วิธีการเลี้ยงกุ้ง ได้กุ้งโตเร็ว ได้น้ำหนักมีคุณภาพ
วิธีการเลี้ยงกุ้ง ได้กุ้งโตเร็ว ได้น้ำหนักมีคุณภาพ

ติดต่อโฆษณา 027454552 พลังเกษตร

การเลี้ยงกุ้งในทุกวันนี้สิ่งที่เกษตรกรต้องคำนึงเป็นอันดับแรก คือ ต้องมีการทำตลาดให้ได้ก่อนการเลี้ยง มีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตที่แน่ชัดก่อนการลงมือผลิต ถ้ามีการเพาะเลี้ยงเกิดขึ้น มีผลผลิตออกมาโดยไม่มีตลาดรองรับจะทำให้ราคาในไทยตกต่ำลงเป็นอย่างมาก วิธีการเลี้ยงกุ้ง

ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกษตรกรหลายรายล้มเหลวจากการเลี้ยง เนื่องจากไม่มีการวางแผนการตลาดที่ดี ทำให้ผลผลิตไม่มีตลาดรองรับ และสามารถถูกกดราคาได้ง่าย และยังไม่มีสิทธิต่อรองด้านราคา ดังนั้นการวางแผนการตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเลี้ยงกุ้งให้มีคุณภาพอย่างยิ่ง เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดีและยั่งยืน

1.คุณหมวยและคุณเป็ก ผู้บริหารวรากรฟาร์ม
1.คุณหมวยและคุณเป็ก ผู้บริหารวรากรฟาร์ม

การเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม

นิตยสารสัตว์น้ำ พาท่านผู้อ่านมาติดตามการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งถือว่าพื้นที่แถวนี้เป็นแหล่งการผลิตกุ้งขาวแวนนาไมขนาดใหญ่อีกหนึ่งจังหวัดเลยก็ว่าได้  โดยพามาพบกับ คุณวรากร ปรียงค์ หรือคุณเป็ก และคุณวิมล ศิริรักวงษา หรือคุณหมวย ผู้บริหารวรากรฟาร์ม ฟาร์มผลิตกุ้งมากประสบการณ์ โดยได้สานต่อจากรุ่นคุณพ่อมากว่า 10 ปี

เริ่มต้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาตั้งแต่ยังเด็ก จนทุกวันนี้กลายเป็นเจ้าของฟาร์มกุ้งที่มีคุณภาพอย่างเต็มตัว ซึ่งในปัจจุบันสามารถเลี้ยงกุ้งให้มีอัตราการรอดสูงได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถส่งผลผลิตสู่ตลาดได้มากยิ่งขึ้น ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากอีกด้วย

2.บ่อเลี้ยงกุ้ง
2.บ่อเลี้ยงกุ้ง

สภาพพื้นที่เลี้ยงกุ้ง

วรากรฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ 68/1 หมู่ 8 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ภายในฟาร์มมีพื้นที่กว่า 30 ไร่ แบ่งออกเป็นบ่อเลี้ยงทั้งหมด 4 บ่อ เนื้อที่บ่อละประมาณ 3.5 ไร่ โดยล้อมรอบด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติ มีทางน้ำเข้าและทางน้ำออกคนละสาย ทำให้สะดวกต่อการนำเข้ามาใช้ภายในฟาร์มเป็นอย่างมาก

ซึ่งถือว่าเป็นทำเลการตั้งฟาร์มที่เหมาะสมในการเลี้ยงในระดับดีเลยทีเดียว และยังมีอากาศถ่ายเทอย่างสะดวก ทำให้อากาศเข้าถึงบ่อ ช่วยให้อุณหภูมิน้ำกำลังดี ร่วมกับภายในบ่อมีการใช้เครื่องตีน้ำอย่างเพียงพอ ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำได้อย่างเพียงพอ ผสมกับการเติมจุลินทรีย์เพื่อช่วยย่อยของเสียและปรับสภาพน้ำไปในตัว ทำให้คุณภาพน้ำภายในบ่อดี และส่งผลทำให้กุ้งมีสุขภาพที่แข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วย

3.ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมพร้อมส่ง
3.ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมพร้อมส่ง
วิธีการเลี้ยงกุ้ง ได้กุ้งโตเร็ว ได้น้ำหนักมีคุณภาพ
วิธีการเลี้ยงกุ้ง ได้กุ้งโตเร็ว ได้น้ำหนักมีคุณภาพ

เทคนิค วิธีการเลี้ยงกุ้ง ขาวแวนนาไม ฉบับ “วรากรฟาร์ม”

การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมนั้นต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมาก เพราะเป็นกุ้งที่เลี้ยงค่อนข้างยาก โดยแต่ละฟาร์มต่างต้องมีเทคนิคในการเลี้ยงเป็นของตนเอง โดยในปัจจุบันวรากรฟาร์มสามารถผลิตกุ้งคุณภาพให้มีอัตรารอดมากกว่า 80 % ได้ผลผลิตต่อบ่อกว่า 6-7 ตัน/บ่อ และเลี้ยงได้ FCR ต่ำ ซึ่งทางฟาร์มนั้นมีเทคนิคง่ายๆ ในการเลี้ยงกุ้งให้ได้คุณภาพ ด้วยการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่การนำกุ้งมาลงในวันแรกจนถึงวันจับขายเลยทีเดียว

การชำลูกกุ้ง ในปัจจุบันทางฟาร์มมีการชำลูกกุ้งก่อนปล่อย เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตที่มากขึ้น และเป็นการปรับขนาดอาหารไปในตัว ซึ่งจะชำลูกกุ้งในช่วงแรกในอัตรา 200,000 ตัว/ไร่ เป็นระยะเวลาประมาณ 30 วัน จากนั้นจะตัดแบ่งออกใส่บ่อที่เตรียมไว้ในอัตรา 100,000 ตัว/ไร่ และเลี้ยงต่อไป

คำนวณอัตราความหนาแน่น โดยทางฟาร์มจะเลือกใช้อัตราการปล่อยลูกกุ้งหลังชำที่ความหนาแน่นพอประมาณ ไม่มากไป หรือน้อยไป ซึ่งบ่อของฟาร์มมีขนาด 3.5 ไร่ จะปล่อยลูกกุ้งประมาณ 350,000 ตัว เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ100,000 ตัว/ไร่ จะเป็นจำนวนที่ได้อัตราการรอดที่สูงมากขึ้น

การใช้จุลินทรีย์ เพื่อใช้คุณประโยชน์ในการช่วยย่อยของเสียภายในบ่อ กดตะกอนให้ลงสู่ก้นบ่อ ปรับสภาพน้ำได้บางส่วน ช่วยให้มีสีน้ำที่สวย เหมาะกับการเลี้ยงให้มากที่สุด

การให้อาหาร ทางฟาร์มเลือกให้อาหารกุ้งจากเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ เพื่อการให้อาหารที่สม่ำเสมอและทั่วถึง และจะเพิ่ม-ลดตามความต้องการของกุ้ง

การเพิ่มอากาศภายในน้ำ ฟาร์มใช้เครื่องใบพัดตีน้ำเป็นหลักในการเพิ่มอากาศภายในน้ำ โดยจะติดตั้งเครื่องตีน้ำให้เพียงพอ และตีน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กุ้งได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ โดยคำนึงจากปริมาณจำนวนกุ้งที่ปล่อยเป็นหลัก ถ้าออกซิเจนเพียงพอจะทำให้กุ้งเจริญเติบโตดี มีคุณภาพ

4.อาหารกุ้งกุลาดำ ยูนิค 383
4.อาหารกุ้งกุลาดำ ยูนิค 383 วิธีการเลี้ยงกุ้ง วิธีการเลี้ยงกุ้ง วิธีการเลี้ยงกุ้ง วิธีการเลี้ยงกุ้ง วิธีการเลี้ยงกุ้ง 
ทีมงานคาร์กิลล์ ลงพื้นที่พบเกษตรกร
ทีมงานคาร์กิลล์ ลงพื้นที่พบเกษตรกร

ข้อดีของอาหารกุ้งกุลาดำ ยูนิคฟีด จาก บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด

เคล็ดลับของวรากรฟาร์มอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ การเลือกใช้อาหารกุ้งที่มีคุณภาพ สามารถให้คุณประโยชน์ต่อกุ้งได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้กุ้งโตเร็ว มีน้ำหนักที่ดี พร้อมกับมีคุณภาพ อย่างที่เลือกใช้ อาหารกุ้งกุลาดำ ยูนิคฟีด ซึ่งเป็นอาหารกุ้งที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีระดับโลก ประสบการณ์มากกว่า 150 ปี มีกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานการตรวจสอบจากกรมประมง พร้อมทั้งมีเบอร์อาหารให้เลือกตามความต้องการของเกษตรกรได้อีกด้วย โดยการันตีจากการผลิตอาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ สามารถครองใจเกษตรได้อย่างมากมาย

สำหรับท่านใดที่สนใจสอบถามข้อมูลอาหารสัตว์น้ำ ในเครือ บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด

สามารถติดต่อได้ที่ โทร.02-2632929 หรือ www.cargill.comได้เลย

ขอบคุณข้อมูลการเลี้ยงจาก คุณเป็ก และคุณหมวย ผู้บริหารวรากรฟาร์ม

ที่ตั้ง 68/1 หมู่ 8 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ติดต่อสอบถาม โทร.091-1869996

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์น้ำ 360/2562