วิธีเพาะลูกกุ้ง และ การอนุบาลลูกกุ้ง อัตรารอดทะลุ 100 % ฉบับเซียนมือโปร

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การเพาะเลี้ยงกุ้งในบ้านเรายังคงดำเนินไปได้เรื่อยๆ เพราะยังคงมีความต้องการผลผลิตสู่ท้องตลาดอยู่ในทุกวัน เพราะเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารอันดับต้นๆ ที่ผู้บริโภคนึกถึง อีกทั้งด้านอุตสาหกรรมยังต้องการผลผลิตนำมาเป็นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ด้านอาหารต่างๆ อีกด้วย  วิธีเพาะลูกกุ้ง และ การอนุบาลลูกกุ้ง

แต่ถ้ามองย้อนกลับลงมาสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแล้วนั้น นับได้ว่าการผลิตกุ้งให้ได้คุณภาพเป็นไปได้ยากพอสมควร เพราะมีข้อบังคับในระบบมาตรฐานต่างๆ มีส่วนเข้ามาเกี่ยวพันในกระบวนการผลิตเป็นหลักสำคัญ ทำให้มูลค่าการผลิตหรือต้นทุนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

ทำให้เกษตรกรรายย่อยได้รับผลกระทบกันไปตามๆ กัน เพราะฉะนั้นผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตต้องหันมาช่วยเหลือกันเองในเรื่องที่พอจะช่วยกันได้ อย่างเช่น เกษตรกรผู้ผลิตลูกพันธุ์กุ้ง ซึ่งนับได้ว่าเป็นประตูด่านแรกของกระบวนการผลิตที่ต้องมีความรับผิดชอบในการผลิตลูกพันธุ์ให้มีคุณภาพมากที่สุด สามารถนำไปเลี้ยงต่อแล้วแข็งแรง โตเร็ว เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ที่สุด จึงเป็นส่วนสำคัญยิ่งในกระบวนการผลิตกุ้งในปัจจุบัน

1.คุณโดม ผู้บริหาร กุ้งเพชรฟาร์ม
1.คุณโดม ผู้บริหาร กุ้งเพชรฟาร์ม  วิธีเพาะลูกกุ้ง วิธีเพาะลูกกุ้ง วิธีเพาะลูกกุ้ง วิธีเพาะลูกกุ้ง วิธีเพาะลูกกุ้ง

วิธีเพาะลูกกุ้ง ขาวแวนนาไม

นิตยสารสัตว์น้ำ ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมฟาร์มเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไม ของ คุณธาณินทร์ธาร ธราพร หรือ  คุณโดม ที่มีฝีมือสุดยอด และไม่ธรรมดาอีกท่านหนึ่ง จากอดีตเซลล์ขายอาหารสัตว์น้ำ พนักงานธรรมดา เป็นลูกน้อง ทำงานตามใบสั่ง จึงผันตัวจากการขายอาหารมาสู่วงจรธุรกิจการเลี้ยงกุ้ง

โดยเริ่มจากเป็นเซลล์ขายลูกพันธุ์กุ้ง และจากตอนนั้นคุณโดมรู้สึกได้ว่าตัวเองยังไม่สุดยอดจริง และจากการเก็บเกี่ยวเทคนิคและวิธีการเพาะพันธุ์ลูกกุ้งจากการเป็นเซลล์ ทำให้สะสมประสบการณ์และศึกษาลู่ทางของตลาดมาตลอด ในที่สุดจึงก่อร่างสร้างตัวเป็นเจ้าของธุรกิจเอง ในชื่อ “กุ้งเพชรฟาร์ม” ถึงจะมีประสบการณ์ที่คลุกคลีอยู่กับธุรกิจกุ้งขาวมาไม่นานมาก แต่ความอุตสาหะและความใส่ใจในการผลิต ทำให้ผลงานที่ได้เกิดเป็นความไว้วางใจของเกษตรกรปากต่อปาก จนเป็นที่รู้จักของเกษตรกรมากมายทั่วทุกพื้นที่

2.บ่อเพาะเลี้ยงกุ้ง
2.บ่อเพาะเลี้ยงกุ้ง

สภาพพื้นที่เลี้ยงกุ้ง

กุ้งเพชรฟาร์ม ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา บนเนื้อกว่า 3 ไร่ พร้อมบ่อเพาะที่ได้มาตรฐาน ในปัจจุบันทางฟาร์มเน้นผลิตลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมเป็นหลัก โดยเริ่มทดลองการเลี้ยงผิดๆ ถูกๆ ด้วยตนเองมากว่า 8 ปี ด้วยการใส่ใจและเป็นคนคิดต่างจึงได้พัฒนาวิธีการเพาะที่ต่างจากคนยุคแรกๆ จากที่เพาะด้วยวิธีการดั้งเดิมแล้วได้อัตรารอดแค่เพียง 50 % มาตลอด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

จึงสังเกตและพัฒนามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน กุ้งเพชรฟาร์มสามารถผลิตลูกพันธุ์กุ้งให้มีอัตราการรอดเกิน 100 % ทุกรอบการผลิต แถมยังมีสุขภาพที่แข็งแรง และสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ จนเกษตรกรที่ซื้อลูกกุ้งไปต้องกลับมาจองกันอีก ด้วยการพัฒนา เอาใจใส่ คิดต่าง และใจถึง ทำให้กุ้งเพชรฟาร์มครองใจเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเป็นจำนวนมากในทุกวันนี้

3.บ่อทรีทน้ำ
3.บ่อทรีทน้ำ

การบริหารจัดการบ่อกุ้ง

กุ้งขาวแวนนาไมเป็นกุ้งที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ สามารถเติบโตได้ดีในน้ำที่มีความเค็มในช่วง 0-35 ppt. แต่ไม่ควรต่ำกว่า 3 ppt. ซึ่งในการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไมจึงต้องมีการปรับน้ำให้สามารถเลี้ยงในน้ำจืดได้ เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่น้ำจืด ทางฟาร์มมีการเตรียมน้ำเค็ม 30 ppt. โดยการซื้อน้ำเค็มมาพักไว้ในบ่อสำหรับน้ำเค็ม เพื่อทำการเจือจาง จากน้ำเค็มที่ซื้อมาจะมีความเค็มที่สุด และยังมีเชื้อโรค จึงต้องมีการฆ่าเชื้อโรค และลดความเค็มลง ด้วยการนำน้ำจืดมาผสมกับน้ำเค็ม

เมื่อผสมน้ำจืดจนได้ความเค็มตามที่ต้องการแล้ว ใช้คลอรีนและไอโอดีนเพื่อทำการฆ่าเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมา ก่อนนำน้ำไปใช้ในบ่อเพาะต้องมีการกรองน้ำให้สะอาดด้วยการกรองน้ำผ่านไส้กรอง 0.5 ไมครอน เพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดที่สุด

สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในการเพาะลูกกุ้งแต่ละบ่อให้มีอัตรารอดเกิน 100% ทุกบ่อนั้น มีปัจจัยที่สำคัญ อย่างแรก คือ การสร้างบ่อเพาะให้มีการควบคุมอุณหภูมิของน้ำได้ เพื่อให้อุณหภูมิของน้ำในการเพาะเปลี่ยนแปลงไปมา ทำให้ลูกกุ้งเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอทุกตัว

กุ้งเพชรฟาร์มสร้างบ่อขนาด 3×4 เมตร โดยเน้นให้ขอบบ่อมีความหนาไม่ต่ำกว่า 20 เซนติเมตร เพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิได้คงที่ จากนั้นใช้ระดับน้ำในการอนุบาลลูกกุ้งประมาณ 70 เซนติเมตร อาจจะเพิ่ม-ลดระดับน้ำตามการเจริญเติบโตของลูกกุ้ง ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 29-31 องศาเซลเซียส เมื่อน้ำและบ่อพร้อมแล้ว จะนำนอเพลียสมาลงในบ่อเพาะ อัตราส่วนความหนาแน่นประมาณ 500,000-600,000 ตัว/บ่อ และใช้ระยะเวลาการเพาะเลี้ยงประมาณ 20-25 วัน จะทยอยออกลูกกุ้งสู่เกษตรกรต่อไป โดยทางฟาร์มจะเน้นการปรับน้ำให้มีความจืดสนิท เพื่อให้เกษตรกรนำไปลงเลี้ยงได้อย่างมั่นใจ

4.ตัวอย่างลูกกุ้งที่แข็งแรงจากกุ้งเพชรฟาร์ม
4.ตัวอย่างลูกกุ้งที่แข็งแรงจากกุ้งเพชรฟาร์ม

การอนุบาลลูกกุ้ง

ในช่วงลูกกุ้งระยะแรก ทางฟาร์มจะเน้นให้อาหารมีชีวิต อย่าง คีโตเซอรอส หรือสไปรูลิน่า ช่วงลูกกุ้งระยะ P3 ขึ้นไป ทางฟาร์มจะเพิ่มอาหารสด อาทิ อาร์ทีเมีย ที่มีคุณภาพ เพื่อเสริมความสมบูรณ์ทางโภชนาการ สร้างโปรตีนให้กับตัวลูกกุ้งให้มากที่สุด เพื่อทำให้ลูกกุ้งแข็งแรงและสมบูรณ์ที่สุด ก่อนส่งต่อให้กับเกษตรกร

โฆษณา
AP Chemical Thailand

นอกจากกระบวนการเพาะที่ดีแล้ว ทางฟาร์มยังเน้นเรื่องความปลอดภัยด้านเชื้อโรคภายในฟาร์มและภายในลูกกุ้งอีกด้วย ทางฟาร์มได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานของกรมประมงเป็นที่เรียบร้อย ในส่วนของนอเพลียส ทางฟาร์มเลือกนำเข้าจากแหล่งที่มีมาตรฐาน จึงมั่นใจได้ว่าผลผลิตที่ออกจากฟาร์มจะเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน

5.ลูกกุ้งพร้อมส่ง
5.ลูกกุ้งพร้อมส่ง

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายลูกกุ้งขาวแวนนาไม

กุ้งเพชรฟาร์ม จะมีผลผลิตออกสู่เกษตรกรประมาณ 30 ล้านตัว/เดือน เกษตรกรที่ซื้อลูกกุ้งของฟาร์มไปนั้นจะได้รับลูกกุ้งที่มีคุณภาพ ต้องสามารถนำไปเลี้ยงได้โดยไม่เสียเวลา คุ้มทุน เพิ่มกำไร  เพราะทางฟาร์มให้ความสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกฟาร์มแม่พันธุ์ อาหาร การดูแลเอาใจใส่ บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ จึงทำให้กุ้งเพชรฟาร์มเป็นที่รู้จักของเกษตรกรจากปากต่อปากจนถึงทุกวันนี้

อีกทั้งทางฟาร์มยังมีบริการจัดส่งให้อีกด้วย เพื่อให้ลูกค้าไว้ใจ และเลือกลูกกุ้งจากฟาร์ม เพราะการบริการถือเป็นการตลาดอีกอย่างหนึ่งที่ฟาร์มให้ความสำคัญ และบริการอย่างดี เพื่อตอบแทนเกษตรกรทุกท่านอย่างถึงที่สุด

6.ทีมงานกุ้งเพชรฟาร์ม
6.ทีมงานกุ้งเพชรฟาร์ม การอนุบาลลูกกุ้ง การอนุบาลลูกกุ้ง การอนุบาลลูกกุ้ง การอนุบาลลูกกุ้ง การอนุบาลลูกกุ้ง

ฝากถึงเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม

กุ้งเพชรฟาร์ม สามารถตอบโจทย์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่กำลังมองหาฟาร์มจำหน่ายลูกกุ้งขาวแวนนาไม ในราคาสบายกระเป๋า คุณภาพสุดยอด สั่งมาก สั่งน้อย จัดส่งได้ทุกพื้นที่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.092-6414982  คุณโดม ทางฟาร์มยินดีต้อนรับเกษตรกรทุกท่าน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุณธาณินทร์ธาร ธราพร หรือ คุณโดม

89/11 หมู่ 3 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

โฆษณา
AP Chemical Thailand

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์น้ำ ฉบับที่ 360/2562