2.คุณภาพต้องผ่าน ถึงจะลงบ่อได้
2.คุณภาพต้องผ่าน ถึงจะลงบ่อได้

MS FARM สุดยอดฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งขาว กุ้งแข็งแรง โตดี เลี้ยงแล้วมีกำไร

วันนี้ทีมงานบุกมายัง จ.ฉะเชิงเทรา อีกครั้ง เพื่อมาพบกับฟาร์มอนุบาลลูกกุ้ง MS FARM ฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งขาววานาไม แม่นอกแท้ 100% ที่มีเทคนิคการอนุบาลไม่เหมือนใคร นั่นคือ การอนุบาล 2 น้ำ

ซึ่งนิตยสารสัตว์น้ำได้นำเสนอเทคนิคและวิธีการไปแล้วใน 2-3 ฉบับที่ผ่านมา รวมถึงเคล็ดลับการอนุบาลในโรงเรือนระบบปิด เพื่อคุณภาพของลูกกุ้ง วันนี้เราจะมาสรุปกันอีกครั้งว่าทำไมเวลาซื้อลูกกุ้ง ต้องใช้ลูกกุ้ง MS.FARM เท่านั้น

1.กุ้งระยะ P5 ที่เริ่มทำการย้ายฟาร์ม
1.กุ้งระยะ P5 ที่เริ่มทำการย้ายฟาร์ม

การเพาะเลี้ยงกุ้งขาววานาไม

ลูกกุ้งจาก MS FARM คือ ลูกกุ้งขาววานาไม แม่นอกแท้ 100% ผ่านกระบวนการเลี้ยงแม่กุ้งจากฟาร์มเพาะที่มีคุณภาพอันดับต้นๆ ของประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่ง “นอเพลียส” คุณภาพ และแข็งแรง “ปัจจัยสำคัญของโรงอนุบาล คือ สายพันธุ์กุ้งที่นำมาเลี้ยง ที่ MS. FARM เราจะใช้นอเพลียสจากกุ้งแม่นอกแท้ 100% เท่านั้น

ด้วยประสบการณ์ในวงการกุ้งหลายสิบปี ทำให้เรารู้ว่าเดือนไหนมีการสั่งซื้อแม่กุ้งเข้ามาเท่าไร และใครเป็นคนสั่ง ดังนั้นไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะเจอซื้อนอเพลียสจากฟาร์มเหล่านั้นมาอนุบาลในฟาร์มของเรา อีกทั้งฟาร์มเพาะที่มีศักยภาพในการสั่งซื้อแม่กุ้งเองนั้นหมายความว่าเขาต้องมีศักยภาพในการผลิตนอเพลียสด้วยเช่นกัน” คุณสุรพงษ์ เจ้าของ MS. FARM กล่าวถึงที่มาของนอเพลียสกุ้ง

2.คุณภาพต้องผ่าน ถึงจะลงบ่อได้
2

การบริหารจัดการบ่อกุ้ง

กระบวนการผลิตลูกกุ้งของ MS. FARM” เริ่มต้นจากการนำนอเพลียสมาปล่อยในอ่างอนุบาล ทางฟาร์มจะมีกระบวนการทำน้ำนาน 10-15 วัน โดยใช้น้ำเค็มจากนาเกลือเป็นหลัก เมื่อลงน้ำในบ่อพักแล้ว ทำการทรีตน้ำกับคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค รวมถึงการตรวจเชื้อโรคในน้ำก่อนการใช้ จากนั้นจะเริ่มลงนอเพลียสในอ่างอนุบาล

โดยช่วงแรกจะเน้นให้ลูกกุ้งกินอาร์ทีเมียเป็นหลักวันละ 4 มื้อ รวมถึงอาหารเสริมต่างๆ ที่จะช่วยให้กุ้งแข็งแรง เมื่อลูกกุ้งเข้าระยะ P5 ทางฟาร์มจะเริ่มทำการย้ายลูกกุ้งไปอีกฟาร์ม เพื่อให้ไปเจอน้ำใหม่ สถานที่ใหม่ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้กุ้งปลอดเชื้อ เกษตรกรสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้ลูกกุ้งที่แข็งแรงไปเลี้ยงแน่นอน เมื่อลูกกุ้งย้ายไปฟาร์มใหม่แล้วจะเลี้ยงต่อไปจนเข้า P13 จึงจะเริ่มออกลูกกุ้งขาย

นอกจากนี้ก่อนที่จะออกลูกกุ้งในขนาด P13 ทางฟาร์มจะมีการคัดขนาดลูกกุ้งก่อน แบ่งออกเป็น เกรด A คือ ลูกกุ้งที่มีการเข้าระยะก่อน โตก่อน และออกขายได้ก่อน ส่วน เกรด B คือ ลูกกุ้งไซซ์รองที่ต้องเลี้ยงต่อเพื่อขุนให้ขึ้นเกรด A และจึงจะจำหน่ายออกไปได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้ลูกค้าได้ไซซ์ลูกกุ้งที่เสมอกัน โดยทางฟาร์มจะออกลูกกุ้ง เกรด A เท่านั้น

3.กุ้ง P 13 พร้อมออก
3.กุ้ง P 13 พร้อมออก

เคล็ดไม่ลับการอนุบาลลูกกุ้ง ระบบโรงเรือนปิด

คุณสุรพงษ์ได้เล่าถึงที่มาของการปรับปรุงระบบฟาร์มว่า เดิมทีที่ฟาร์มจะมีรูปแบบเป็นฟาร์มเปิดทั้งหมด แต่ที่ผ่านมามักเจอปัญหาเรื่องสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงกะทันหัน ยิ่งในช่วงอากาศสวิงจะคาดเดายาก ทำให้ลูกกุ้งที่อนุบาลมีอัตราการรอดต่ำ ไม่แข็งแรง และเข้าระยะช้า

จนเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา มีฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งบางแห่งเริ่มทำระบบโรงเรือนปิดขึ้นมา ซึ่งผลที่ได้รับ คือ ลูกกุ้งที่อนุบาลมีอัตราการรอดสูงขึ้น กุ้งติดมากขึ้น และเมื่อนำผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกับบ่อธรรมดา สิ่งที่เห็นชัด คือ ปริมาณกุ้งในโรงเรือนปิด มีเปอร์เซ็นต์รอด 50% ขึ้นไป แต่ในโรงเรือนเปิด กลับมีกุ้งรอดต่ำกว่า 50% สาเหตุนี้จึงเป็นแรงผลักดันทำให้คุณสุรพงษ์หวนกลับมาแก้ไขปรับปรุงโรงเรือนของตนใหม่อีกครั้ง

นอกจากเรื่องอัตราการรอดแล้ว ลักษณะตัวกุ้งที่อนุบาลในโรงเรือนปิดก็ยังมีความแข็งแรง สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ การเข้าระยะของกุ้ง จะเข้าเร็วกว่าปกติ นั่นหมายความว่ากุ้งโตเร็ว อีกทั้งลักษณะตัวกุ้งจะมีความเพียว และตัวเสมอกัน ซึ่งข้อนี้จะเป็นการดีในการทำกุ้งระบบของ 2 น้ำ ของ MS.FARM ด้วย เพราะจะช่วยย่นระยะเวลาในการคัดกุ้งก่อนย้ายฟาร์ม และที่สำคัญที่สุด คือ ไม่มีกุ้งเกรด C และตัวฝอย ซึ่งนอกจากจะได้กุ้งที่มีคุณภาพแล้ว ยังทำให้ต้นทุนในการผลิตลดลงอีกด้วย

4.ลูกกุ้ง MS RARM อนุบาลในโรงเรือนระบบปิด
4.ลูกกุ้ง MS RARM อนุบาลในโรงเรือนระบบปิด

สภาพพื้นที่เลี้ยงกุ้ง

คุณสุรพงษ์ยอมรับว่า โรงเรือนอนุบาล 1 โรง ในการทำระบบปิด จะต้องลงทุนประมาณ 250,000 บาท/โรงเรือน (ค่าแรง พลาสติก เหล็ก และไม้) และมีอายุการใช้งานเพียง 2 ปี เท่านั้น แต่เมื่อถามถึงความคุ้มค่า เขารีบตอบกลับทันทีว่าคุ้มมาก เพราะได้ลูกกุ้งที่แข็งแรง อัตราการรอดสูง

“การทำระบบลูกกุ้ง 2 น้ำ เรื่องอัตราการรอด และความแข็งแรง ของลูกกุ้ง ตรงนี้สำคัญมาก ตั้งแต่สายพันธุ์ เราคัดเลือกสายพันธุ์แม่นอกแท้ 100% และระบบจัดการฟาร์มเราก็ไม่เหมือนที่อื่น ซึ่งถ้าหากเราอนุบาลลูกกุ้งแล้วอัตราการรอดต่ำ เกษตรกรก็จะซื้อลูกกุ้งที่มีราคาสูง แต่พออัตราการรอดเราสูง กุ้งออกมาแข็งแรง เจริญเติบโตดีขึ้น เกษตรกรนอกจากได้ลูกค้าราคาสมน้ำสมเนื้อแล้ว ผลผลิตปลายทางก็ยังดีอีกด้วย”

5.กุ้งสวย ตัวใส ต้องลูกกุ้ง MS FARM
5.กุ้งสวย ตัวใส ต้องลูกกุ้ง MS FARM

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่าย ลูกกุ้งขาววานาไม

สิ่งที่ MS.FARM ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ

-กุ้งที่เข้าระยะไม่ดี เราจะไม่ส่งให้ลูกค้า

-สายพันธุ์กุ้งที่ไม่ชัดเจน ตรวจสอบไม่ได้ จะไม่นำมาใช้ในระบบเด็ดขาด

-หากลูกค้าไม่มั่นใจว่าลูกกุ้งที่ส่งนั้นไม่ใช้ของ MS.FARM ให้ตีกลับได้ทันที เพราะลูกกุ้งจาก MS.FARM จะต้องบรรจุในถังสีชมพูบานเย็น หรืออยู่ในกุ้งที่มีโลโก้ MS.FARM เท่านั้น และสิ่งสุดท้าย คือ คุณภาพต้องมาก่อนเสมอ

สนใจสอบถามข้อมูลเรื่องลูกกุ้ง หรือ สั่งซื้อลูกกุ้ง ได้ที่ MS.FARM คุณสุรพงษ์ คงแป้น โทร : 089-746-1771 82/1 หมู่ 2 ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์น้ำ ฉบับที่ 378

สนับสนุนโดย