กุ้งขาว เลี้ยงให้รวย ปรึกษาฟรี! สิบแสนฟาร์ม เสาหลักวงการแฮชเชอรี่

โฆษณา
AP Chemical Thailand

กุ้งขาว เป็น สัตว์เศรษฐกิจของไทย สอน เลี้ยงกุ้งขาว ปรึกษาฟรี คุณเอ๋ 063-546-4541 สิบแสนฟาร์ม เสาหลักวงการแฮชเชอรี่ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งขาว, กุ้งขาว, การเลี้ยงกุ้งขาว, การเลี้ยงกุ้ง, เลี้ยงกุ้ง, วิธีเลี้ยงกุ้งขาว, เลี้ยงกุ้งขาว

3 ทศวรรษ “ สิบแสนฟาร์ม ” เสาหลักวงการแฮชเชอรี่

ในช่วงสี่ถึงห้าปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมกุ้งไทย ต้องเผชิญกับปัญหาที่มารุมเร้าครั้งสำคัญที่ส่งผลกระทบทุกภาคส่วนทั้งผลผลิตและการค้า เกิดจากโรคตายด่วน ( E M S ) รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงที่ผิดกฎหมายในวงการอุตสาหกรรมประมงไทย

ส่งผลกระทบตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะโรคตายด่วนที่ทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งประสบปัญหาสภาวะขาดทุนอย่างหนักเพราะกุ้งที่เลี้ยงมีอัตรารอดต่ำ และนายทุนผู้ส่งออกไม่กล้าที่จะรับออร์เดอร์ เนื่องจากไม่สามารถรู้ได้ว่ามีผลผลิตกุ้งที่เพียงพอกับความต้องการหรือไม่

ทำให้มีรายได้จากการส่งออกกุ้งไทยลดลงอย่างมาก จนสูญเสียส่วนแบ่งตลาดโลกและความเป็นผู้นำในตลาดกุ้งที่ไทยเคยอยู่อันดับ 1 มาหลายทศวรรษ

ด้วยเหตุนี้เองทำให้มีผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนหันมาจับมือและหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้คลี่คลายลงไป ปัจจุบัน ผลผลิตกุ้งไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากสถานการณ์โรคตายด่วน ( E M S ) มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

โฆษณา
AP Chemical Thailand
ลูกกุ้งขาว กุ้งขาว กุ้งขาวแวนนาไม ลูกกุ้งขาว การเลี้ยงกุ้ง

โดยสามารถดูจากผลผลิตกุ้งที่ออกสู่ตลาดโลกในปริมาณมาก ราคาขยับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบ ทำให้สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศ และยังทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น

หากมองย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2 5 5 5 พบการระบาดของโรคตายด่วน ( E M S) ส่วนปี พ.ศ. 2 5 5 7 ไทยถูกสหรัฐฯจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ทีปัญหาการค้ามนุษย์ลำดับร้ายแรง (T i e r 3)

และ กุ้งปรุงแต่งของไทยถูกสหถาพยุโรปตัด G S P ทำให้ในปี 2558 นั้น ถูกสหภาพยุโรปให้ใบเหลืองเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย ( I U U   F i s h i n g ) และ กุ้งสดแช่เย็นของไทยถูกสหภาพยุโรปตัด G S P

ล่าสุดในปี 2 5 5 9 ที่ผ่านมา … เห็นได้ว่าประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและด้านการเพาะ เลี้ยงกุ้ง ต่าง ๆ มากมาย

รวมถึงฟาร์มเพาะลูกกุ้ง ” สิบแสนฟาร์ม ” ซึ่งเจ้าของคือใครนั้น คนในวงการรู้จักกันดีว่ามีฝีมือในการผลิตนอเพลียสและลูกกุ้งคุณภาพระดับอินเตอร์

มีการนำเข้าสายพันธุ์ K O N A   B A Y ที่ทนต่อโรคและเหมาะสมกับการเจริญเติบโตในสภาพอากาศเมืองไทยรวมถึงน้ำจืด เป็นสายพันธุ์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก ปัจจุบันนี้มีเนื้อที่กว่า 1 4 โรงเพาะฟัก ทุกโรงจะเน้นความแข็งแรง ซึ่งสามารถผลิตลูกกุ้งได้มากกว่า 3 6 ล้าน ตัว / โรงเพาะฟัก

โฆษณา
AP Chemical Thailand
ฟาร์ม กุ้งขาว ได้มาตราฐานสากล
ฟาร์ม กุ้งขาว ได้มาตราฐานสากล

ผลิตลูกกุ้งคุณภาพด้วย “ อาร์ทีเมีย ”

หากจะผลิตลูกกุ้งให้ได้คุณภาพก่อนจำหน่าย อาหารที่ใช้ในช่วงการอนุบาลถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากในการเจริญเติบโต โดยสิบแสนฟาร์มจะเลือกใช้  “ อาร์ทีเมีย ”

ทำให้กุ้งมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีและสม่ำเสมอเมื่อนำไปเลี้ยงในบ่อดินหรือบ่อที่ปูพลาสติก (PE) หรือแม้กระทั่งนอเพลียส

สามารถรับรองได้ว่าไม่มีปัญหาแน่นอน เพราะปัญหาของนอเพลียสทุกอย่างขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ ซึ่งมั่นใจได้ว่าทางฟาร์มมีการจัดการที่ดีถึงได้

ใบประกาศ “ B e s t   A q u a c u l t u r e   P r a c t i c e s   C e r t i f i c a t e ” หรือB A P ) และกรมประมงยังได้มอบโล่เกียรติคุณ “ S m a r t   F a r m e r ด้านการเพาะพันธุ์นอเพียสกุ้งทะเล ระดับ P l a t i n u m + ” อีกด้วย

ใบประกาศ ฟาร์ม กุ้งขาว Best Aquaculture Practices Certificate
ใบประกาศ ฟาร์ม กุ้งขาว Best Aquaculture Practices Certificate

ขนาดของลูกกุ้งตัวแปรในการขนส่ง

ในการจำหน่ายลูกกุ้งในแต่ละครั้ง การขนส่งถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก ขนาดของลูกกุ้งก็เช่นกัน จะต้องเหมาะสมกับระยะทาง เพราะสิบแสนฟาร์มไม่ได้ส่งเพียงแค่ในประเทศเท่านั้นจะต้องส่งไปยังต่างประเทศด้วย

ซึ่งการขนส่งในประเทศจะไม่ค่อยมีความกังวลใจเท่าไหร่นักเนื่องจากมีการจัดการในการขนส่งที่ดีส่งลูกกุ้งขนาด P 1 2 เป็นส่วนมาก หรือแล้วแต่ลูกค้าจะกำหนดสามารถผลิตให้ได้ตลอด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

แต่การขนส่งระหว่างประเทศนั้นจะใช้ระยะเวลาการเดินทางที่ยาวนานกว่าในประเทศ ทำให้ต้องส่งลูกกุ้งที่มีขนาดเล็ก เช่น การขนส่งลูกกุ้งไปประเทศญี่ปุ่น จะส่งขนาด P 6 – 8 เท่านั้น

เพราะการเดินทางไกลตัวเล็กจะลดอัตราการสูญเสียในเรื่องของการกินกันเองได้มากกว่า และได้เคยทดลองส่งกุ้งขนาดใหญ่ไปแล้วพบว่ามีความเสียหายอย่างมากเมื่อกุ้งถึงมือลูกค้าต้องเคลมให้ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

สิบแสนฟาร์ม กุ้งขาว มีรถขนส่ง ได้มาตราฐานตามหลัก สากล
สิบแสนฟาร์ม กุ้งขาว มีรถขนส่ง ได้มาตราฐานตามหลัก สากล

แฮชเชอรี่มี 3 ตลาดรองรับ

อดีตถึงปัจจุบันแฮชเชอรี่เหลือไม่ถึง 1 0 0 เจ้า แต่ละที่จะมีตลาดเป็นของตัวเอง และยังมีบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาแชร์ตลาดด้วย ทำให้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

กลุ่มแรก ได้แก่ กลุ่มผลผลิตลูกกุ้งบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศ จะเน้นลูกค้าที่เลี้ยงกุ้งแบบมืออาชีพ เลี้ยงแบบพัฒนาเต็มระบบ ต้องการจำนวนตันและยอด

กลุ่มที่สอง ได้แก่กลุ่มลูกค้าที่เน้นเลี้ยงน้ำจืด หรือ กลุ่มลูกค้าโซนภาคกลาง  กลุ่มนี้จะต้องใช้ลูกกุ้งที่โตช้ากว่ากลุ่มแรกเพราะการเลี้ยงน้ำจืด แร่ธาตุในธรรมชาติจะไม่เพียงพอต่อการลอกคราบของกุ้งถ้าหากกุ้งโตเร็วแสดงว่าการลอกคราบเกิดขึ้นบ่อยครั้งและการที่จะทำให้กุ้งแข็งแรง

เปลือกแข็งเร็วจำเป็นต้องอาศัยแร่ธาตุจากธรรมชาติ ทำให้กลุ่มลูกค้าของสิบแสนฟาร์มมีหลากหลายตั้งแต่บริษัทผลิตอาหารสัตว์ชั้นนำของประเทศหรือแม้แต่เกษตรกรที่เลี้ยง 3 – 5 บ่อ ก็สามารถใช้ลูกกุ้งของสิบแสนฟาร์มได้ ส่วน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

กลุ่มที่สาม จะเป็นกลุ่มที่ผลิตลูกกุ้งเพื่อเลี้ยงปนกับปลาสร้างรายได้เสริมระหว่างระยะการเลี้ยงที่ยาวนาน

แนวทางการเลี้ยงกุ้งให้รอดงดยาปฏิชีวนะ

แนวทางการเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันจะต้องเลี้ยงแบบไม่ใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารเคมี เนื่องจากพวกเชื้อต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถฆ่าให้หมดไปได้ เป็นเพียงแต่การยับยั้งเท่านั้น

เมื่อได้อากาศหรือสภาวะที่เหมาะสมก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้ ฉะนั้นเกษตรกรต้องมีแนวทางการเลี้ยงใหม่เป็นการใช้จุลินทรีย์ควบคุมแทนและเว้นรอบการเลี้ยงให้ห่างขึ้น ไม่ลงกุ้งในฤดูที่เสี่ยงต่อการสูญเสีย เป็นต้น

และในการเลี้ยงกุ้งในแต่ละพื้นที่นั้นจะมีแนวทางการเลี้ยงที่แตกต่างกันไปเพราะสภาพพื้นที่ในแต่ละที่มีความแตกต่างกันจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงเพื่อให้เหมาะสมต่อพื้นที่

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลูกกุ้งสามารถติดต่อได้ที่  “ สิบแสนฟาร์ม ” 34 ม . 2 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โทร คุณเอ๋ 063-546-4541 สิบแสนฟาร์ม

 

กุ้งขาว

, การเลี้ยงกุ้งขาว, กุ้งขาวแวนนาไม, การเลี้ยงกุ้ง, เลี้ยงกุ้ง, วิธีเลี้ยงกุ้งขาว, เลี้ยงกุ้งขาว

โฆษณา
AP Chemical Thailand