เลี้ยงกุ้ง ปลอดโรคด้วยแร่พลังเขียว 78 วัน / 33 ตัว / กก.

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

ในสภาวะอากาศที่แปรปรวนมาก ทำให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการ เลี้ยงกุ้ง ทำให้การจัดการฟาร์มยุ่งยากมากขึ้น และมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของกุ้งด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องแก๊สในบ่อเลี้ยง ที่คอยสร้างปัญหา สร้างความยุ่งยาก ให้ผู้เลี้ยงมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น กุ้งลอยหัว กุ้งป่วยเป็นโรค กุ้งมุดเลน กุ้งตาย เป็นต้น ซึ่งเกิดจากแก๊สไข่เน่า หรือ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ที่หมักหมมอยู่นานบนพื้นบ่อ

1.คุณสุวรรณ องอาจณรงค์ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว
1.คุณสุวรรณ องอาจณรงค์ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว

การเพาะเลี้ยงกุ้ง

คุณสุวรรณ องอาจณรงค์ เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ที่ต่อสู้ในการเลี้ยงกุ้งมานานกว่า 10 ปี อำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ 2 น้ำ คือ น้ำจืด และ น้ำเค็ม แต่ก็ยังพบว่าการเลี้ยงกุ้งมีปัญหามาก และยังถือว่าไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพ แม้ในยามวิกฤติแต่เขาก็ไม่ทิ้งอาชีพการเลี้ยงกุ้ง แต่คงศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งให้ดีในทุกครอป แต่ก็ยังไม่สามารถจัดการปัญหาไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดภายในบ่อได้ และนั่นก็เป็นปัญหาที่มีผลโดยตรงต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของกุ้ง

แก๊สดังกล่าวเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไร้ออกซิเจนของแบคทีเรียชนิดหนึ่ง จากนั้นก็ปลดปล่อย กำมะถัน หรือ ซัลเฟอร์ ออกมา เมื่อมีปริมาณมากเข้าๆ จนเป็นพิษต่อ กุ้ง หรือ สัตว์น้ำ ซึ่งสารอินทรีย์ที่หมักหมมในบ่อเลี้ยงส่วนมากมาจาก ขี้กุ้ง เศษอาหาร ซากแพลงค์ตอน ที่แทรกซึมฝังตัวในดิน สังเกตว่าเลนจะมีสีดำ และมีกลิ่นเหม็นเน่า สาเหตุที่ดินกลายเป็นสีดำนั้นเป็นเพราะมีออกซิเจนไม่เพียงพอต่อกระบวนการย่อย เมื่อกุ้งที่หากินตามหน้าดินได้รับแก๊สโดยตรง ก็จะเริ่มป่วย ลอยหัว ค่อยๆ ตาย

ชนิดที่ว่าแข่งกันตายแบบวันเว้นวันโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกใหม่ๆ อุณหภูมิต่ำ กุ้งจะมุดเลน ทำให้ได้รับแก๊สพิษได้ง่ายขึ้น การแก้ปัญหาในเบื้องต้น คือ จะเปิดกังหันตีน้ำ เพิ่มอออกซิเจน และดูดเลนสีดำเน่าเสียออกทิ้ง เปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่ ระบายตะกอนของเสียที่ฟุ้งกระจายช่วงดูดเลนออก ควบคู่กับเช็ค pH ป้องกัน pH แกว่ง

2.แร่พลังเขียว
2.แร่พลังเขียว

คุณสมบัติของแร่พลังเขียว

“ผมใช้สารพัด จุลินทรีย์ ยาฆ่าเชื้อ เติมแร่ธาตุ แต่ก็เอาไม่อยู่ เลี้ยงกุ้งกี่รอบก็ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จ ต้นทุนก็สูงด้วย” คุณสุวรรณกล่าว กระทั่งได้มาทดลองใช้ แร่พลังเขียว และ หัวเชื้อน้ำพลังเขียวพลัส ในการเลี้ยงกุ้งขาว ในบ่อขนาด 2 ไร่ และบ่อขนาด 4 ไร่ ระยะเวลาการเลี้ยง 78 วัน กุ้งไซส์ 33 ตัว / กิโลกรัม

 “แร่พลังเขียว”เป็นแร่ที่มีออกไซด์เป็นองค์ประกอบกว่า 16 ชนิด กำจัดสารตกค้างในก้นบ่อ เมื่อใช้ร่วมกับ“หัวเชื้อพลังเขียวพลัส” ที่เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจน 7 สายพันธุ์ เมื่อนำไปใช้กับการเพาะเลี้ยง กุ้ง ปลา จะทำปฏิกิริยาดักจับตะกอนและสารแขวนลอยในน้ำเสียให้ตกตะกอน และช่วยกำจัดของเน่าเสียภายในก้นบ่อ กระทั่งน้ำโปร่งแสง มีออกซิเจนที่มากขึ้น

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com
3.อาหารกุ้งที่ทางฟาร์มเลือกใช้
3.อาหารกุ้งที่ทางฟาร์มเลือกใช้
กุ้งขาววานาไม โตเร็ว ไซซ์เสมอ
กุ้งขาววานาไม โตเร็ว ไซซ์เสมอ

การบริหารจัดการบ่อกุ้ง

คุณสุวรรณได้อธิบายการใช้แร่พลังเขียวคู่กับหัวเชื้อน้ำพลังเขียวพลัส ในพื้นที่บ่อเลี้ยงขนาด  4 ไร่ ที่เริ่มใช้ตั้งแต่เริ่มเลี้ยงครอปใหม่ว่า ใช้ทั้งหมด 3 ระยะ คือ 1.ระยะเตรียมบ่อฉีดเลน 2.การเตรียมน้ำ 3.ระหว่างการเลี้ยง น้ำตกตะกอน น้ำหนืด เป็นต้น

เมื่อตากบ่อจะใช้แร่พลังเขียวหว่านให้ทั่วบ่อแทนการใช้ปูนขาว เพื่อช่วยย่อยขี้เลน สิ่งปฏิกูลจากเศษอาหาร ซากสาหร่ายที่หมักหมมบนพื้นบ่อจนก่อให้เกิดแก๊สไข่เน่า ใช้เวลาตากบ่อประมาณ 1 สัปดาห์ ปล่อยน้ำเข้าบ่อเลี้ยง และเติมแร่พลังเขียวอัตรา 20 กก. / ไร่ โดยนำแร่ไปละลายน้ำก่อน แล้วค่อยๆ ปล่อยลงในบ่อ และงในบ่อ และนำหัวเชื้อพลังเขียวพลัส 1 ลิตร ไปผสมกับน้ำแล้วปล่อยเข้าบ่อตามหลันำหัวเชื้อพลังเขียวพลัส 1 ลิตร ไปผสมกับน้ำแล้วปล่อยเข้าบ่อ

ขณะเดียวกันก็ตีน้ำเพื่อให้น้ำในบ่อหมุนเวียน และเมื่อได้น้ำที่เหมาะสมกับการปล่อยกุ้งแล้ว จะนำลูกกุ้ง P12 อัตราการปล่อย 100,000 ตัว / ไร่ และเริ่มให้อาหาร 2 เวลา คือ เช้า – เย็น โดยจะให้เป็นอาหารลูกกุ้งเบอร์ 1 ชนิดเกล็ดจม ของ บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด หว่านมือ และคอยเช็คยอทุก 7 วัน แล้วเปลี่ยนมาใช้อาหารของ บริษัทไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด เบอร์ 2, 3, 3S, 3M, 3L ตามลำดับการเจริญเติบโตของกุ้ง เพราะคุณภาพดี และราคาไม่แพงมาก กุ้งกินแล้วโตเร็ว

เมื่อกุ้งอายุได้ 30 – 60 วัน เมื่อพบปัญหาน้ำหนืด จะนำแร่พลังเขียวอัตรา 10 กก. / ไร่ ร่วมกับหัวเชื้อพลังเขียวพลัส 1 ลิตร / ไร่  จากการใช้แร่พลังเขียวร่วมกับหัวเชื้อพลังเขียวพลัสในการเลี้ยงกุ้งพบว่า กุ้งมีการเจริญเติบโตดี อายุ 78 วัน กุ้งไซส์ 33 ตัว / กก.

“เมื่อก่อนผมเลี้ยงกุ้งไม่ค่อยนาน แค่ 2 เดือนกว่า ก็ต้องจับแล้ว กุ้งก็ไม่ค่อยได้ไซส์ เพราะเจอโรคขี้ขาว และเจอปัญหาสารพัด จำเป็นต้องจับกุ้งขายก่อนทุกครั้ง แต่มาใช้แร่พลังเขียวร่วมกับหัวเชื้อพลังเขียวพลัส กุ้งที่เลี้ยงโตเร็วกว่าปกติ จากไม่เคยเลี้ยงได้กุ้งหน้า 3 เลยก็ได้ ใช้เวลาเลี้ยงแค่ 70 กว่าวัน และระหว่างเลี้ยงผมไม่ได้เติมแร่ธาตุหรือจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ  เพิ่มอีก” คุณสุวรรณกล่าว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.085-075-8853

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์น้ำ ฉบับที่ 384