KR FARM ผลิตลูกกุ้งขาวคุณภาพ พ่อ-แม่พันธุ์แท้จากซายอาคควา

โฆษณา
AP Chemical Thailand

“ลูกกุ้งดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” ยังคงใช้ได้ในสถานการณ์ในราคากุ้งที่ยังไม่แน่นอนแบบนี้ เพราะเราไม่สามารถควบคุมราคาขายให้มีราคาสูงอยู่ตลอดได้ แต่เราสามารถควบคุมระบบการจัดการภายในฟาร์ม เลือกใช้สายพันธุ์ลูกกุ้งที่มีคุณภาพและปัจจัยในการผลิตได้ เพื่อสร้างคุณภาพผลผลิตของฟาร์มให้ได้มาตรฐานมากที่สุด เพื่อที่จะได้ราคาที่ดีที่สุดตามมา

1.KR FARM01

สภาพพื้นที่เลี้ยงกุ้งขาว

นิตยสารสัตว์น้ำ พาท่านผู้อ่านมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งฟาร์มมาตรฐานด้านการผลิตและจำหน่ายลูกกุ้ง อย่าง KR FARM (เคอาร์ ฟาร์ม) ที่สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเป็นอย่างมาก ด้วยการบริหารงานโดย คุณภูวเนตร คงขำ หรือ คุณหมี บนพื้นที่ฟาร์มกว่า 3 ไร่ 82 บ่อ ในพื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งคุณหมีเป็นผู้ชำนาญการด้านการเพาะเลี้ยงและการผลิตกุ้งเนื้อมายาวนานกว่า 20 ปี และทำฟาร์มผลิตและอนุบาลลูกกุ้งมาแล้วกว่า 15 ปี ทำให้ผลผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมของ KR FARM มีคุณภาพและได้มาตรฐานมาจนถึงทุกวันนี้

ในยุคก่อนหน้านี้คุณหมีได้สั่งสมประสบการณ์จากการเลี้ยงกุ้งในบ่อดินมาก่อน และเริ่มพัฒนาระบบการจัดการให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น และจากนั้นได้ก้าวสู่อีกหนึ่งเส้นทาง นั่นคือ การเปิดฟาร์มเพาะเลี้ยงอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไมเป็นของตนเอง นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ได้สร้างมาตรฐานฟาร์มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าที่เลือกใช้ผลผลิตลูกกุ้งจาก KR FARM เพราะถ้าลูกค้านำไปเลี้ยงแล้วได้ผลผลิตที่ดี แข็งแรง สมบูรณ์ตามโปรแกรม สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ซึ่งนั่นนับเป็นความยินดีและภูมิใจที่ทางฟาร์มได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ แถมยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะรักษาฐานลูกค้าได้ดีที่สุด

2.KR FARM02

การบริหารจัดการบ่อกุ้ง

ในปัจจุบัน KR FARM ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงและอนุบาลลูกกุ้งที่มีความสำคัญ อย่าง มาตรฐานรับรอง GAP กรมประมง (Good Agricultural Practice) ที่เป็นแนวทางการปฏิบัติมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ อีกทั้งยังผ่าน มาตรฐานรับรอง GGP กรมประมง (Good Genetic Practice) ที่เป็นแนวทางมาตรฐานการจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำที่ดีตามหลักพันธุศาสตร์ และยังผ่าน มาตรฐาน (มกษ.7432-2558) ซึ่งเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค ที่ครอบคลุมกิจการผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมที่มีการดำเนินการผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส (Nauplius) เพื่อจำหน่าย จึงมั่นใจได้เลยว่าเมื่อท่านเลือกใช้ลูกกุ้งขาวแวนนาไมที่มาจาก KR FARM จะได้รับลูกกุ้งที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานอย่างแน่นอน

3.KR FARM03

การอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม

อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ทาง KR FARM เพาะเลี้ยงและอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไมได้อย่างมีคุณภาพ นั่นเพราะส่วนหนึ่งส่งผลมาจากการเลือกสายพันธุ์ที่นำเข้ามาเพาะเลี้ยงและอนุบาลที่ฟาร์ม ทางฟาร์มตัดสินใจเลือกใช้ สายพันธุ์ซายอควา เพราะสามารถมั่นใจในสายพันธุ์ที่มีความชัดเจนทางด้าน Genetic และการปรับปรุงพันธุ์โดยทีมนักวิชาการที่มากประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับของคนวงการกุ้งเป็นอย่างมาก โดยทางฟาร์มมีการนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์เข้าจาก ซายอควา โดยตรง เพื่อให้ลูกกุ้งที่ออกจากฟาร์มมีคุณภาพ แข็งแรง สมบูรณ์ ทนทานโรค และโตไว ให้ได้มากที่สุด

ที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือ ระบบการจัดการที่มีความเข้มงวด เพราะในช่วงอนุบาลลูกกุ้งเป็นกระบวนการที่ต้องให้ความสำคัญและเอาใจใส่เป็นอย่างมาก ทางฟาร์มเลือกใช้บ่อเพาะเลี้ยงอนุบาลขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร และลึก 1.5 เมตร ขนาดความจุประมาณ 15 ตัน ใส่น้ำระหว่างการเพาะเลี้ยงอนุบาลประมาณ 12 ตัน จำนวนทั้งหมดกว่า 82 บ่อ โดยให้ความสำคัญมากกับการควบคุมพารามิเตอร์คุณภาพน้ำในบ่อ อาทิ อุณหภูมิ ประมาณ 30 องศาเซลเซียส, ความเค็ม 30 ppt, ออกซิเจน(DO) 6-8, อัลคาไลน์ 120-150, พีเอช (pH) 8-8.5 เป็นต้น จะตัดเชื้อก่อนลงนอเพลียสด้วยการใช้ไอโอดีน และด้านการฆ่าเชื้อในน้ำทางฟาร์มเลือกใช้ คลอรีน 75% ในการฆ่าเชื้อ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

4.KR FARM04

การให้อาหารกุ้ง

ด้านอาหารในการเพาะเลี้ยงและอนุบาล ทางฟาร์มเลือกใช้อาหารสัตว์น้ำมีชีวิต และอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน ที่มีคุณภาพสัมพันธ์กับระยะเจริญเติบโตนั้นๆ

-ระยะซูเอีย มี 3 ระยะ คือ Z1-Z3 ใช้เวลา 3-5 วัน เลี้ยงด้วยคีโตเซอรอสและธารัส วันละ 2 มื้อ ในช่วงเช้าและเย็น

-ระยะไมซิส มี 3 ระยะ คือ M1-M3 ใช้เวลา 3-5 วัน เลี้ยงด้วย Winer Plus, Spilulina, MCF วันละ 3 มื้อ และเสริมด้วยอาร์ทีเมีย ลวกวันละ 2 มื้อ

-ระยะกุ้ง P1-P5 เลี้ยงด้วยอาร์ทีเมีย และ FRIPPAK PL150+ วันละ 3 มื้อ

-ระยะกุ้ง P6-P15 เลี้ยงด้วย Winer Plus และ FRIPPAK PL300+ และอาร์ทีเมีย วันละ 3 มื้อ

เมื่อครบระยะถึง P15 ทางฟาร์มจะเริ่มออกกุ้งตามออเดอร์ที่แพลนกำหนดการไว้ตามแผนงานของฟาร์ม ซึ่งทางฟาร์มจะมีกระบวนการบรรจุลงถังและจัดส่งตามพื้นที่บ่อของลูกค้า ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ และกระบวนการขนส่งที่ปลอดภัย และไม่เสียหาย

โฆษณา
AP Chemical Thailand

5.KR FARM05

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม

KR FARM ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าเกษตรกรหลากหลายพื้นที่ในโซนภาคใต้ อาทิ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร กระบี่ และสงขลา เป็นต้น และได้รับความน่าเชื่อถือไกลไปถึงโซนภาคตะวันออกอีกด้วย อาทิ จันทบุรี ระยอง และตราด เป็นต้น ทำให้ทางฟาร์มจำหน่ายผลผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมเฉลี่ยอยู่ที่ 20-30 ล้านตัว/เดือนเลยทีเดียว

ปัจจุบันทางฟาร์มมีการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดโปรโมชั่นในการจำหน่ายในทุกยอดขาย จะแถมให้ 20% ทุกออเดอร์ และมีการช่วยออกค่าขนส่งคนละครึ่งร่วมกับลูกค้า และในกรณีที่ยอดลูกกุ้งติดไม่ดี ทางฟาร์มมีการช่วยเคลม พร้อมทั้งยังมีทีมนักวิชาการที่คอยให้คำปรึกษาก่อนและหลังลงลูกกุ้ง และทีมฝ่ายบริการลูกค้าที่พร้อมให้ข้อมูลตลอดเวลา

สนใจติดต่อสอบถาม ลูกกุ้งขาวแวนนาไมคุณภาพ สายพันธุ์ซายอควา โทร.080-0459412, 088-1794059, 090-8703419 ทีมงาน KR FARM ยินดีให้บริการ

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์น้ำ ฉบับที่ 413