ปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยง แพะเนื้อ อยู่รอดในยุคเศรษฐกิจทรุด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

คุณประคอง สมบัติภูธร ได้ปลูกพืช เช่น อินทผลัม เนื้อเยื่อบาฮี 120 ต้น ให้ผลผลิตปีละครั้ง ข้าวโพดฝักอ่อน กระชายขาว พันธุ์กอกอด และ พริกหอม พร้อมๆ กับเลี้ยง แพะเนื้อ พันธุ์บอร์ บนเนื้อที่ 5 ไร่ ติดถนน 2 เลน ใช้ น้ำบาดาล ลึก 80 เมตร ถ้าลึกกว่านี้เจอหิน ก็พอจะแก้ปัญหาขาดน้ำหน้าแล้งได้

1.คุณประคอง สมบัติภูธร กับพ่อพันธุ์
1.คุณประคอง สมบัติภูธร กับพ่อพันธุ์

การปลูกพืชผสมผสาน

เนื้อที่ 5 ไร่ ได้พัฒนาเต็มพื้นที่ ทั้ง ไร่ ฟาร์มแพะ และ บ้านพัก ใช้ศักยภาพของพื้นที่เต็ม 100% เพื่อให้เกิด “รายได้” เฉลี่ยทุกเดือน

2.การปลูกหญ้าแซมข้าวโพดแอ้
2.การปลูกหญ้าแซมข้าวโพดแอ้
เปลือกข้าวโพดแอ้ที่แกะแล้วนำไปให้แพะกิน
เปลือกข้าวโพดแอ้ที่แกะแล้วนำไปให้แพะกิน

สภาพพื้นที่ปลูกพืชผสมผสาน

อินทผลัม 100 กว่าต้น อายุ 5 ปี ให้ผลผลิตปีละครั้ง แต่กว่าจะได้เงิน ต้องขยันดูแล เช่น ให้อาหาร และ น้ำ ทำลายต้นที่ด้วงเจาะ และต้องนำเกสรตัวผู้มาผสมกับเกสรตัวเมีย เป็นต้น และได้ปลูกอินทผลัมเพิ่มอีก 30 ต้น อีก 2 ปี ให้ผลผลิต

ระหว่างต้นอินทผลัม ได้ปลูก พริกหอม เพราะราคาดี และปลูกกระชายพันธุ์กอกอด ซึ่งเป็นพืชหัวที่ให้ราคาดีเช่นกัน

นอกจากนี้ได้ปลูก ข้าวโพดฝักอ่อน ขายแอ้ ส่วน เปลือก ต้น และ ใบ กลายเป็นอาหารสัตว์

3.พ่อพันธุ์เลือด 100 เชื่อง
3.พ่อพันธุ์เลือด 100 เชื่อง

การเลี้ยงแพะ

เมื่อคนไทยหันมาเลี้ยง แพะเนื้อ ทั่วประเทศ ก็ซื้อ แพะพันธุ์บอร์ มาเลี้ยงเช่นกัน เพราะมีพืชอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพดฝักอ่อน และ หญ้า เป็นอาหารแพะโดยตรง ส่วนขี้แพะก็กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ให้ อินทผลัม กระชาย พริก และ ข้าวโพด ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี

โฆษณา
AP Chemical Thailand

“ผมจะเน้นเรื่องสายพันธุ์ เน้นเลือดสูง พันธุ์บอร์ โดยซื้อพ่อจากนอกตัวละ 50,000 บาท เกิดในไทย เพื่อมาพัฒนาแม่พันธุ์” คุณประคอง เปิดเผย แม้จะต้องเสียเงินล้าน เพราะซื้อแพะเลือดสูงมาเลี้ยงแล้วตาย ก็ไม่ท้อ เพราะ 1 ปี ที่ผ่านมา ได้ประสบการณ์มาก โดยเฉพาะการทำอาหารหมักเป็นอาหารแพะ และไม่ต้องออกไปตัดต้นกระถินทุกวัน เหมือนคนอื่นๆ ที่เลี้ยงแพะ

เนื่องจากการเลี้ยงแพะรุ่นเพศเมียให้เป็นแม่พันธุ์ ใช้เวลาไม่เกิน 2 ปี วันนี้มีแม่ทั้งหมด 12 แม่ แม้จะต้องลงทุนโรงเรือนให้แพะอยู่สบายก็ต้องยอม เพราะถ้าเลี้ยงปล่อย หน้าฝนแพะจะอ้วน แต่พอหน้าแล้งแพะจะผอม ต้องขายราคาถูก หรือขายยกครอก

4.ลูกแพะ
4.ลูกแพะ

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายแพะ

ดังนั้นการเลี้ยงแพะเนื้อแบบพัฒนา ถ้าตัวผู้ใช้เวลาขุน 4 เดือน น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. เพราะเมื่อเชือดแล้ว เนื้อแพะจะหวาน

แต่ถ้าได้ลูกแพะตัวเมีย ก็เหมือนถูกหวย วันนี้มีหลายตัวในฟาร์ม

อย่างไรก็ดี การเลี้ยงแพะในโรงเรือน ก็ต้องมีแปลงหญ้าให้แพะได้ออกกำลังกาย ซึ่งที่ฟาร์มมีพร้อมสำหรับการเลี้ยงแบบพัฒนา

จะเห็นได้ว่า คุณประคอง สมบัติภูธร ทำเกษตรแบบผสมผสาน พืช และ สัตว์ ไปด้วยกัน เพื่อลดต้นทุน / เพิ่มผลผลิต กระจายความเสี่ยงทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจย่ำแย่

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ถ้าต้องการศึกษาเกษตรผสมผสานแห่งนี้ ติดต่อ โทร.085-075-8853

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์บก ฉบับที่ 346