ตู้ควบคุมเครื่องจักร ผลิต การเตรียมน้ำเลี้ยงกุ้งขาว คุณภาพ
ตู้ควบคุมเครื่องจักร ผลิต การเตรียมน้ำเลี้ยงกุ้งขาว คุณภาพ

เมื่อกล่าวถึงกระบวนการผลิตน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกุ้ง การเตรียมน้ำเลี้ยงกุ้งขาว ย่อมมาจากผู้เลี้ยงกุ้งที่จะสามารถกำหนดคุณภาพของน้ำได้ ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีการหลากหลายเป็นอย่างมาก

คุณสุนันทาบอกถึงความสำคัญของการเตรียมน้ำในการเลี้ยงกุ้งให้ฟังว่า “ถ้าเลี้ยงกุ้ง 3 บ่อ เปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวัน สมมุติเปลี่ยนถ่ายวันละ 30% ของบ่อ เราต้องใช้น้ำเท่าไหร่ ต้องมาคำนวณการผลิตน้ำ อย่างปั๊มเราผลิตน้ำได้ 560 คิว/ชั่วโมง เราก็ทำน้ำมาให้พร้อมใช้เท่านี้ เพราะถ้าเปรียบเทียบกับระบบการเลี้ยงแบบเก่าจะเห็นได้ว่าโอกาสประสบความสำเร็จในการเลี้ยงทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็ว เพราะสามารถลดการสูญเสียระหว่างการเลี้ยงได้เป็นอย่างดี”

แต่มีอีกหนึ่งกระบวนการที่สามารถช่วยให้การเตรียมน้ำพร้อมใช้สำหรับการเลี้ยงกุ้งเป็นเรื่องง่าย และได้น้ำเลี้ยงกุ้งที่มีคุณภาพ เหมาะสมสำหรับการเลี้ยง นั่นคือ การใช้ชุดเตรียมน้ำแบบอินไลน์ฯ หรือ Easy Inline Static Mixer ที่ทางนิตยสารสัตว์น้ำเสนอผ่านไปในฉบับที่ผ่านมา วันนี้จึงอยากพาไปฟังจากปากผู้ใช้จริงถึงข้อดีและคุณประโยชน์ของเจ้าเครื่องนี้กัน

1.คุณสุนันทา สุขสงวน เจ้าของ ส.สุนันทาฟาร์ม
1.คุณสุนันทา สุขสงวน เจ้าของ ส.สุนันทาฟาร์ม การเตรียมน้ำเลี้ยงกุ้งขาว การเตรียมน้ำเลี้ยงกุ้งขาว การเตรียมน้ำเลี้ยงกุ้งขาว การเตรียมน้ำเลี้ยงกุ้งขาว

การเพาะเลี้ยงกุ้ง

เราพาทุกท่านมาที่ ส.สุนันทาฟาร์ม โดยมาพบกับ คุณสุนันทา สุขสงวน เจ้าของมือโปรสุดเก๋าด้านการเลี้ยงกุ้งระบบพัฒนาหรือระบบซีพี บนพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

มีทั้งหมด 3 ฟาร์ม คือ

  1. อำเภอบ้านโพธิ์ จำนวนบ่อเลี้ยง 101 บ่อ,
  2. อำเภอพนมสารคาม จำนวนบ่อเลี้ยง 30 บ่อ,
  3. อำเภอบางปะกง จำนวนบ่อเลี้ยง 30 บ่อ

โดย ส.สุนันทาฟาร์ม เลี้ยงกุ้งขาวในบ่อปูพีอี 100 % พร้อมด้วยบ่อพักน้ำ บ่อน้ำพร้อมใช้ บ่อตกตะตอน บ่อทิ้งเลน เป็นต้น ความหนาแน่นของการปล่อยอยู่ที่ 150,000-200,000 ตัว/ไร่ อัตรารอด 90% FCR 1.2 ที่ผลการเลี้ยงดีแบบนี้เพราะว่ามีการอนุบาลลูกกุ้งก่อนปล่อยเลี้ยงยาว ช่วยให้ลูกกุ้งมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังมีการตรวจสอบสุขภาพกุ้งอยู่อย่างต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างน้ำจากหลุมเลนมาเขี่ยเชื้อทุกสัปดาห์ นำกระเพาะกุ้งมาตรวจสุขภาพ พร้อมกับแก้ไขปัญหาในทันทีที่พบเจอ

หัวใจหลักที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ คือ เรื่องสายพันธุ์, ระบบน้ำ, การจัดการ, การสุขาภิบาล นั่นเอง ทางฟาร์มใช้ระยะเวลาการอนุบาลลูกกุ้ง 25 วัน จากนั้นย้ายลงบ่อเลี้ยงต่ออีกประมาณ 65-70 วัน จะได้ไซซ์ 30 ตัว/กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 ตัน/ไร่ 1 ปี ทางฟาร์มสามารถผลิตกุ้งได้ทั้งหมด 4 รอบการผลิต

2.คุณแป๊ะ เจ้าของ บริษัท สมนึกการช่าง ซัพพลาย จำกัด
2.คุณแป๊ะ เจ้าของ บริษัท สมนึกการช่าง ซัพพลาย จำกัด การเตรียมน้ำเลี้ยงกุ้งขาว การเตรียมน้ำเลี้ยงกุ้งขาว การเตรียมน้ำเลี้ยงกุ้งขาว 

การบริหารจัดการบ่อกุ้ง

ส.สุนันทาฟาร์ม เลือกใช้สายพันธุ์ลูกกุ้งซีพีและลูกกุ้งสยาม เป็นลูกกุ้งสายพันธุ์โตเร็ว ต้องจัดการเรื่องคุณภาพน้ำให้ดี น้ำต้องใสไร้ตะกอน เพราะถ้าน้ำไม่ใสลูกกุ้งจะมีการเจริญเติบโตช้า ทางฟาร์มจึงตัดสินใจหันมาใช้ Inline Static  Mixer  ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเตรียมน้ำก่อนการเลี้ยงกุ้ง

ด้วยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  ทาง บริษัท ซีพี ได้เริ่ม ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหันมาเลี้ยงกุ้งในระบบน้ำใส เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตให้เทียบทันการพัฒนาสายพันธุ์ของลูกกุ้งซีพี ลดการเสียหายระหว่างการเลี้ยง เนื่องจากความขุ่นใสของน้ำระหว่างการเลี้ยงมีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งเป็นอย่างมาก

ด้วยเนื่องจากการส่งเสริมการเลี้ยงของซีพีได้มีการใช้คลอรีนแบบน้ำกับ PAC แต่เมื่อทดลองใช้มาสักระยะ ทางฟาร์มสังเกตว่าถ้าใช้คลอรีนแบบผงแทนจะได้ความเข้มข้นที่มากขึ้น และจะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น

ต่อมาได้ลองหาชุดอินไลน์ฯ ที่สามารถตอบโจทย์ใช้ร่วมกับคลอรีนผงได้อย่างลงตัว จนได้มาพบกับ คุณแป๊ะ เจ้าของ บริษัท สมนึกการช่าง ซัพพลาย จำกัด ที่แนะนำให้ทดลองใช้ และทางฟาร์มถูกใจตรงที่ว่าถัง Static Mixer มีขนาดใหญ่ สามารถทำน้ำได้จำนวนมากและเพียงพอต่อการเลี้ยง รองรับแรงดันปั๊มได้เยอะกว่าเจ้าอื่น สามารถเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์ในเรื่องการเตรียมน้ำได้เป็นอย่างดี

ถังบรรจุคลอรีน และ PAC
ถังบรรจุคลอรีน และ PAC

น้ำให้ใสพร้อมใช้เลี้ยงกุ้ง

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทางฟาร์มเลือกใช้ชุดเตรียมน้ำแบบอินไลน์ฯ หรือ Easy Inline Static Mixer ของสมนึกการช่าง ทั้งหมด 12 ชุด หรือ 12 เฟสการเลี้ยง ซึ่งใน 1 เฟสการเลี้ยง จะมีบ่อเลี้ยงอยู่ 6-10 บ่อ มีตัวอินไลน์ฯ 1 ชุด ในการทำน้ำให้ใสพร้อมใช้เลี้ยงกุ้ง และรีไซเคิลน้ำกลับมาผ่านตัวอินไลน์ฯ เพื่อตกตะกอนก่อนนำกลับไปเลี้ยงใหม่ ในส่วนของบ่อเลี้ยงระบบอินไลน์ฯ จะประกอบไปด้วย บ่อพักน้ำ, บ่อน้ำพร้อมใช้, บ่อน้ำพร้อมใช้ RU (น้ำใช้เลี้ยงได้เลย)

ตู้ควบคุมเครื่องจักร
ตู้ควบคุมเครื่องจักร

ชุดระบบเตรียมน้ำอินไลน์ฯ หรือ Easy Inline Static Mixer เป็นระบบที่มีเซนเซอร์ในการควบคุม การจ่ายสารเคมี CL (คลอรีน) และ PAC สามารถตรวจจับการสูบน้ำขึ้นมาได้ หากไม่มีการจ่ายสารต่างๆ ตามกำหนด ระบบจะตัดเองอัตโนมัติ สามารถใช้ได้ ทั้งคลอรีนน้ำ และคลอรีนผง สามารถผลิตน้ำได้ 500-600 คิว/ชั่วโมง สามารถมิกซ์น้ำ และทำให้น้ำตกตะกอน ได้น้ำใสพร้อมเลี้ยงกุ้งในปริมาณ 1 เอนทียู ซึ่งทำให้เพียงพอต่อการเลี้ยงกุ้ง 1 เฟส ใช้ระยะเวลาในการเตรียมน้ำที่สั้นลง

สามารถมิกซ์น้ำที่มีความขุ่นใสเยอะๆ ด้วยคลอรีน และPAC จากนั้นฉีดเข้าไปที่ Static Mixerให้น้ำกลายเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อออกมาที่บ่อพักน้ำจะตกตะกอนใส จากนั้นดึงน้ำที่ตกตะกอนจนใสไปทรีตด้วยคลอรีนอีกที จนกลายเป็นน้ำพร้อมใช้งาน เมื่อทำน้ำได้ใส โปร่ง ไม่มีตะกอน จะช่วยตอบโจทย์ให้กุ้งสายพันธุ์นี้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่และรวดเร็ว เนื่องด้วยความขุ่นใสของน้ำดิบที่เข้ามาในแต่ละฤดูแตกต่างกัน พอเข้ามาสู่ระบบอินไลน์ฯ จะนำน้ำไปคำนวณจาร์เทสต์เพื่อทราบอัตราการใช้คลอรีนกับ PAC เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม ถ้าเราไม่มีเครื่องมือตัวนี้จะทำน้ำดิบให้ตะกอนจนโปร่งใสทำได้ยากมาก ทำให้ผลผลิตเสียหายได้ง่าย อีกทั้งยังส่งผลต่อเนื่องถึงเรื่องการลดค่าใช้จ่ายตลอดการเลี้ยงลงอีกด้วย

ชุดปั๊มดูดสารเคมี
ชุดปั๊มดูดสารเคมี

มุมมองเรื่อง การเตรียมน้ำเลี้ยงกุ้งขาว

คุณสุนันทาบอกถึงความสำคัญของการเตรียมน้ำในการเลี้ยงกุ้งให้ฟังว่า “ถ้าเลี้ยงกุ้ง 3 บ่อ เปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวัน สมมุติเปลี่ยนถ่ายวันละ 30% ของบ่อ เราต้องใช้น้ำเท่าไหร่ ต้องมาคำนวณการผลิตน้ำ อย่างปั๊มเราผลิตน้ำได้ 560 คิว/ชั่วโมง เราก็ทำน้ำมาให้พร้อมใช้เท่านี้ เพราะถ้าเปรียบเทียบกับระบบการเลี้ยงแบบเก่าจะเห็นได้ว่าโอกาสประสบความสำเร็จในการเลี้ยงทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็ว เพราะสามารถลดการสูญเสียระหว่างการเลี้ยงได้เป็นอย่างดี”

3.กุ้งอนุบาลไซซ์ 30 ตัวต่อกิโลกรัม ที่ทางฟาร์มอนุบาลเองก่อนปล่อยลงบ่อใหญ่
3.กุ้งอนุบาลไซซ์ 30 ตัวต่อกิโลกรัม ที่ทางฟาร์มอนุบาลเองก่อนปล่อยลงบ่อใหญ่

ปัญหาและอุปสรรค ระบบเตรียมน้ำ Inline Static Mixer

อีกหนึ่งอย่างของความประทับใจในชุดระบบเตรียมน้ำอินไลน์ฯ หรือ Easy Inline Static Mixer คือ เรื่องบริการหลังการขาย ซึ่งคุณสุนันทาบอกถึงความประทับใจนี้ไว้ว่า

“ทางคุณแป๊ะให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก เวลาติดขัดหรือมีปัญหาด้านเทคนิคจะเข้ามาดูแลให้ถึงฟาร์ม หรือถ้าติดขัดเฉพาะหน้าจะโทรคุยและบอกขั้นตอนแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้ดูแลฟาร์มได้อย่างทันที อีกทั้งยังมีช่างเข้ามาคอยดูแลเครื่องให้เป็นช่วงๆ ทำให้เราสบายใจในเรื่องการใช้งานเป็นอย่างมาก”

4.กุ้งสวยคุณภาพจากบ่อเลี้ยงที่มีคุณภาพ
4.กุ้งสวยคุณภาพจากบ่อเลี้ยงที่มีคุณภาพ การเตรียมน้ำเลี้ยงกุ้งขาว การเตรียมน้ำเลี้ยงกุ้งขาว การเตรียมน้ำเลี้ยงกุ้งขาว การเตรียมน้ำเลี้ยงกุ้งขาว

ฝากถึงเกษตรกรที่สนใจ ระบบเตรียมน้ำ Inline Static Mixer

ส.สุนันทาฟาร์ม ฝากถึงเกษตรกรมือใหม่ที่กำลังจะปรับเปลี่ยนมาใช้ชุดระบบเตรียมน้ำอินไลน์ฯ หรือInline Static Mixer อยากให้เกษตรกรมือใหม่ลองเข้าไปศึกษาดูต้นแบบจากผู้ที่ประสบความสำเร็จมาก่อน จากนั้นค่อยนำมาปรับใช้ภายในฟาร์มของตนเอง เพื่อความเหมาะสมและถูกต้องมากที่สุด และลดความเสี่ยงในการพบเจอปัญหา คุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด

สำหรับท่านใดที่อยากสอบถามข้อมูลหรือเรียนรู้เบื้องต้นถึงชุดระบบเตรียมน้ำอินไลน์ฯ หรือ Easy Inline Static Mixer สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร.081-9409012 คุณสุนันทา เจ้าของ ส.สุนันทาฟาร์ม ยินดีให้ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับมือใหม่หรือผู้สนใจทุกท่าน

สนใจชุดระบบเตรียมน้ำอินไลน์ฯ หรือ Easy Inline Static Mixer สามารถติดต่อได้ที่โทร.034-712-426, 098-259-8878 คุณวัธนะ และทีมงาน ยินดีให้คำแนะนำและพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่

ขอบคุณข้อมูลเกษตรกร คุณสุนันทา สุขสงวน เจ้าของ ส.สุนันทาฟาร์ม โทร.081-9409012 ที่อยู่ 32/5 หมู่ 5 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์น้ำ ฉบับที่ 371

สนับสนุนโดย