GPS FARM ทุ่มเงิน 100 ล้าน สร้างอาณาจักร ครบวงจร เรื่องกุ้งก้ามกราม

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ประเทศไทยในอดีตขึ้นชื่อเรื่องการส่งออกกุ้งเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะกุ้งขาววานาไม ที่มีพื้นที่การเลี้ยงมากถึง 80% ของบ่อเลี้ยงกุ้งทั่วประเทศ

แต่ในปัจจุบันผลผลิตกุ้งขาวเพื่อการส่งออกกลับลดน้อยลงด้วยปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องโรคกุ้งที่ระบาดอย่างหนัก ส่งผลให้เกษตรกรบางรายหันกลับมาเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแทน เนื่องจากกุ้งก้ามกรามเลี้ยงง่าย มีต้นทุนในการเลี้ยงที่ต่ำ อีกทั้งมีความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดค่อนข้างน้อย ถึงแม้ผลผลิตเกือบ 100% จะจำหน่ายขายในประเทศเป็นหลัก แต่กุ้งก้ามกรามมีราคาขายที่ค่อนข้างนิ่ง ไม่สูงและไม่ต่ำจนเกินไป เกษตรกรอยู่ได้ ผู้บริโภคจ่ายไหว

1.คุณอภิษฎา รัตนนุกรม (เชอร์รี่) เผู้บริหารฟาร์ม
1.คุณอภิษฎา รัตนนุกรม (เชอร์รี่) เผู้บริหารฟาร์ม

“ลูกพันธุ์” ต้นทุนหลักของบ่อเลี้ยง

หากพูดถึงต้นทุนหลักการของคนเลี้ยงกุ้ง คงหนีไม่พ้น “ลูกพันธุ์” แต่เกษตรกรจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกพันธุ์ฟาร์มไหนถึงจะดีและมีคุณภาพ เลี้ยงแล้วมีกำไร

วันนี้นิตยสารสัตว์น้ำเดินทางมายังฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามเพศผู้ล้วนของ “GPS FARM” ที่มีคุณทัต ทัตติยกุล (ทัต) และคุณอภิษฎา รัตนนุกรม (เชอร์รี่) เป็นผู้บริหารฟาร์ม คุณทัตได้เล่าว่า เดิมทีตนเองไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องสัตว์น้ำมาก่อนเลย เพราะงานที่ทำจะอยู่ในส่วนของห้องเย็นและการส่งออกเป็นหลัก แต่ด้วยการทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกมานาน จึงทำให้มองเห็นโอกาสในธุรกิจสัตว์น้ำ ประกอบกับการได้มารู้จักบุคคลสำคัญ อย่าง ท่านอาจารย์วิกรม รังสินธุ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้คิดค้นเทคนิคการผลิตกุ้งก้ามกรามเพศผู้ จึงทำให้คุณทัตตัดสินใจหันมาศึกษาการผลิตลูกกุ้งก้ามกรามแบบจริงจัง โดยใช้องค์ความรู้จากอาจารย์วิกรม 100%

“ผมอยู่ในธุรกิจห้องเย็นและส่งออกมานาน ผมรู้ว่าตลาดต่างประเทศต้องการผลผลิตกุ้งก้ามกรามเป็นจำนวนมาก แต่ผลผลิตที่ออกไปจะต้องมีคุณภาพ แล้วจะทำอย่างไรให้มีกุ้งคุณภาพจริงๆ ส่งออกไป ดังนั้นห่วงโซ่การผลิตทั้ง ต้นน้ำ  กลางน้ำ ปลายน้ำ ก็ต้องมีคุณภาพทั้งหมด เมื่อมารู้จักกับท่านอาจารย์วิกรม ผมจึงมองว่าตัวผมเองก็น่าจะเป็นต้นน้ำที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรเองได้ ด้วยเหตุนี้ GPS FARM จึงก่อตั้งขึ้น”

2.GPS FARM02

สภาพพื้นที่เลี้ยงกุ้ง

GPS FARM ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา บนพื้นที่กว่า 24ไร่ และกำลังขยายเพิ่มอีก 6 ไร่ ปัจจุบันมีโรงเรือนการผลิต 2 โรงเรือน มีบ่ออนุบาลกว่า 100 บ่อเลี้ยง ซึ่งโรงเรือนทั้งหมดจะเป็นระบบปิด แยกเป็นบ่อ พ่อแม่พันธุ์ และบ่ออนุบาลลูกพันธุ์

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การทำโรงเรือนระบบปิด ผลิตพ่อแม่พันธุ์เองมีข้อดีมากมาย แต่ก็มีข้อจำกัด คือ ความเสี่ยงการผสมพันธุ์ในสายเลือดเดียวกัน (เลือดชิด) ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายในการบริหารจัดการฟาร์ม แน่นอนว่า GPS FARM มิได้ละเลยในปัญหาดังกล่าว ทางฟาร์มได้มีการติดต่อไปยังหน่วยงานวิจัยต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมุ่งเน้นวิจัยและปรับปรุงพันธุ์โดยการทดลองนำกุ้งสายพันธุ์อื่นๆ ที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศมาผสมกับกุ้งสายพันธุ์ที่ทางฟาร์มมีอยู่เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจว่า พ่อแม่พันธุ์จาก GPS FARM  จะมีคุณภาพดี และสมบูรณ์มากที่สุด

3.GPS FARM03

การบำรุงดูแลลูกกุ้ง

นอกจากคุณภาพของพ่อแม่พันธุ์แล้วนั้น ในส่วนของลูกกุ้งทางฟาร์มยังให้ความสำคัญมาเป็นอันดับ 1 ซึ่งลูกพันธุ์ที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบในการอนุบาลที่ดี โดยเฉพาะระบบน้ำ  คุณทัตจะเลือกใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่มีคุณภาพ นำมาปรับปรุงผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อเพื่อให้ได้น้ำที่สะอาด จากนั้นทางฟาร์มจะตั้งค่าน้ำให้เหมาะสมโดยมีความเค็มประมาณ 15 ppt.

ในส่วนของอาหารทางฟาร์มจะเน้นให้อาร์ทีเมียเป็นหลัก เพราะมีความสะอาด มีสารอาหารที่กุ้งต้องการ ควบคู่กับการให้อาหารเสริมเพิ่มความแข็งแรงให้ลูกกุ้ง โดยทางฟาร์มจะใช้เวลาในการอนุบาลลูกกุ้งประมาณ 20 วัน ก็พร้อมส่งมอบให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเป็นกุ้งเนื้อต่อไป

GPS FARM เราขายแต่กุ้งดี มีคุณภาพเท่านั้น เคยมีช่วงที่กุ้งเราเสียหายไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ เราชักกุ้งทิ้งทันที 100% ไม่ขายออกแม้แต่ตัวเดียว จากนั้นเราใช้เวลา 3 เดือน ในการเคลียร์ฟาร์มทั้งหมด ผมยอมขาดทุน ผมยอมเสียหาย ดีกว่าลูกค้าได้ของไม่ดีไปเลี้ยง สิ่งที่ผมขาย ผมไม่ได้ขายแค่กุ้ง แต่ผมขายความ “จริงใจ” ลูกค้าซื้อกุ้งไปแล้วต้องเลี้ยงแล้วมีกำไร ลูกอยู่ได้ เราอยู่ได้ คุณทัตกล่าว

4.GPS FARM04

ต้นน้ำดี กลางน้ำเลี้ยงได้ มีตลาดปลายทางรองรับ

จุดมุ่งหมายของ GPS FARM นอกจากผลิตลูกกุ้งที่มีคุณภาพแล้วนั้น เรายังต้องการเป็นตัวกลางในการนำผลผลิตของเกษตรกรส่งออกขายไปยังต่างประเทศ  แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้น GPS FARM ยังต้องมีการพัฒนาและขยายฟาร์มให้ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับธุรกิจที่จะขยายใหญ่ขึ้นในภายภาคหน้า  ซึ่งคุณทัตได้ลงทุนทุ่มเม็ดเงินกว่า 100 ล้าน ในการขยายฟาร์มครั้งนี้ ซึ่ง GPS FARMจะเป็นทั้งแหล่งจำหน่ายลูกพันธุ์ รับซื้อผลผลิตคืนจากเกษตรกร และ ส่งผลผลิตไปขายยันต่างประเทศ ครบวงจรทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ

เกษตรกรท่านใดสนใจสั่งซื้อลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพศผู้ สามารถติดต่อได้ที่ โทร.061-829-4596 (ทัต) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Facebook : Golden  Prawn  Supply (gps farm)

โฆษณา
AP Chemical Thailand

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์น้ำ ฉบับที่ 415