรับสัตว์ ทำให้สัตว์โตไว แข็งแรง ซึ่งจะสามารถช่วยให้ลดการใช้ยาปฏิชีวนะได้อีกด้วย

คุณเต้บอกด้วยว่าผลการวิจัยสำหรับการใช้ผงโปรตีน “แมลงทอง” นำไปเป็นอาหารเสริมใช้เลี้ยงกุ้ง ผลวิจัยออกมาดีมากๆ โดยพบว่าสามารถทำให้การเลี้ยงกุ้งมีอัตราแลกเนื้อดีขึ้น เป็นความหวังใหม่ เกษตรกรยิ้มได้

5.ตัวอ่อน หนอนแมลงวันลาย
5.ตัวอ่อน หนอนแมลงวันลาย

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แมลงทอง

เมื่อถามถึงราคาและช่องทางจำหน่าย โดยปัจจุบัน Full Circle Biotechnology จัดจำหน่ายเองในราคาไม่แพง ให้กับโรงงานหรือร้านตัวแทนจำหน่ายที่สนใจ และมีแจกจ่ายให้กับเกษตรกรทดลองนำไปใช้ ซึ่งยังไม่ได้จำหน่ายในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากอยู่ในเฟสของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สำหรับเป้าหมายของทีมวิจัยภายใต้ Full Circle Biotechnology ในปีนี้และในอนาคต โดยผู้บริหารและทีมวิจัยชุดนี้ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทยไว้อย่างน่าสนใจ โดยมองว่า งานวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารทดแทนอาหารสัตว์จะเข้ามามีบทบาท และเป็นทางเลือกหลักที่เกษตรกรจะหันมาใช้ในอนาคตอันใกล้ เพราะด้วยราคากับประสิทธิภาพที่ใช้เลี้ยงสัตว์ไม่ได้ด้อยไปกว่าโปรตีนอาหารสัตว์แบบเดิม

อีกทั้งราคาต้นทุนการผลิตสามารถควบคุมได้และค่อนข้างเสถียร เมื่อเปรียบเทียบกับกากถั่วเหลือง, ปลาป่น ซึ่งราคาขึ้นลง และมีแต่จะสูงขึ้น โดยผลิตภัณฑ์สูตรอาหาร “แมลงทอง” ภายใต้ Full Circle Biotechnology ได้เปิดโอกาสให้สำหรับคนที่พร้อมที่จะรับผลิตภัณฑ์ไปทดลองใช้ ซึ่งหากมีผู้รับไปทดลองใช้จำนวนมากขึ้น บริษัทก็จะสามารถเก็บข้อมูลฟาร์มเข้ามาเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

6.หนอนแมลงวันลาย โตเต็มวัย
6.หนอนแมลงวันลาย โตเต็มวัย
7.ผงจากการแปรรูป หนอนแมลงวันลาย
7.ผงจากการแปรรูป หนอนแมลงวันลาย

แนวโน้มในอนาคต

โดยมองว่า ในอนาคตเทรนด์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์จะค่อยๆ เปลี่ยนมาอยู่ในรูปแบบของการเลือกใช้ โปรตีนทดแทนอาหารสัตว์ และการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์โดยตระหนักในเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์มากยิ่งขึ้น ซึ่งหมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยพัฒนา และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะเข้ามามีบทบาท และมีโอกาสที่สดใส ที่ธุรกิจจะเติบโตไปได้ในระยะยาว

หากท่านใดสนใจเป็นพาร์ทเนอร์ สนใจนำผลิตภัณฑ์ “แมลงทอง” ไปทดลองใช้เลี้ยงกุ้งในฟาร์ม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 020-499-655