อาร์ทีเมีย การเลือกอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน ใช้ผลิตลูกพันธุ์กุ้งแม่นอกมาตราฐาน GAP และ กรมประมง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ในสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในทุกสายงานอาชีพ ไม่เว้นแม้กระทั่งวงการผู้เพาะเลี้ยงกุ้งของไทยที่ได้ผลกระทบในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการนำเข้า-ส่งออกกุ้งเนื้อของไทยที่เป็นรายได้หลักของประเทศเลยก็ว่าได้ ยังต้องชะลอตัวอยู่ในช่วงนี้ อาร์ทีเมีย

1.ลูกกุ้งสายพันธุ์ SIS ระยะ PL 12
1.ลูกกุ้งสายพันธุ์ SIS ระยะ PL 12

การเพาะเลี้ยงกุ้ง

แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในบ้านเรายังคงเลี้ยงกันอยู่อย่างต่อเนื่อง  เพราะเป็นอาชีพหลัก ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ทำให้ความต้องการลูกกุ้งที่มีคุณภาพอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ส่งผลให้อาชีพเพาะเลี้ยงลูกกุ้งยังคงรักษาฐานตลาดได้ในสถานการณ์แบบนี้

2.คุณบอล ผู้จัดการฟาร์ม และพนักงานขาย
2.คุณบอล ผู้จัดการฟาร์ม และพนักงานขาย

สภาพพื้นที่เลี้ยงกุ้ง

ทีมงานนิตยสารสัตว์น้ำมาเยี่ยมชมการผลิตลูกกุ้งที่มีคุณภาพสายพันธุ์ที่นำเข้าเท่านั้น ที่ “ลีดเดอร์ฟาร์ม” จังหวัดฉะเชิงเทรา พูดคุยกับ “คุณกุ้ง” ผู้บริหารฟาร์มเพาะอนุบาลลูกกุ้ง ที่มีประสบการณ์จนเป็นที่ยอมรับของผู้เลี้ยงกุ้ง ปัจจุบันลีดเดอร์ฟาร์มมีทั้งหมด 6 ฟาร์ม ก่อนหน้านี้มีบางส่วนอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

แต่เนื่องด้วยการจัดการที่ค่อนข้างลำบาก จึงย้ายมาอยู่รวมกันที่จังหวัดฉะเชิงเทราทั้งหมด เพื่อให้พนักงานของฟาร์มสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ แต่ละฟาร์มมีอ่างเพาะกว่า 30-40 อ่าง/ฟาร์ม

3.อาหารลูกกุ้งวัยอ่อน
3. อาร์ทีเมีย อาหารลูกกุ้งวัยอ่อน

การให้ อาร์ทีเมีย อาหารกุ้งวัยอ่อน

ทางฟาร์มมีวิธีการบริหารการจัดการฟาร์มอย่างมีระบบ ทำให้สามารถผลิตลูกพันธุ์กุ้งออกจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นสายพันธุ์แม่นอกแท้ รับประกันจากการนำเข้าด้วยตนเอง ผ่านระบบการตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน GAP และมาตรฐานของกรมประมง ผลิตด้วยกระบวนการจัดการการเพาะเลี้ยงที่มีคุณภาพ จนได้ลูกพันธุ์กุ้งเกรดพรีเมียม

อีกทั้งทางฟาร์มค่อนข้างเน้นการใช้อาหารที่ได้คุณภาพ คัดสรรจากค่ายผู้ผลิตชั้นนำโดยเฉพาะ อย่าง อาหารมีชีวิตจำพวก “ อาร์ทีเมีย ” จะเลือกใช้เกรดพรีเมียม อาหารสำเร็จรูปต้องเป็นอาหารเกรดคุณภาพโปรตีนเหมาะสม ปัจจุบันทางฟาร์มเลือกใช้อาหารลูกพันธุ์กุ้งวัยอ่อนจาก “บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ภายในฟาร์ม เพื่อช่วยให้ลูกกุ้งมีพัฒนาการที่ดีอย่างรวดเร็ว แข็งแรง สมบูรณ์ อย่างมากที่สุด

โฆษณา
AP Chemical Thailand
4.แม่พันธุ์ SIS แท้ 100%
4.แม่พันธุ์ SIS แท้ 100%

สายพันธุ์กุ้ง

ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 กระทบบางส่วนของการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ของฟาร์มอยู่บ้าง แต่สำหรับการผลิตลูกพันธุ์ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ในทางแก้ไขปัญหาตรงนี้ทางฟาร์มได้มีการปรับราคาขึ้นเล็กน้อย เพราะยังมีพ่อแม่พันธุ์ที่สต๊อกอยู่

ซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังผลิตเป็นสายพันธุ์ SIS เป็นส่วนมาก โดยมุ่งเน้นการทำตลาดลูกกุ้งพรีเมียม ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้า “ลีดเดอร์ฟาร์ม” กระจายอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นภาคกลางกับภาคตะวันออก อาทิ สุพรรณบุรี, นครปฐม, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ระยอง, จันทบุรี และตราด

5.ฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งของลีดเดอร์ฟาร์ม
5.ฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งของลีดเดอร์ฟาร์ม

การบริหารจัดการบ่อกุ้ง

คุณกุ้งเล่าให้เราฟังว่า “เราเน้นคุณภาพ ก่อนหน้านี้เรามีปัญหาตรงที่ว่าเราไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ เพราะเรามีฟาร์มเล็กๆ หลายฟาร์มในพื้นที่ภาคกลาง ทำให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ หลังจากนั้นทางเราได้มีการพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มีปรับเปลี่ยนระบบการจัดการ การดูแล ขึ้นมาใหม่ เมื่อทีมงานแข็งแรงขึ้น ระบบจึงได้คุณภาพตามขึ้นมา ทำให้เกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น บวกกับสายพันธุ์ ที่เมื่อนำไปเลี้ยงแล้วส่งผลดีกับเกษตรกรจริง ตัวสายพันธุ์สามารถขายตัวของมันเองได้ จึงส่งผลดีมาถึงทุกวันนี้”

กระบวนการผลิตสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นช่วงที่ทำให้ลูกกุ้งมีพัฒนาการดีหรือไม่ดีสามารถสังเกตได้จากส่วนนี้ ทางลีดเดอร์ฟาร์มได้มีการเพาะพันธุ์จากฟาร์มภาคใต้  จากนั้นได้ส่งนอเพลียสขึ้นมาอนุบาลที่ภาคกลาง ด้วยระบบการขนส่งที่ได้มาตรฐาน ทำให้ช่วงระหว่างขนส่งเป็นไปอย่างราบรื่น หลังจากนั้นเมื่อถึงฟาร์มภาคกลางมีขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้

ก่อนนอเพลียสมาถึงฟาร์มจะมีการเตรียมน้ำและฆ่าเชื้อไว้อย่างเรียบร้อย ตรวจเช็คเชื้อในน้ำอีกรอบก่อนลงนอเพลียส

นำนอเพลียสที่ผ่านขั้นตอนการตรวจเชื้อโรคในลูกกุ้ง เมื่อตรวจเชื้อและความพิการเรียบร้อยแล้ว นำลงอ่างเพาะเลี้ยง ลงนอเพลียสต่ออ่างประมาณ 5-6 แสนตัว/อ่าง ในช่วงกระบวนการเพาะเลี้ยงจะมีการเช็คเชื้อวันเว้นวันอย่างต่อเนื่องจนถึงวันออกลูกกุ้ง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

หลังจากนำนอเพลียสลงอ่างเรียบร้อย จะเข้าสู่กระบวนการเพาะเลี้ยง โดยจะมีขั้นตอนการให้อาหารตั้งแต่ 3-4 วันแรก จะให้เป็นจำพวกคีโตเซอรอสเป็นหลัก  โดยให้กินทุกๆ 3 ชั่วโมง 6-8 มื้อ/วัน  หลังจากครบ 4 วัน  จะให้เป็นอาหาร จำพวก อาร์ทีเมีย เป็นอาหารสดปลอดเชื้อ และเสริมด้วยอาหารเสริมของอินเว ใช้ร่วมกันจนครบ 20 วัน หรือออกลูกกุ้ง

ขั้นตอนการตรวจคุณภาพน้ำ

ขั้นตอนการตรวจคุณภาพน้ำระหว่างวัน ในช่วงสัปดาห์แรกทางฟาร์มจะเน้นเรื่องความสะอาดของน้ำเป็นอย่างมาก โดยเลือกใช้น้ำเค็มจากนาเกลือ และนำน้ำจืดจากพื้นที่อำเภอแปลงยาวที่เป็นแหล่งน้ำคุณภาพมาใช้ภายในฟาร์ม ในระหว่างการเพาะเลี้ยงจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ดูดตะกอนทุกวัน เพื่อให้ภายในอ่างเพาะเลี้ยงสะอาด และควบคุมเชื้ออยู่ตลอดเวลา

ทางฟาร์มจะใช้ระยะเวลา 20 วันโดยประมาณ โดยมีเคล็ดลับในช่วงระหว่างการเพาะเลี้ยงและอนุบาล คือ ความใส่ใจดูแลทุกขั้นตอนการผลิตของพนักงานของฟาร์มเป็นหลัก บวกด้วยการเลือกใช้อาหารที่ดี ช่วยให้พัฒนาการของลูกกุ้งเป็นไปอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีการเช็คเชื้ออย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ลูกกุ้งมีสุขภาพที่แข็งแรง โตเร็ว ตามต้องการ

6.ลูกกุ้งพร้อมจำหน่าย
6.ลูกกุ้งพร้อมจำหน่าย

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายลูกกุ้ง

ทุกวันนี้ในท้องตลาดลูกกุ้งมีหลายราคา มีตั้งแต่ตัวละ 2-17 สตางค์ ของลีดเดอร์ฟาร์มจะอยู่ที่ตัวละ 12 สตางค์ แถม 20 % ของฟาร์มจะไม่ได้แพงสุด แต่ก็จะอยู่ในระดับบนๆ ของราคาในท้องตลาด เพราะเน้นในเรื่องคุณภาพเป็นหลัก และสามารถเคลมได้ว่าเป็น “สายพันธุ์นำเข้า” เพราะนำเข้าสายพันธุ์ด้วยตัวเอง และบางส่วนที่ช่วยเกษตรกรในกรณีพิเศษที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ทางฟาร์มยินดีช่วยเหลือกัน

ในส่วนของการจำหน่ายผลผลิตจะเป็นกุ้งระยะพี 12 โดยประมาณ และจำหน่ายนอเพลียสให้กับพาร์ทเนอร์ของฟาร์มบางส่วน ซึ่งทางฟาร์มจะมีทีมวิชาการคอยดูแลตามผลการเลี้ยงจากเกษตรกรที่นำลูกกุ้งของฟาร์ม เก็บผลทุก 30 วัน, 60 วัน ของหลายๆ ฟาร์ม เพื่อส่งกลับไปยังต้นกำเนิดของพ่อแม่พันธุ์ที่รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา นำผลการเจริญเติบโตตรงนั้นไปพัฒนาด้านพ่อแม่พันธุ์ต่อไป

ด้วยระบบการจัดการอย่างดี ทำให้ช่วงนี้ต้องเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้นกว่าเดิม เพราะมีความต้องการของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น และทางฟาร์มได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการผลิตลูกกุ้งที่มีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้อย่างตรงใจมากที่สุด

โฆษณา
AP Chemical Thailand
7.กุ้งขาวคุณภาพ โตไว แข็งแรง เนื้อแน่น
7.กุ้งขาวคุณภาพ โตไว แข็งแรง เนื้อแน่น อาร์ทีเมีย อาร์ทีเมีย

ฝากถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

สุดท้ายนี้ทางฟาร์มฝากถึงเกษตรกรไว้ว่า “เราจะคิดว่าทำอย่างไรก็ได้ให้เขามีกำไร เพราะถ้าเขาอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้ เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะทำอย่างไรให้เกษตรกรอยู่ได้ เราจึงมีกระบวนการของการนำเข้าสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ คัดเลือกอาหารที่มีคุณประโยชน์มาใช้โดยเฉพาะ เพราะเรามองว่าเราไม่อยากให้เขาขาดทุน เพราะการเลี้ยงต้องใช้ระยะเวลา จึงไม่อยากให้สูญเสียเวลาตรงนั้นไป และแต่ละรอบการเลี้ยงนั้นลงทุนสูง จึงไม่อยากให้มันสูญเปล่า  เราจะทำอย่างไรก็ได้ให้เขาได้กำไร เพราะลูกกุ้งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญตั้งแต่เริ่มต้น อีกทั้งเราใช้ลูกกุ้งของเราเองในการเลี้ยงเป็นกุ้งเนื้อของฟาร์ม เพราะฉะนั้นเราจึงควบคุมทุกกระบวนการ ตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์ นอเพลียส ตลอดจนลูกกุ้ง ใส่ใจทุกขั้นตอนให้ออกมามีคุณภาพมากที่สุด”

ขอบคุณข้อมูลเกษตรกรจาก ลีดเดอร์ ฟาร์ม สำหรับท่านใดต้องการสอบถาม หรือสั่งจองลูกกุ้ง สายพันธุ์ SIS แม่นอก ของแท้จากฮาวาย สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร.091-6915159 พนักงานฝ่ายขาย ลีดเดอร์ฟาร์ม ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี Facebook Page : Leader Farm

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์น้ำ ฉบับที่ 370